Konfigurowanie usługi OneDrive w wersji lokalnej programu SharePoint Server 2013 — Pomoc dla administratorów

Skonfigurowanie usługi Microsoft OneDrive w środowisku lokalnym programu SharePoint Server 2013 może być łatwiejsze, niż myślisz — ta konfiguracja może już nawet być gotowa.

Jeśli usługa OneDrive została już skonfigurowana dla użytkowników programu SharePoint 2013, w prawym górnym rogu witryny programu SharePoint 2013 będzie u nich widoczny przycisk OneDrive. Oznacza to, że prawdopodobnie masz już usługi wymagane do skonfigurowania usługi OneDrive. Aby sprawdzić, czy tak jest, przejdź do części Sprawdzanie poprawności konfiguracji.

Ikona usługi OneDrive w witrynie programu SharePoint 2013

Poniższe trzy usługi muszą być skonfigurowane w administracji centralnej programu SharePoint, aby można było używać usługi OneDrive w środowisku lokalnym programu SharePoint Server 2013:

<Wstaw ikony dotyczące konfigurowania usług>

Uwaga: Poniższe procedury stanowią minimalne wymagania podstawowe dotyczące konfigurowania wymaganych usług w celu włączenia usługi OneDrive w programie SharePoint 2013. Aby dowiedzieć się więcej na temat wszystkich możliwości poszczególnych usług, skorzystaj z linków na końcu każdego kroku w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat planowania.

<wstaw ikony dotyczące konfigurowania usługi zarządzanych metadanych>

Aby włączyć usługę internetową zarządzanych metadanych:

 1. W programie SharePoint Server 2013 w centrum administracyjnym w obszarze Ustawienia systemowe kliknij pozycję Zarządzaj usługami na serwerze.

 2. Z listy rozwijanej Serwer wybierz pozycję Zmień serwer.

 3. Wybierz serwer, na którym chcesz uruchomić usługę internetową zarządzanych metadanych.

 4. Na liście Usługa kliknij pozycję Uruchom dla usługi internetowej zarządzanych metadanych.

Aby utworzyć aplikację usługi zarządzanych metadanych:

 1. W programie SharePoint Server 2013 w centrum administracyjnym w obszarze Zarządzanie aplikacjami kliknij pozycję Zarządzaj aplikacjami usług.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Usługa zarządzanych metadanych.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę aplikacji usługi.

 4. W oknie Nazwa bazy danych wpisz nazwę bazy danych.

 5. W obszarze Pula aplikacji wybierz pozycję Domyślna programu SharePoint Web Services z listy Użyj istniejącej puli aplikacji.

 6. Kliknij przycisk OK.

Jeśli chcesz dodatkowo wykorzystać usługę zarządzanych metadanych, zobacz Planowanie zarządzanych metadanych w programie SharePoint Server 2013.

<wstaw ikonę dotyczącą konfigurowania witryn Moja witryna>

Aby utworzyć aplikację internetową dla witryny Moja witryna:

 1. W programie SharePoint Server 2013 w centrum administracyjnym w obszarze Zarządzanie aplikacjami kliknij pozycję Zarządzaj aplikacjami internetowymi.

 2. Na wstążce kliknij przycisk Nowy.

 3. Na stronie Tworzenie nowej aplikacji internetowej w sekcji Uwierzytelnianie wybierz tryb uwierzytelniania, który będzie używany dla tej aplikacji internetowej.

Aby utworzyć zbiór witryn hosta witryny Moja witryna:

 1. W programie SharePoint Server 2013 w centrum administracyjnym w obszarze Zarządzanie aplikacjami kliknij pozycję Utwórz zbiory witryn.

 2. Na stronie Tworzenie zbiorów witryn w sekcji Aplikacja internetowa wybierz utworzoną przed chwilą aplikację internetową dla witryny Moja witryna.

 3. W sekcji Tytuł i opis wpisz tytuł i opis dla zbioru witryn.

 4. W sekcji Adres witryny internetowej wybierz ścieżkę adresu URL hosta witryny Moja witryna. W większości przypadków możesz użyć katalogu głównego (/).

 5. W sekcji Wybieranie szablonu kliknij kartę Przedsiębiorstwo, a następnie kliknij pozycję Host Mojej witryny.

 6. W sekcji Administrator główny zbioru witryn wpisz nazwę użytkownika (w formie <DOMENA>\<nazwa_użytkownika>) dla użytkownika, który będzie administratorem zbioru witryn.

 7. W sekcji Administrator pomocniczy zbioru witryn wpisz nazwę użytkownika dla administratora pomocniczego zbioru witryn.

 8. Jeśli zarządzasz magazynem zbiorów witryn przy użyciu przydziałów, w sekcji Szablon przydziału kliknij szablon na liście Wybierz szablon przydziału.

 9. Kliknij przycisk OK.

Jeśli chcesz dodatkowo wykorzystać witryny Moja witryna, zobacz Konfigurowanie witryn Moja witryna w programie SharePoint Server 2013.

<wstaw ikonę dotyczącą konfigurowania usługi profilu użytkownika >

Aby włączyć usługę profilu użytkownika:

 1. W programie SharePoint Server 2013 w centrum administracyjnym w obszarze Ustawienia systemowe kliknij pozycję Zarządzaj usługami na serwerze.

 2. Z listy rozwijanej Serwer wybierz pozycję Zmień serwer.

 3. Wybierz serwer, na którym chcesz uruchomić usługę profilu użytkownika.

 4. Na liście Usługa kliknij pozycję Uruchom dla usługi profilu użytkownika.

Aby utworzyć aplikację usługi profilu użytkownika:

 1. W programie SharePoint Server 2013 w centrum administracyjnym w obszarze Zarządzanie aplikacjami kliknij pozycję Zarządzaj aplikacjami usług.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Usługa profilu użytkownika.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę aplikacji usługi.

 4. W obszarze Pula aplikacji wybierz pozycję Domyślna programu SharePoint Web Services z listy Użyj istniejącej puli aplikacji.

 5. Na liście rozwijanej Wystąpienie synchronizacji profilu wybierz serwer, na którym chcesz uruchomić usługę synchronizacji profilu użytkownika.

 6. W oknie Adres URL hosta witryny Moja witryna wpisz adres URL utworzonego hosta witryny Moja witryna.

 7. Opcjonalnie możesz zmienić inne ustawienia, aby spełnić potrzeby swojej organizacji.

 8. Kliknij przycisk OK.

Aby włączyć usługę synchronizacji profilu użytkownika:

 1. W programie SharePoint Server 2013 w centrum administracyjnym w obszarze Ustawienia systemowe kliknij pozycję Zarządzaj usługami na serwerze.

 2. Z listy rozwijanej Serwer wybierz pozycję Zmień serwer.

 3. Wybierz serwer, na którym chcesz uruchomić usługę synchronizacji profilu użytkownika.

 4. Na liście Usługa kliknij pozycję Uruchom dla usługi synchronizacji profilu użytkownika.

 5. Wpisz poświadczenia dla pokazanego konta i kliknij przycisk OK.

Jeśli chcesz dodatkowo wykorzystać usługę profilu użytkownika, zobacz Planowanie profilów i tożsamości użytkowników (SharePoint Server 2013).

<dodaj ikonę dotyczącą weryfikowania konfiguracji>

 1. Sprawdź, czy użytkownicy widzą link usługi OneDrive w prawej górnej części strony Moja witryna.

 2. Otwórz program Microsoft Word lub Notatnik, Utwórz plik testowy i zapisz go na komputerze.

 3. W witrynie programu SharePoint kliknij link OneDrive, aby otworzyć bibliotekę dokumentów usługi OneDrive. Kliknij kartę Plik a następnie kliknij pozycję Przekaż dokument. Na ekranie Dodaj dokument kliknij pozycję Przeglądaj a następnie wybierz plik testowy zapisany przez Ciebie na komputerze. Kliknij przycisk OK. Jeśli plik zostanie zapisany w bibliotece dokumentów usługi OneDrive i jest widoczny, oznacza to, że pomyślnie utworzono konfigurację.

  Biblioteka dokumentów usługi OneDrive dla Firm
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×