Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Kod błędu 30029-1011 podczas instalowania pakietu Office

Jeśli podczas instalacji pakietu Office zostanie wyświetlony ten błąd, ponowne uruchomienie urządzenia i ponowne zainstalowanie pakietu Office może rozwiązać problem. Jeśli problem nadal występuje, za pomocą narzędzia z łatwą poprawką możesz całkowicie usunąć pakiet Office z urządzenia, a następnie ponownie uruchomić instalację.

Uwaga: Ten błąd może również wystąpić, jeśli używasz narzędzia wdrażania pakietu Office do zainstalowania usługi Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Używanie nowszej wersji narzędzia wdrażania pakietu Office”.

Ponowne uruchamianie komputera i ponowne instalowanie pakietu Office

  1. Uruchom ponownie komputer.

  2. Ponownie zainstaluj pakiet Office.

    Aby ponownie zainstalować pakiet Office, wybierz wersję, którą chcesz zainstalować, i wykonaj odpowiednie czynności.

    Microsoft 365
    Office 2019
    Office 2016
    Office 2013

Odinstalowywanie i ponowne instalowanie pakietu Office

  1. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać i zainstalować narzędzie obsługi deinstalacji pakietu Office.

  2. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać narzędzie obsługi deinstalacji stosownie do posiadanej przeglądarki.

    Porada: Pobieranie i instalowanie narzędzia może zająć kilka minut. Po zakończeniu instalacji zostanie otwarte okno Odinstalowywanie produktów pakietu Office.

    Microsoft Edge lub Chrome

    W lewym dolnym rogu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację SetupProd_OffScrub.exe > Otwórz.

    Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome

    Microsoft Edge (starsza wersja) lub Internet Explorer

    U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację SetupProd_OffScrub.exe.

    Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Edge lub Internet Explorer

    Firefox

    W oknie podręcznym wybierz pozycję Zapisz plik, a następnie w prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz strzałkę pobierania > SetupProd_OffScrub.exe.

    Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome
  3. Wybierz wersję, którą chcesz odinstalować, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  4. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

    Po ponownym uruchomieniu komputera narzędzie deinstalacji automatycznie otwiera się ponownie, aby ukończyć ostatni krok procesu odinstalowywania. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami.

  5. Wybierz czynności odpowiednie do wersji pakietu Office, którą chcesz zainstalować lub zainstalować ponownie. Wybierz narzędzie deinstalacji.

    Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Używanie nowszej wersji narzędzia wdrażania pakietu Office (tylko dla instalacji usługi Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw)

Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli używasz wersji 16.0.7118.5775 narzędzia wdrażania pakietu Office do pobierania i instalowania usługi Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Pobieranie działa poprawnie, ale po uruchomieniu polecenia /configure w celu zainstalowania programów pakietu Office pojawia się następujący komunikat o błędzie „Niestety, wystąpił problem podczas instalacji programów pakietu Office”.

Aby usunąć ten błąd, pobierz nowszą wersję narzędzia wdrażania pakietu Office.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×