Kolejność, w jakiej program Excel wykonuje operacje w formułach

Kolejność wykonywania obliczeń może mieć wpływ na wartość zwracaną przez formułę, dlatego ważne jest zrozumienie, w jaki sposób jest określana kolejność i jak można ją zmienić, aby otrzymać żądane wyniki.

 • Kolejność obliczeń

  Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła w programie Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Program Excel interpretuje następujące po nim znaki jako formułę. Za znakiem równości następują elementy, które będą obliczane (argumenty), takie jak stałe i odwołania do komórek. Są one oddzielone operatorami obliczeń. Program Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z określoną kolejnością operatorów w formule.

 • Pierwszeństwo operatorów w formułach programu Excel

  Jeśli w jednej formule zostanie użytych wiele operatorów, program Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym priorytecie, na przykład jeśli formuła zawiera operator mnożenia i dzielenia — program Excel oblicza operatory od lewej do prawej.

  Operator

  Opis

  : (dwukropek)

  (pojedyncza spacja)

  ; (średnik)

  Operatory odwołania

  Negacja (tak jak w –1)

  %

  Procent

  ^

  Potęgowanie

  * i /

  Mnożenie i dzielenie

  + i –

  Dodawanie i odejmowanie

  &

  Łączy dwa ciągi tekstu (złączanie)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Porównanie

 • Używanie nawiasów w formułach programu Excel

  Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma zostać obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład poniższa formuła daje w wyniku 11, ponieważ program Excel wykonuje mnożenie przed dodawaniem. Formuła mnoży liczby 2 i 3, a następnie do wyniku dodaje liczbę 5.

  =5+2*3

  Jeśli zostanie użyty nawias w celu zmiany składni, program Microsoft Excel wykona dodawanie liczb 5 i 2, a następnie pomnoży wynik przez 3, co da wynik 21.

  =(5+2)*3

  W poniższym przykładzie nawiasy otaczające pierwszą część formuły wymuszają, aby program Excel najpierw obliczył wyrażenie B4+25, a następnie podzielił wynik przez sumę wartości w komórkach D5, E5 i F5.

  =(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×