Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Porada: Klip wideo jest w innym języku niż Twój? Spróbuj wybrać pozycję Podpisy kodowane Przycisk Podpisy kodowane.

Aby rozciągnąć zawartość na wiele wierszy lub kolumn w tabeli, scal komórki w celu utworzenia większej komórki. Możesz też podzielić komórki na mniejsze.

Scalanie komórek

  1. Zaznacz komórki, które chcesz scalić.

  2. Wybierz pozycję Układ > Scal komórki.

    Aby rozdzielić komórki, zaznacz odpowiednie komórki i wybierz pozycję Rozdziel komórki.

    Uwaga: W programie Excel zaznacz odpowiednie komórki, a następnie wybierz pozycję Scal i wyśrodkuj. Aby rozdzielić komórki, zaznacz odpowiednie komórki i wybierz pozycję Rozdziel komórki.

Dzielenie komórek

  1. Zaznacz komórkę, którą chcesz podzielić.

  2. Wybierz pozycję Układ > Podziel komórki.

  3. Wprowadź liczbę kolumn lub wierszy, na jaką chcesz podzielić zaznaczoną komórkę, a następnie wybierz pozycję OK.

Chcesz wiedzieć więcej?

Scalanie i dzielenie komórek w tabeli

Szkolenia dotyczące programu Word

Szkolenia dotyczące programu PowerPoint

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenie dotyczące programu Outlook

W celu lepszego uporządkowania tabeli możesz dowolnie scalać i dzielić komórki tabeli.

Można na przykład zrobić tak, aby nagłówek Sprzedaż miesięczna był nagłówkiem dla wszystkich miesięcy, a nie tylko dla jednej kolumny.

Zaznacz komórki, które chcesz połączyć.

Wybierz pozycję Układ i pozycję Scal komórki.

Następnie wyśrodkuj nagłówek Sprzedaż miesięczna.

Aby dodać nagłówek sprzedaży kwartalnej, zaznacz wiersz nagłówka, a następnie wybierz pozycję Podziel komórki.

Aby utworzyć kolumnę dla kwartału 1 i kolumnę dla kwartału 2, pozostaw liczbę kolumn — 2, a następnie wybierz pozycję OK.

Dodaj tekst nagłówka: „Sprzedaż KW.1” i „Sprzedaż KW.2”.

W programie Excel nie można scalać komórek w tabeli, ale można w arkuszach kalkulacyjnych.

Aby tekst „Sprzedaż miesięczna” był nagłówkiem dla wszystkich miesięcy, zaznacz komórki, które chcesz scalić, a następnie na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Scal i wyśrodkuj. Scalanie komórek powoduje utratę wszelki danych znajdujących się w drugiej komórce.

Aby je rozdzielić, wybierz pozycję Rozdziel komórki.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×