Używanie relacji

Tworzenie relacji za pomocą Kreatora odnośników

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Kreator odnośników ustanawia relacje między tabelami. Tworzy klucz obcy, będący odnośnikiem do klucza podstawowego innej tabeli.

Tworzenie relacji za pomocą Kreatora odnośników

 1. W widoku arkusza danych otwórz tabelę, która będzie wyszukiwała dane z innej tabeli. Jest to tabela podrzędna.

 2. W ostatniej kolumnie po prawej stronie wybierz polecenie Kliknij, aby dodać, a następnie wybierz pozycję Odnośnik i relacja.

  Dodawanie nowej kolumny tabeli, typ „Odnośnik i relacja”
 3. W Kreatorze odnośników wybierz pozycję Obiekt pole odnośnika ma pobierać wartości z innej tabeli lub zapytania. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz tabelę, która ma być źródłem wartości dla pola odnośnika. To tabela nadrzędna. Następnie wybierz pozycję Dalej.

 5. Aby wybrać pola, z których chcesz pobierać dane, oraz określić kolejność sortowania pól i szerokość kolumn, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.

  Porada: Podczas określania szerokości kolumn możesz wybrać pozycję Ukryj kolumnę klucza, aby tabela była bardziej przejrzysta. Nie ma to wpływu na relacje ani synchronizowanie danych między tabelami.

 6. Wybierz pole zawierające unikatowe identyfikatory wierszy w tabeli nadrzędnej.

 7. Wprowadź nazwę nowego pola odnośnika, wybierz opcję Włącz integralność danych, a następnie wybierz opcję Usuwanie kaskadowe lub Ograniczenie usuwania.

  Porada: Nadaj polu nazwę odzwierciedlającą zawarte w nim dane, z uwzględnieniem tego, że jest to pole klucza obcego, na przykład Identyfikator klienta KO.

 8. Wybierz polecenie Zakończ, a następnie przycisk Zapisz Zapisywanie .

Utworzono relację i klucz obcy oraz określono parametry synchronizacji danych między obiema tabelami.

Zmienianie relacji między tabelami

Jeśli chcesz zmienić relację między tabelami, najpierw zamknij te tabele.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia bazy danych > Relacje.

 2. Wybierz linię relacji między tabelami.

  Relacja jeden-do-wielu
 3. Wybierz pozycję Projektowanie > Edytuj relacje.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie relacji wprowadź wymagane zmiany, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz pozycję Zapisz Zapisywanie , aby zapisać zmiany.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji

Jednym z najłatwiejszych sposobów na utworzenie relacji jeden-do-wielu jest użycie narzędzia KREATOR ODNOŚNIKÓW. Kreator wykonuje za nas dwa zadania.

Tworzy relację, a gdy jest gotowa, możesz za pomocą pola klucza obcego wybrać wartości z tabeli po stronie JEDEN, czyli z tabeli nadrzędnej, danej relacji.

Ułatwia to wprowadzanie danych. W naszym przykładzie wystarczy wybrać nazwę, która jest wartością po stronie JEDEN, i wprowadzić numer telefonu.

Jeśli używasz kreatora, nie potrzebujesz pola klucza obcego w tabeli podrzędnej, ponieważ kreator utworzy je za Ciebie. Jeśli jednak masz już klucz obcy, to nic nie szkodzi. Możesz z niego śmiało korzystać.

Oto przykładowa baza danych. Nie zawiera ona klucza obcego.

Na początek zaznacz nagłówek pustego pola lub nagłówek klucza obcego, jeśli go masz.

Wybierz pozycję Odnośnik i Relacja, a zostanie uruchomiony kreator.

Użyj pierwszej opcji, aby pobrać wartości z innej tabeli, a następnie wybierz przycisk Dalej.

Wybierz tabelę nadrzędną — Klienci — a następnie wybierz przycisk Dalej.

Musimy pobrać wartości z pola Nazwa klienta, dlatego zaznacz to pole i przenieś je. To pole obliczeniowe.

Używaliśmy go około minuty temu. Zwróć uwagę, że pokazuje ono całą nazwę. Nie trzeba więc opierać się na domysłach, aby wybrać odpowiednie dane. Dzięki polu odnośnika wprowadzanie danych jest szybsze i bardziej precyzyjne.

Wybierz przycisk Dalej. Kolejność sortowania jest opcjonalna, zatem pomińmy ją i wybierzmy przycisk Dalej.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest ukryć kolumnę klucza, ponieważ tylko zaśmieca bazę danych, dlatego wybierz przycisk Dalej.

W tym miejscu nadamy polu nazwę Identyfikator klienta KO, która wskazuje, że polem nadrzędnym jest Identyfikator klienta, zaś skrót KO przypomina, że jest to klucz obcy.

Teraz zaznaczmy opcje Włącz integralność danych i Usuwanie kaskadowe. W ten sposób włączamy więzy integralności i usuwanie kaskadowe. Wybierz przycisk Zakończ. Oto nasze pole.

Na koniec wprowadźmy zmiany w relacji. W tym celu musimy zamknąć tabelę Numery telefonów. Nie można zmienić relacji, jeśli jedna z tabel tej relacji jest otwarta.

Po zamknięciu tabeli wybieramy pozycję Relacje na karcie Narzędzia bazy danych. Zaznaczamy linię relacji, a następnie na wstążce wybieramy polecenie Edytuj relacje.

Jak widać, opcje Integralność referencyjna i Usuwanie kaskadowe są zaznaczone. Włączmy także środkową opcję, Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne, wybierzmy przycisk OK i gotowe.

Utworzyliśmy właśnie relację jeden-do-jednego przy użyciu Kreatora odnośników, utworzyliśmy klucz obcy i zmieniliśmy ustawienie relacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×