Konfigurowanie poczty e-mail na telefonie firmy Nokia (z systemem operacyjnym Symbian)

Możesz nawiązać połączenie z kontem e-mail usługi Microsoft 365 lub innym kontem programu Exchange na urządzeniu firmy Nokia (z systemem operacyjnym Symbian). Możesz użyć aplikacji Mail for Exchange firmy Nokia służącej do obsługi poczty e-mail, aby skonfigurować konto e-mail przy użyciu programu Exchange ActiveSync. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do informacji o koncie, poczty e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań. Aby skonfigurować tylko pocztę e-mail, zobacz instrukcje konfigurowania protokołu POP lub IMAP na urządzeniu firmy Nokia w temacie Konfigurowanie poczty e-mail na innych telefonach i tabletach z dostępem do Internetu.

Większość telefonów komórkowych firmy Nokia obsługuje Exchange ActiveSync. Aby uzyskać informacje na temat urządzeń firmy Nokia obsługujących aplikację Mail for Exchange, zobacz sekcję Co jeszcze należy wiedzieć? w dalszej części tego tematu.

Uwaga:  Jeśli Twój telefon firmy Nokia jest telefonem z systemem Windows Phone, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail na telefonie z systemem Windows Phone.

Konfigurowanie poczty e-mail programu Exchange ActiveSync w telefonie komórkowym firmy Nokia

 1. W menu Aplikacje wybierz pozycję Aplikacje > Poczta.

 2. Wybierz opcję Utwórz nową skrzynkę pocztową, aby uruchomić kreatora konfiguracji.

 3. Zaakceptuj warunki świadczenia usługi firmy Nokia i wybierz pozycję Start.

 4. Na liście dostępnych typów kont wybierz pozycję Mail for Exchange, a następnie wprowadź następujące informacje:

  1. W polu Hasło wprowadź hasło do konta.

  2. W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę użytkownika, na przykład pełny adres e-mail.

  3. W polu Domena wprowadź nazwę domeny. Domena to część adresu e-mail między symbolem @ a kropką, na przykład contoso.

  4. Wybierz pozycję Dalej, aby kontynuować. Kreator konfiguracji podejmie próbę automatycznej konfiguracji konta e-mail.

 5. Jeśli kreator pomyślnie skonfiguruje konto, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie można przeprowadzić tego procesu automatycznie, musisz ręcznie wprowadzić nazwę serwera Exchange. W polu Nazwa serwera poczty Exchange wprowadź nazwę serwera i wybierz pozycję Dalej.

  Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, użyj nazwy outlook.office365.com jako nazwy serwera. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie nazwy serwera programu ActiveSync w dalszej części tego artykułu.

  Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, jako nazwy serwera użyj nazwy partner.outlook.cn. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie nazwy serwera programu ActiveSync w dalszej części tego artykułu.

 6. Wybierz pozycję OK, gdy w aplikacji Mail for Exchange zostanie wyświetlona informacja, że używanie wielu metod do synchronizowania kontaktów z telefonem nie jest zalecane.

 7. Określ, czy chcesz synchronizować kalendarz, kontakty i zadania, wybierając odpowiednie opcje, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Jeśli używana aplikacja poczty e-mail nie może automatycznie znaleźć nazwy serwera programu Exchange ActiveSync, może być konieczne jej wyszukanie.

 • Jeśli nawiązujesz połączenie z kontem e-mail usługi Microsoft 365, użyj outlook.office365.com jako nazwy serwera programu Exchange ActiveSync.

 • Jeśli nawiązujesz połączenie ze skrzynką pocztową programu Exchange i nie korzystasz z usługi Microsoft 365 lub nie masz pewności, czy korzystasz z usługi Microsoft 365, wykonaj poniższe kroki w celu wyszukania nazwy serwera programu Exchange ActiveSync.

 1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji Outlook Web App. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Jeśli nawiązujesz połączenie ze skrzynką pocztową programu Exchange, ale nie korzystasz z usługi Microsoft 365, nazwa serwera programu Exchange ActiveSync jest widoczna na pasku adresu w przeglądarce po zalogowaniu się w aplikacji Outlook w sieci Web (bez poprzedzającego ciągu https:// i bez końcówki /owa). Jeśli na przykład adres, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do aplikacji Outlook w sieci Web, to https://mail.contoso.com/owa, nazwa serwera programu Exchange ActiveSync to mail.contoso.com.

 3. Jeśli nie możesz połączyć się ze skrzynką pocztową, korzystając z informacji podanych powyżej, możesz spróbować użyć wartości pola Nazwa serwera w Opcjach aplikacji Outlook Web App.

  1. Na pasku narzędzi aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczta > POP i IMAP.

   Uwaga: Mimo że nie konfigurujesz konta serwera POP3, za pomocą tej wartości określisz nazwę serwera programu Exchange ActiveSync.

  2. W obszarze Ustawienia usługi POP odszukaj wartość w polu Nazwa serwera.

   Jeśli wartość w polu Nazwa serwera to outlook.office365.com, Twoim kontem jest Microsoft 365konto służbowe i możesz użyć nazwy serwera programu Exchange outlook.office365.com.

   Jeśli wartość pola Nazwa serwera jest inna niż outlook.office365.com, możesz spróbować użyć nazwy serwera widocznej na stronie Opcje. Jeśli na przykład nazwa serwera to mail.contoso.com, spróbuj użyć mail.contoso.com jako nazwy serwera programu Exchange.

Jeśli używany program poczty e-mail nie może automatycznie znaleźć nazwy serwera programu Exchange ActiveSync, może być konieczne jej wyszukanie.

Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, jako nazwy serwera programu Exchange ActiveSync użyj nazwy partner.outlook.cn. Nazwy serwera programu Exchange ActiveSync partner.outlook.cn można używać w przypadku korzystania z najnowszej wersji usługi Microsoft 365.

Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365 lub nie masz pewności, czy korzystasz z najnowszej wersji usługi Microsoft 365, wykonaj poniższe kroki w celu wyszukania nazwy serwera programu Exchange ActiveSync. Wykonaj poniższe kroki w celu określenia nazwy serwera programu Exchange ActiveSync.

 1. Zaloguj się na koncie w aplikacji Outlook Web App.

 2. Na pasku narzędzi aplikacji Outlook Web App wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczta > POP i IMAP.

Uwaga:  Mimo że nie konfigurujesz konta serwera POP3 lub IMAP, za pomocą nazwy serwera POP określisz nazwę serwera programu Exchange ActiveSync.

 1. Na stronie Ustawienia dostępu POP lub IMAP w obszarze Ustawienia usługi POP odszukaj wartość w polu Nazwa serwera.

 2. Jeśli w polu Nazwa serwera jest wyświetlana nazwa partner.outlook.cn, Twoje konto Microsoft 365 jest obsługiwane w najnowszej wersji usługi Microsoft 365 i jako nazwy serwera programu Exchange ActiveSync możesz użyć nazwy partner.outlook.cn.

 3. Jeśli wartość w polu Nazwa serwera ma format podxxxxx.partner.outlook.cn, konto usługi Microsoft 365 lub inne konto usługi Exchange Online nie jest jeszcze obsługiwane w najnowszej wersji usługi Microsoft 365 i jako nazwy serwera programu Exchange ActiveSync możesz użyć nazwy m.partner.outlook.cn.

 4. Jeśli wartość w polu Nazwa serwera obejmuje nazwę organizacji, na przykład pop.contoso.com, nazwa serwera programu Exchange ActiveSync jest widoczna na pasku adresu w przeglądarce po zalogowaniu się w aplikacji Outlook w sieci Web (bez poprzedzającego ciągu https:// i bez końcówki /owa). Jeśli na przykład adres, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do aplikacji Outlook w sieci Web, to https://mail.contoso.cn/owa, nazwa serwera programu Exchange ActiveSync to mail.contoso.cn.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli nie zaakceptujesz zasad wysłanych na Twój telefon komórkowy, dostęp do informacji przy użyciu telefonu komórkowego będzie niemożliwy.

 • Jeśli Twoje konto e-mail wymaga rejestracji, zarejestruj je podczas pierwszego logowania się do aplikacji Outlook Web App. Połączenie z kontem e-mail przy użyciu telefonu komórkowego nie powiedzie się, jeśli konto nie zostanie zarejestrowane za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu się na koncie wyloguj się. Następnie spróbuj połączyć się z kontem za pomocą telefonu komórkowego.

 • Jeśli w obszarach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP znajduje się wartość Niedostępne, skontaktuj się z osobą zarządzającą kontem e-mail, aby uzyskać informacje o nazwie serwera programu Exchange ActiveSync.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×