Spis treści
×

W systemie Windows Mobile 6.5 można skonfigurować pocztę e-mail programu Exchange ActiveSync. Po skonfigurowaniu na urządzeniu konta programu Exchange będziesz mieć dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów oraz możliwość ich synchronizacji. Jeśli chcesz korzystać tylko z poczty e-mail, możesz skonfigurować w systemie Windows Mobile 6.5 pocztę e-mail przez protokół POP lub IMAP.

Konfigurowanie poczty e-mail programu Exchange ActiveSync w systemie Windows Mobile 6.5

 1. Naciśnij pozycję Start > Obsługa wiadomości > Konfiguracja e-mail.

 2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 3. Upewnij się, że pole wyboru Spróbuj pobrać ustawienia poczty e-mail automatycznie z Internetu jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 4. Telefon komórkowy spróbuje automatycznie pobrać ustawienia z Internetu. Jeśli ta operacja nie powiedzie się, naciśnij przycisk Dalej. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku 8.

 5. W obszarze Dostawca poczty e-mail zaznacz pozycję Exchange Server, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk Dalej.

 6. Wprowadź adres e-mail (na przykład tomasz@contoso.com), a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Wprowadź adres e-mail (na przykład tomasz@contoso.cn), a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 7. Naciśnij pole Serwer i wprowadź nazwę serwera, a następnie naciśnij przycisk Dalej. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, użyj nazwy outlook.office365.com jako nazwy serwera. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie nazwy serwera programu ActiveSync w dalszej części tego artykułu.

  Naciśnij pole Serwer i wprowadź nazwę serwera, a następnie naciśnij przycisk Dalej. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, jako nazwy serwera użyj nazwy partner.outlook.cn. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie nazwy serwera programu ActiveSync w dalszej części tego artykułu.

 8. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij przycisk Dalej. Nazwa użytkownika to Twój pełny adres e-mail.

 9. Zaznacz pola wyboru typów elementów, które chcesz wyświetlać na urządzeniu, a następnie naciśnij przycisk Zakończ.

 10. Jeśli w programie Exchange ActiveSync pojawi się pytanie, czy wyegzekwować zasady na telefonie, naciśnij przycisk OK. Zasady umożliwiają skonfigurowanie hasła na telefonie komórkowym i w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu wyczyszczenie wszystkich danych z telefonu komórkowego za pomocą zdalnego urządzenia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli używany program poczty e-mail nie może automatycznie znaleźć nazwy serwera programu Exchange ActiveSync, może być konieczne jej wyszukanie.

 • Jeśli nawiązujesz połączenie z kontem e-mail usługi Microsoft 365, użyj outlook.office365.com jako nazwy serwera programu Exchange ActiveSync.

 • Jeśli nawiązujesz połączenie ze skrzynką pocztową programu Exchange i nie korzystasz z usługi Microsoft 365 lub jeśli nie masz pewności, czy korzystasz z usługi Microsoft 365, wykonaj poniższe kroki w celu wyszukania nazwy serwera programu Exchange ActiveSync.

 1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji Outlook Web App. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Jeśli nawiązujesz połączenie ze skrzynką pocztową programu Exchange, ale nie korzystasz z usługi Microsoft 365, nazwa serwera programu Exchange ActiveSync jest widoczna na pasku adresu w przeglądarce po zalogowaniu się w aplikacji Outlook w sieci Web (bez poprzedzającego ciągu https:// i bez końcówki /owa). Jeśli na przykład adres, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do aplikacji Outlook w sieci Web, to https://mail.contoso.com/owa, nazwa serwera programu Exchange ActiveSync to mail.contoso.com.

 3. Jeśli nie możesz połączyć się ze skrzynką pocztową, korzystając z informacji podanych powyżej, możesz spróbować użyć wartości pola Nazwa serwera w Opcjach aplikacji Outlook Web App.

  1. Na pasku narzędzi aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczta > POP i IMAP.

   Uwaga: Mimo że nie konfigurujesz konta serwera POP3, za pomocą tej wartości określisz nazwę serwera programu Exchange ActiveSync.

  2. W obszarze Ustawienia usługi POP odszukaj wartość w polu Nazwa serwera.

   Jeśli wartość w polu Nazwa serwera to outlook.office365.com, Twoim kontem jest Microsoft 365konto służbowe i możesz użyć nazwy serwera programu Exchange outlook.office365.com.

   Jeśli wartość pola Nazwa serwera jest inna niż outlook.office365.com, możesz spróbować użyć nazwy serwera widocznej na stronie Opcje. Jeśli na przykład nazwa serwera to mail.contoso.com, spróbuj użyć mail.contoso.com jako nazwy serwera programu Exchange.

Jeśli używany program poczty e-mail nie może automatycznie znaleźć nazwy serwera programu Exchange ActiveSync, może być konieczne jej wyszukanie.

Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, jako nazwy serwera programu Exchange ActiveSync użyj nazwy partner.outlook.cn. Nazwy serwera programu Exchange ActiveSync partner.outlook.cn można używać w przypadku korzystania z najnowszej wersji usługi Microsoft 365.

Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365 lub nie masz pewności, czy korzystasz z najnowszej wersji usługi Microsoft 365, wykonaj poniższe kroki w celu wyszukania nazwy serwera programu Exchange ActiveSync. Wykonaj poniższe kroki w celu określenia nazwy serwera programu Exchange ActiveSync.

 1. Zaloguj się na koncie w aplikacji Outlook Web App.

 2. Na pasku narzędzi aplikacji Outlook Web App wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczta > POP i IMAP.

  Uwaga: Mimo że nie konfigurujesz konta POP3, za pomocą tej wartości określisz nazwę serwera programu Exchange ActiveSync.

 3. W obszarze Ustawienia usługi POP odszukaj wartość w polu Nazwa serwera.

 4. Jeśli w polu Nazwa serwera jest wyświetlana nazwa partner.outlook.cn, Twoje konto służbowe jest obsługiwane w najnowszej wersji usługi Microsoft 365 i jako nazwy serwera programu Exchange ActiveSync możesz użyć nazwy partner.outlook.cn.

 5. Jeśli wartość w polu Nazwa serwera ma format podxxxxx.partner.outlook.cn, Twoje konto konto służbowe nie jest jeszcze obsługiwane w najnowszej wersji usługi Microsoft 365 i jako nazwy serwera programu Exchange ActiveSync możesz użyć nazwy m.partner.outlook.cn.

 6. Jeśli wartość w polu Nazwa serwera obejmuje nazwę organizacji, na przykład pop.contoso.cn, nazwa serwera programu Exchange ActiveSync jest widoczna na pasku adresu w przeglądarce po zalogowaniu się w aplikacji Outlook w sieci Web (bez poprzedzającego ciągu https:// i bez końcówki /owa). Jeśli na przykład adres, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do aplikacji Outlook w sieci Web, to https://mail.contoso.cn/owa, nazwa serwera programu Exchange ActiveSync to mail.contoso.cn.

 1. Naciśnij pozycję Start > Obsługa wiadomości > Konfiguracja e-mail.

 2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 3. Wyczyść pole wyboru Spróbuj pobrać ustawienia poczty e-mail automatycznie z Internetu, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 4. Wybierz ustawienie Internetowa poczta e-mail dla pozycji Dostawca poczty e-mail, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 5. Wprowadź imię i nazwisko (na przykład Tomasz Bator) i opcjonalnie zmień wartość w polu Wyświetlana nazwa konta, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 6. Wprowadź nazwę w polu Serwer poczty przychodzącej. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera IMAP lub POP to outlook.office365.com. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP w dalszej części tego artykułu.

  Wprowadź nazwę w polu Serwer poczty przychodzącej. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera IMAP lub POP to partner.outlook.cn. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP w dalszej części tego artykułu.

 7. Wybierz ustawienie w obszarze Typ konta (POP3 lub IMAP4), a następnie naciśnij przycisk Dalej.

 8. Wprowadź nazwę użytkownika (na przykład tomasz@contoso.com), a następnie naciśnij przycisk Dalej. Hasło powinno już zostać wprowadzone w kroku 2.

  Wprowadź nazwę użytkownika (na przykład tomasz@contoso.cn), a następnie naciśnij przycisk Dalej. Hasło powinno już zostać wprowadzone w kroku 2.

 9. Wprowadź nazwę serwera poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera SMTP to smtp.office365.com. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP w dalszej części tego artykułu.

  Wprowadź nazwę serwera poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera SMTP to smtp.office365.cn. Jeśli nie korzystasz z usługi Microsoft 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP i IMAP w dalszej części tego artykułu.

 10. Zaznacz pole oznaczone jako Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia i upewnij się, że jest zaznaczone pole Używaj tej samej nazwy i hasła przy wysyłaniu poczty e-mail.

 11. Określ, jak często na telefonie komórkowym ma być sprawdzana dostępność nowych wiadomości. Jeśli nie chcesz, aby dostępność nowych wiadomości była kiedykolwiek sprawdzana na telefonie, wybierz pozycję Ręcznie.

 12. Naciśnij przycisk Zakończ.

Jeśli nawiązujesz połączenie z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera IMAP i POP to outlook.office365.com, a nazwa serwera SMTP to smtp.office365.com.

Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Microsoft 365, nazwa serwera IMAP i POP to partner.outlook.cn, a nazwa serwera SMTP — smtp.office365.cn. Te ustawienia mają zastosowanie w przypadku korzystania z najnowszej wersji usługi Microsoft 365.

Jeśli nawiązujesz połączenie ze skrzynką pocztową programu Exchange i nie korzystasz z usługi Microsoft 365 lub nie masz pewności, czy korzystasz z usługi Microsoft 365, wykonaj poniższe kroki w celu wyszukania ustawień.

 1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji Outlook Web App. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook w sieci Web.

  Zaloguj się na koncie w aplikacji Outlook Web App.

 2. Na pasku narzędzi aplikacji Outlook w sieci Web kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu POP lub IMAP.

 3. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia dostępu POP lub IMAP w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli Twoje konto e-mail wymaga rejestracji, zarejestruj je podczas pierwszego logowania się do aplikacji Outlook Web App. Połączenie z kontem e-mail przy użyciu telefonu komórkowego nie powiedzie się, jeśli konto nie zostanie zarejestrowane za pomocą aplikacji Outlook Web App. Po zalogowaniu się na koncie wyloguj się. Następnie spróbuj połączyć się z kontem za pomocą telefonu komórkowego.

 • Jeśli po wyświetleniu monitu o utworzenie kodu dostępu nie zrobisz tego, nie będziesz w stanie wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail.

 • Jeśli nie zaakceptujesz zasad wysłanych na Twój telefon komórkowy, nie będziesz mieć dostępu do informacji przy jego użyciu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×