Identyfikuje tabele w dowolnej zewnętrznej bazie danych, z którą aparat bazy danych programu Microsoft Access może nawiązać połączenie, na przykład w bazie danych dBASE lub Paradox bądź zewnętrznej bazie danych programu Microsoft Access.

Składnia

Określanie tabeli docelowej:

[SELECT | INSERT] INTO miejsce docelowe IN
{path | ["ścieżka" "wpisz"] | ["" [wpisz; DATABASE = ścieżka]]}

Określanie tabeli źródłowej:

FROM tableexpression IN
{path | ["ścieżka" "wpisz"] | ["" [wpisz; DATABASE = path]]}

Instrukcja SELECT zawierająca klauzulę IN składa się z następujących segmentów:

Segment

Op is

miejsce_docelowe

Nazwa tabeli zewnętrznej, do której zostaną wstawione dane.

wyrażenie_tabeli

Nazwa tabeli lub tabel, z których są pobierane dane. Ten argument może mieć postać pojedynczej nazwy tabeli, zapisanego zapytania lub wartości zbiorczej powstałej na skutek operacji INNER JOIN, LEFT JOIN lub RIGHT JOIN.

ścieżka

Pełna ścieżka do katalogu lub pliku zawierającego tabelę.

typ

Nazwa typu bazy danych użytego do utworzenia tabeli, jeśli baza danych nie jest bazą danych programu Microsoft Access (na przykład dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x lub Paradox 4.x).

Spostrzeżenia

Klauzuli IN można użyć do nawiązania połączenia z tylko jedną zewnętrzną bazą danych w danym momencie.

W niektórych przypadkach argument ścieżka odwołuje się do katalogu zawierającego pliki bazy danych. Na przykład podczas pracy z tabelami baz danych dBASE, Microsoft FoxPro lub Paradox argument ścieżka określa katalog zawierający pliki dbf lub db. Nazwa pliku tabeli pochodzi z argumentu miejsce_docelowe lub wyrażenie_tabeli.

Aby określić bazę danych inną niż baza danych programu Microsoft Access, dołącz średnik (;) do nazwy i ujmij ją w pojedynczy (' ') lub podwójny („ ”) cudzysłów. Na przykład dopuszczalny jest format 'dBASE IV;' lub „dBASE IV;”.

Ponadto możesz użyć zastrzeżonego słowa DATABASE do określenia zewnętrznej bazy danych. Na przykład następujące wiersze określają tę samą tabelę:

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

Uwagi: 

  • Aby zapewnić większą wydajność i łatwość użytkowania, użyj tabeli połączonej zamiast klauzuli IN.

  • Możesz też użyć zastrzeżonego słowa IN jako operatora porównania w wyrażeniu.


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×