Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności

W oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft® Lync™ Online do sterowania ilością informacji o obecności wyświetlanych innym użytkownikom służą relacje określające poziom prywatności. Kontaktom przypisuje się jedną z pięciu relacji określających poziom prywatności, które umożliwiają dostęp do różnych zestawów informacji. Na przykład Współpracownicy (domyślna relacja nowo dodanych kontaktów w organizacjach użytkownika) mają dostęp do większej ilości informacji niż Zewnętrzne kontakty, ale do mniejszej ilości informacji niż Znajomi i rodzina. W tym temacie wyjaśniono, dostęp do jakich informacji umożliwia każda z relacji, jak zmienić relację określającą poziom prywatności z danym kontaktem oraz jak ukryć pewne informacje przed wszystkimi.

Co chcesz zrobić?

Opis funkcji obecności i relacji określających poziom prywatności

Zmienianie relacji określającej poziom prywatności przypisanej do kontaktu

Ukrywanie źródła działania

Ukrywanie lokalizacji

Włączanie trybu prywatności

Opis funkcji obecności i relacji określających poziom prywatności

Informacje o obecności zawierają status dostępności (na przykład Dostępny lub Z dala od komputera), wskaźnik obecności (na przykład zielony, żółty lub czerwony), harmonogram, lokalizację, a także notatki osobiste i notatki „poza biurem”. W poniższej tabeli wyjaśniono, jakie informacje o obecności są dostępne dla danej relacji określającej poziom prywatności. Kontakty z relacją Grupa robocza zwykle są ważne. Tylko te kontakty mogą się komunikować z użytkownikiem, który ma ustawiony status Nie przeszkadzać.

Uwaga: W przypadku korzystania z rozszerzonego trybu prywatności osoby nieznajdujące się na liście kontaktów oraz zablokowane kontakty widzą tylko wyświetlaną nazwę i adres e-mail użytkownika

.

Informacje o obecności

Zewnętrzne kontakty

Współpracownicy

Grupa robocza

Znajomi i rodzina

Status obecności

Wyświetlana nazwa

Adres e-mail

Tytuł*

Telefon służbowy*

Telefon komórkowy*

Telefon domowy*

Inny telefon

Firma*

Biuro*

Adres służbowy*

Witryna programu SharePoint*

Miejsce spotkania#

Temat spotkania#

Wolny/Zajęty

Godziny pracy

Lokalizacja#

Notatki (notatka o nieobecności w pracy)

Notatki (osobiste)

Ostatnio aktywny

Adres fotografii osobistej w sieci Web

 • Jeśli elementy informacji o obecności oznaczone gwiazdką (*) zostaną zdefiniowane w firmowej usłudze katalogowej, będą widoczne dla wszystkich kontaktów w organizacji niezależnie od relacji określającej poziom prywatności. Będą także widoczne dla kontaktów spoza organizacji (skonfigurowanych i rozpoznawanych przez sieć organizacji).

 • Elementy informacji o obecności oznaczone znakiem numeru (#) są domyślnie włączone.

Początek strony

Zmienianie relacji określającej poziom prywatności przypisanej do kontaktu

Aby zmienić relację określającą poziom prywatności przypisanej do danego kontaktu, wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz usługę Lync Online, na liście Kontakty kliknij prawym klawiszem myszy dany kontakt, wskaż polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij nową relację określającą poziom prywatności dla kontaktu.

Personalizowanie informacji o kontakcie

Kontakty po dodaniu do listy Kontakty mają domyślnie przypisaną relację określającą poziom prywatności Współpracownicy, co oznacza, że mają dostęp tylko do numeru Telefon służbowy. Po opublikowaniu innych numerów telefonów (przez kliknięcie przycisku Opcje w oknie głównym programu Lync, kliknięcie pozycji Telefony, a następnie wpisanie numerów telefonów), szczególnie numeru telefonu domowego lub komórkowego, należy się upewnić, że relacje określające poziom prywatności są ustawione następująco:

 • Numer został udostępniony kontaktom, którym użytkownik chce go udostępnić.

 • Numer nie jest dostępny dla kontaktów, którym użytkownik nie chce go udostępnić.

Początek strony

Ukrywanie źródła działania

Aktualizacje notatki osobistej użytkownika są domyślnie wyświetlane na liście Źródło działania wszystkich kontaktów oprócz tych z relacjami Zablokowane kontakty i Zewnętrzne kontakty. Aby zmienić to ustawienie, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje.

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Osobiste.

 3. W dolnej części prawego okienka w obszarze Źródło działania wyczyść pole wyboru Pokaż wszystkie moje aktualizacje w folderze Źródła działania. Teraz zmiany statusu będą wyświetlane tylko razem ze statusem obecności, na przykład na listach Kontakty innych osób.

Ukrywanie źródła działania

Początek strony

Ukrywanie lokalizacji

Usługa Lync Online domyślnie aktualizuje lokalizację użytkownika w przypadku logowania się z różnych miejsc. Aby ukryć te informacje przed innymi, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij menu lokalizacji pod nazwą użytkownika.

 2. Wyczyść pole wyboru Pokazuj innym moją lokalizację.

Ustawianie lokalizacji w programie Lync

Początek strony

Włączanie trybu prywatności

Domyślnie status obecności użytkownika widzą wszystkie osoby oprócz tych z relacją Zablokowane kontakty. Aby zwiększyć prywatność, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje.

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Status, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Kliknij pozycję Chcę, aby wszyscy widzieli moją obecność, niezależnie od ustawień systemu (zastępuje ustawienia domyślne).

 4. Kliknij pozycję Chcę, aby administrator systemu decydował — obecnie wszyscy widzą moją obecność, ale to może się zmienić w przyszłości.

  Status prywatności

Organizacja użytkownika może włączyć tryb prywatności w usłudze Lync Online. W takim przypadku istnieje możliwość wybrania opcji ograniczenia widoczności informacji o obecności do osób dodanych do listy Kontakty:

 • Chcę, aby wszyscy mogli widzieć moją obecność

 • Chcę, aby wyłącznie osoby z listy kontaktów widziały moją obecność

Ważne:  Jeśli usługa Lync Online działa w trybie prywatności, starsze wersje programu Microsoft Communicator są zablokowane.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×