Tworzenie raportów

Tworzenie podstawowych raportów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Uwaga: Informacje na tej stronie mają zastosowanie tylko do baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aplikacje sieci Web programu Access nie obsługują raportów.

Przed udostępnieniem bazy danych innym osobom warto umieścić informacje w łatwym do zrozumienia formacie. Możesz wyświetlać, formatować i podsumowywać informacje w bazie danych za pomocą raportów.

  1. W okienku Nawigacja wybierz źródło rekordów.
    Źródłem rekordów raportu może być tabela lub nazwane zapytanie. Źródło musi zawierać wszystkie wiersze i kolumny danych, które chcesz uwzględnić w raporcie.

  2. Na karcie Tworzenie wybierz narzędzie raportów, którego chcesz użyć, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć raport.

Narzędzie raportów

Opis

Raport

Służy do tworzenia prostego, tabelarycznego raportu, zawierającego wszystkie pola ze źródła rekordów wybranego w okienku Nawigacja.

Projekt raportu

Umożliwia otwarcie pustego raportu w widoku Projekt i dodanie potrzebnych pól i kontrolek.

Pusty raport

Umożliwia otwarcie pustego raportu w widoku Układ, a następnie wybranie pól do dodania z Listy pól.

Kreator raportów

Postępując zgodnie z instrukcjami kreatora, możesz określić pola, poziomy grupowania i sortowania oraz opcje układu.

Etykiety

Możesz wybrać standardowe lub niestandardowe rozmiary etykiet, pola do uwzględnienia w raporcie oraz sposób ich sortowania.

Dodawanie grupowania, sortowania lub podsumowań do pól w raporcie

  1. Otwórz raport w widoku projektu.

  2. Jeśli okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie nie jest jeszcze otwarte, na karcie Projektowanie wybierz przycisk Grupuj i sortuj.

  3. Wybierz przycisk Dodaj grupę lub Dodaj sortowanie, a następnie wybierz pole, które chcesz grupować lub sortować.

  4. Aby ustawić więcej opcji i dodać sumy, kliknij pozycję Więcej w wierszu grupowania lub sortowania.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie raportu pogrupowanego lub podsumowującego

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Warto udostępniać dane innym osobom, ale nieprzetworzone dane w tabeli często są mało czytelne.

Dlatego właśnie przydatne są raporty baz danych. Można na przykład utworzyć raport, aby przedstawić migawkę danych z określonego czasu.

Można przejrzeć szczegóły dotyczące określonych rekordów — na przykład w prostym raporcie zawierającym numery telefonów wszystkich kontaktów.

Można też utworzyć raport podsumowujący dotyczący na przykład klientów, którzy ostatnio złożyli największe zamówienia.

Pierwszym krokiem utworzenia raportu bazy danych dla komputerów stacjonarnych jest wybranie źródła rekordów raportu.

Źródło musi zawierać wszystkie wiersze i kolumny danych, które chcesz uwzględnić w raporcie.

Źródłem rekordów może być jedna tabela, ale jeśli dane znajdują się w dwóch lub kilku tabelach, można użyć nazwanego lub osadzonego zapytania, zawierającego te tabele.

W okienku nawigacji wybierz źródło danych: tabelę lub zapytanie.

Wybierz pozycję Utwórz. Tutaj są widoczne różne sposoby tworzenia raportu.

Za pomocą przycisku Raport można utworzyć prosty raport tabelaryczny zawierający wszystkie pola ze źródła rekordów.

Projekt raportu umożliwia otwarcie pustego raportu w widoku projektu. Następnie można dodać wybrane pola i kontrolki ze źródła rekordów.

Jeśli nie masz skonfigurowanego źródła rekordów, pola i kontrolki możesz dodać bezpośrednio do projektu raportu, korzystając z opcji Pusty raport i Lista pól.

Etykiety — na przykład etykiety adresowe klientów — również są rodzajem raportu, ponieważ opierają się na ułożeniu pól z tabeli lub zapytania w określonym formacie. Możesz wybrać narzędzie Etykiety i wykonać kroki kreatora, aby wybrać rozmiar etykiet, pola oraz kolejność sortowania.

Na potrzeby tego raportu wybierzemy narzędzie Kreator raportów. Ten kreator przeprowadzi nas przez proces wyboru pól, grupowania lub sortowania oraz układu raportu.

Na liście Dostępne pola wybierz pierwsze pole, które ma znaleźć się w raporcie, a następnie wybierz strzałkę w prawo.

Potem wybierz i dodaj do raportu kolejne pola spośród dostępnych w wybranym źródle rekordów.

Nie musisz ograniczać się tylko do pól z tej jednej tabeli czy też jednego zapytania wybranego jako źródło rekordów. Jeśli chcesz, możesz wybrać pola z innych powiązanych tabel lub zapytań.

Tutaj można określić, jak mają być wyświetlane dane, w zależności od tego, na co chcemy zwrócić uwagę. Teraz wybierzemy wyświetlanie według stanu zamówienia.

Na tej stronie można wybrać grupowanie, aby uporządkować duże ilości danych w „porcje”, które ułatwią ich zrozumienie.

Wybranie pozycji Opcje grupowania spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji dla dodanego poziomu grupowania.

Na tej stronie można określić kolejność sortowania. Załóżmy, że chcemy sortować pozycje rosnąco według identyfikatora zamówienia.

Pozycja Opcje podsumowania umożliwia określenie, czy chcesz wykonać obliczenia na podstawie danych liczbowych.

Tutaj można wybrać układ raportu.

Można wybrać orientację pionową lub poziomą oraz dopasowywanie pól do rozmiaru strony.

Dodajemy tytuł raportu.

Zobaczmy, jak na razie wygląda raport. Opcja Podgląd jest już zaznaczona, więc możemy wybrać przycisk Zakończ.

Wygląda nieźle. Poprawki można wprowadzić na karcie Podgląd wydruku.

Gdy wszystko jest gotowe, wybieramy polecenie Zamknij podgląd wydruku.

Raport zostanie wyświetlony w widoku Projekt.

Spójrzmy na listę Raporty w okienku nawigacji. Nowy raport został dodany do listy obiektów raportów.

Choć w przyszłości może być wymagane wprowadzenie pewnych poprawek, masz teraz podstawowy raport, gotowy do udostępniania i przedstawiający znaczenie zgromadzonych danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×