Dodawanie i edytowanie danych

Łączenie z danymi udostępnionymi

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

Jeśli przechowujesz dane w innych źródłach, takich jak arkusze kalkulacyjne programu Excel czy witryny programu SharePoint, zamiast kopiować te dane do programu Access utwórz do nich połączenie w bazie danych programu Access. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zawsze pracujesz na najnowszych danych z tego źródła.

Uwaga: Program Access zawsze pobiera najnowsze zmiany z połączonego dokumentu, takiego jak arkusz kalkulacyjny programu Excel czy plik XML, ale nie wprowadza w pliku źródłowym zmian dokonywanych w programie Access. Połączona lista programu SharePoint lub baza danych programu Access jest aktualizowana w obie strony.

Łączenie danych zawartych w udostępnionym dokumencie

  1. Na karcie Dane zewnętrzne wybierz typ danych, z którymi chcesz się połączyć (plik programu Excel lub Access, plik tekstowy, plik XML bądź plik HTML).

    Karta Dane zewnętrzne programu Access
  2. Wybierz przycisk Przeglądaj, zaznacz plik, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

  3. W razie potrzeby określ, z którymi danymi chcesz utworzyć połączenie i w jaki sposób, a następnie nadaj nazwę nowej tabeli. Następnie wybierz przycisk OK lub Zakończ.

W razie potrzeby określ, z którymi danymi chcesz utworzyć połączenie i w jaki sposób, a następnie nadaj nazwę nowej tabeli. Następnie wybierz przycisk OK lub Zakończ.

Nowa, połączona tabela zostanie wyświetlona w okienku nawigacji.

Łączenie z danymi zawartymi na liście programu SharePoint

  1. Na karcie Dane zewnętrzne wybierz pozycję Więcej > Lista programu SharePoint.

  2. Określ witrynę programu SharePoint.

  3. Zaznacz opcję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Zaznacz listę, z którą chcesz utworzyć połączenie, a następnie kliknij przycisk OK.

Nowa, połączona lista programu SharePoint zostanie wyświetlona w okienku nawigacji. Niebieska strzałka oznacza, że jest to tabela połączona:

Okienko nawigacji

Program SharePoint może zawierać połączenia z dodatkowymi, powiązanymi tabelami w bazie danych, które również są oznaczone niebieską strzałką. Aby wszystko działało prawidłowo, pamiętaj o zachowaniu tych obiektów w bazie danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Importowanie lub łączenie danych zawartych w skoroszycie programu Excel

Importowanie danych z listy programu SharePoint lub łączenie z nią danych

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×