Istnieją trzy sposoby dołączenia do części audio spotkania programu Lync: możesz połączyć się z programem Lync przy użyciu mikrofonu i głośników komputera lub zestawu słuchawkowego, odebrać połączenie wykonane przez program Lync na podany przez Ciebie numer lub też zadzwonić na spotkanie z dowolnego telefonu, jeśli w wezwaniu na spotkanie określono numer umożliwiający nawiązanie połączenia.

Uwaga:  Program Lync może do Ciebie dzwonić, a Ty możesz konfigurować spotkania programu Lync obejmujące informacje szczegółowe dotyczące dołączania przez dzwonienie tylko pod warunkiem, że dla Twojego konta skonfigurowano konferencje telefoniczne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w swoim miejscu pracy.

Wykonaj poniższe kroki, aby wybrać opcję audio. Możesz ją ustawić dla wszystkich spotkań programu Lync lub określić, że program Lync ma umożliwiać jej wybranie za każdym razem, gdy dołączasz do spotkania. Drugie rozwiązanie jest przydatne w sytuacji, gdy chcesz używać telefonu tylko na niektórych spotkaniach.

  1. W oknie głównym programu Lync kliknij pozycję Opcje, a następnie pozycję Telefony.

  2. W obszarze Dołączanie do połączeń konferencyjnych w menu rozwijanym Dołącz do części audio spotkania z wykonaj jedną z następujących czynności:

  3. Aby w trakcie spotkań programu Lync używać urządzeń audio i wideo komputera (mikrofon i głośniki lub zestaw słuchawkowy), wybierz pozycję Lync.

  4. Aby program Lync dzwonił do Ciebie, wybierz numer telefonu, którego chcesz używać. Jeśli Twój numer nie jest wyświetlany, wpisz go w obszarze Moje numery telefonów w górnej części okna opcji Telefony.

  5. Aby zadzwonić na spotkanie po dołączeniu do niego, używając informacji o nawiązywaniu połączenia zawartych w wezwaniu na spotkanie, wybierz pozycję Nie dołączaj do części audio.

  6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  7. Aby zastosować wybraną opcję dla wszystkich połączeń programu Lync, wyczyść pole wyboru Przed dołączeniem do spotkania zapytaj mnie o wybranie urządzenia audio.

  8. Jeśli łączysz się ze spotkaniami z różnych lokalizacji lub urządzeń i często wybierasz inną opcję audio, zaznacz pole wyboru Przed dołączeniem do spotkania zapytaj mnie o wybranie urządzenia audio.

    Porada:  W przypadku, gdy korzystasz z funkcji audio i wideo komputera (tzn. jest wybrana opcja audio Lync), możesz przetestować głośność i jakość działania głośników i mikrofonu albo wybrać inne urządzenie, klikając pozycję Urządzenie audio w lewym okienku okna Lync — Opcje.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×