Używanie relacji

Tworzenie relacji za pomocą okienka Relacje

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

W okienku Relacje są tworzone relacje między tabelami, ale w kolumnach nadrzędnych/podrzędnych muszą znajdować się dane zgodnego typu, a lista odnośników nie jest tworzona.

Tworzenie relacji za pomocą okienka Relacje

 1. W dowolnej bazie danych zawierającej co najmniej dwa obiekty (tabele lub zapytania) wybierz pozycję Narzędzia bazy danych > Relacje.

 2. Jeśli okienko Relacje jest puste, przeciągnij tabele z okienka Nawigacja do okienka Relacje.

 3. Przeciągnij klucz podstawowy z tabeli nadrzędnej na początek klucza obcego w tabeli podrzędnej.

  Tworzenie relacji przy użyciu okienka Relacje
 4. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj więzy integralności.

 5. Zaznacz pola wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne oraz Kaskadowo usuń rekordy pokrewne.

 6. Wybierz pozycję Utwórz.

  Relacja między obiema tabelami została dodana, a wyświetlana teraz linia wskazuje typ relacji (jeden-do-jednego lub jeden-do-wielu) oraz połączone tą relacją pola.

 7. Aby zapisać relację, wybierz pozycję Zapisz Zapisz .

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×