Spis treści
×
Wprowadzenie do spisów treści
Wprowadzenie do spisów treści

Wprowadzenie do spisów treści

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Ten klip wideo zawiera informacje dotyczące automatycznych spisów treści. Najpierw przejrzyj dokument i dodaj nagłówek z odpowiednim stylem w każdym miejscu, w którym ma się znaleźć wpis spisu treści. Następnie wstaw automatyczny spis treści i zaktualizuj go automatycznie po wprowadzeniu każdej zmiany.

Tworzenie spisu treści

  1. Najpierw zastosuj style nagłówków — na przykład Nagłówek 1 i Nagłówek 2 — do tekstu, który chcesz uwzględnić w spisie treści. Zaznacz wybrany tekst, kliknij kartę NARZĘDZIA GŁÓWNE i umieść kursor na poszczególnych nagłówkach w Galerii stylów. Zwróć uwagę, jak po zatrzymaniu kursora na stylu wygląd tekstu w dokumencie zmieni się, aby można było zobaczyć tekst po zastosowaniu stylu. Kliknij odpowiedni styl.

  2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.

  3. Kliknij pozycję ODWOŁANIA > Spis treści, a następnie wybierz z galerii stylów pozycję Tabela automatyczna.

Aktualizowanie spisu treści

  • Aby zaktualizować spis treści utworzony automatycznie ze stylów nagłówków, kliknij pozycję ODWOŁANIA > Aktualizuj spis. Jeśli chcesz zaktualizować numery stron i tekst, możesz skorzystać z opcji Aktualizacja wyłącznie numerów stron lub Aktualizacja całego spisu.

Formatowanie tekstu

Aby zmienić formatowanie tekstu w spisie treści, zmień styl dla każdego z jego poziomów.

  1. Kliknij pozycję ODWOŁANIA > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

  2. W oknie dialogowym Spis treści kliknij przycisk Modyfikuj. Jeśli przycisk Modyfikuj jest wyszarzony, zmień ustawienie Formaty na Z szablonu.

  3. Na liście Style kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

  4. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich poziomów, które mają być wyświetlane w spisie treści.

Wprowadzone dostosowania zostaną zapamiętane w programie Word i będą stosowane przy każdej aktualizacji spisu treści (ODWOŁANIA > Aktualizuj tabelę).

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie spisu treści

Formatowanie lub dostosowywanie spisu treści

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×