Konfigurowanie witryny Centrum analiz biznesowych (program SharePoint Server 2013)

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Uaktualnij teraz

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli jesteś administratorem programu SharePoint, możesz skonfigurować z witryny Centrum analiz biznesowych (BI). Witryna Centrum analiz biznesowych może służyć jako centralne miejsce do przechowywania, udostępnianie i zarządzanie zawartości analiz biznesowych, takich jak skoroszyty, kart wyników i pulpitów nawigacyjnych. Aby dowiedzieć się więcej o witryny Centrum analiz biznesowych, zobacz Co to jest Centrum analiz biznesowych?

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie witryny Centrum analiz biznesowych w programie SharePoint Server 2013 (w wersji lokalnej)

Udostępnianie witryny Centrum analiz biznesowych innym osobom

Konfigurowanie witryny Centrum analiz biznesowych w programie SharePoint Server 2013 (w wersji lokalnej)

Ważne: 

 • Upewnij się, że co najmniej niektóre z aplikacjami usług w programie SharePoint Server, które obsługują analizy biznesowej są skonfigurowane przed tworzenie i udostępnianie witryny Centrum analiz biznesowych. Na przykład, upewnij się, że co najmniej skonfigurowano usług programu Excel lub usług programu PerformancePoint.

 • Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint lub zobacz artykuł w witrynie TechNet: administrowanie analizą biznesową w programie SharePoint Server 2013.

 1. W witrynie sieci Web Administracja centralna programu SharePoint w obszarze Zarządzanie aplikacjami wybierz pozycję Utwórz zbiory witryn.

 2. Na stronie Tworzenie zbioru witryn w polu tekstowym Tytuł podaj tytuł dla witryny. W polu Tytuł możesz na przykład wpisać „Centrum analiz biznesowych”.

 3. W polu tekstowym Adres URL podaj ostatnią część adresu witryny sieci Web, który ma być używany dla witryny. W polu Adres URL możesz na przykład wpisać „Centrum_analiz_biznesowych”.

 4. W sekcji Wybierz szablon kliknij kartę Przedsiębiorstwo, a następnie wybierz pozycję Centrum analiz biznesowych.

 5. W sekcji Administrator główny zbioru witryn w polu tekstowym Nazwa użytkownika określ, kto będzie administratorem głównym zbioru witryn.

 6. (Ta czynność jest opcjonalna). W sekcji Administrator pomocniczy zbioru witryn określ, kto będzie administratorem pomocniczym zbioru witryn.

 7. (Ta czynność jest opcjonalna). Wybierz szablon przydziału dla witryny.

 8. Kliknij przycisk OK. Witryna zostanie utworzona.

 9. Przejdź do sekcji dotyczącej udostępniania witryny innym osobom.

Udostępnianie witryny Centrum analiz biznesowych innym osobom

Po utworzeniu witryny Centrum analiz biznesowych następną czynnością jest określenie osób, które będą mogły ją przeglądać i z niej korzystać. W tym celu należy udostępnić witrynę innym osobom. Podczas udostępniania witryny można przypisać różne poziomy uprawnień poszczególnym osobom, aby określić, kto będzie mógł wyświetlać i edytować zawartość w witrynie.

Ważne:  Aby móc przypisać lub edytować uprawnienia, musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola.

W poniższej tabeli podsumowano poszczególne poziomy uprawnień, które można przypisać.

Rola

Uprawnienia

Odwiedzający witrynę

Odczyt

Uprawnienia do odczytu umożliwiają użytkownikom wyświetlanie informacji w Centrum analiz biznesowych.

Członkowie

Współtworzenie

Uprawnienia do współtworzenia umożliwiają użytkownikom wyświetlanie i tworzenie elementów, na przykład raportów, i zapisywanie ich w witrynie.

Projektanci

Projektowanie

Uprawnienia do projektowania umożliwiają użytkownikom wyświetlanie, tworzenie i publikowanie elementów zawierających pulpity nawigacyjne.

Właściciele

Pełna kontrola

Uprawnienia Pełna kontrola umożliwiają użytkownikom wyświetlanie, tworzenie i publikowanie pulpitów nawigacyjnych i stron składników Web Part oraz przeglądanie i edytowanie uprawnień użytkowników.

Aby udostępnić witrynę Centrum analiz biznesowych

 1. Otwórz witrynę Centrum analiz biznesowych, którą chcesz udostępnić.

 2. W witrynie Centrum analiz biznesowych wybierz pozycję Udostępnij.

 3. Wpisz nazwy użytkowników lub grup, którym chcesz przyznać dostęp.

 4. Wybierz pozycję Pokaż opcje.

 5. Z listy rozwijanej Wybierz grupę lub poziom uprawnień wybierz odpowiedni poziom uprawnień.

 6. Wybierz pozycję Udostępnij.

 7. Powtarzaj powyższe czynności, dopóki nie przypiszesz wszystkich odpowiednich poziomów uprawnień, które mają być używane w tej witrynie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×