Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności w Skype dla firm (Lync)

Czym jest „obecność” w programie Lync? Co to jest „relacja określająca poziom prywatności” w programie Lync? Co muszę wiedzieć? Jeśli zdarzyło Ci się kiedyś zadawać sobie te lub podobne pytania, odpowiedzi znajdziesz w tym artykule. Na początek zdefiniujemy pewne najważniejsze terminy. Następnie omówimy zakres informacji dostępnych w ramach poszczególnych relacji określających poziom prywatności. Na koniec wyjaśnimy, jak możesz zmienić relacje określające poziom prywatności łączące Cię z Twoimi kontaktami oraz jak — w razie potrzeby — ograniczyć dostęp do informacji o obecności.

Czym dokładnie są informacje o obecności?

Informacje o obecności obejmują Twój status dostępności (taki jak Dostępny lub Z dala od komputera), kolorowy wskaźnik obecności (na przykład zielony, żółty lub czerwony), harmonogram i lokalizację oraz notatki osobiste i notatki o nieobecności

Co to są relacje określające poziom prywatności?

Za pomocą relacji określających poziom prywatności w programie Lync możesz kontrolować ilość informacji o swojej obecności widoczną dla innych. Do każdego kontaktu jest przypisywana jedna z pięciu relacji określających poziom prywatności, a każda z tych relacji zapewnia dostęp do innego zakresu informacji. Na przykład relacja Współpracownicy, która jest nadawana wszystkim nowym kontaktom po ich dodaniu, pozwala widzieć więcej informacji na Twój temat niż relacja Zewnętrzne kontakty, ale mniej niż relacja Grupa robocza. Kontakty z relacją Znajomi i rodzina, jak można się tego spodziewać, mają dostęp do większej ilości informacji niż wszystkie pozostałe. Jedynym wyjątkiem jest to, że kontakty w relacji Grupa robocza jako jedyne mają dostęp do lokalizacji Twoich spotkań i mogą zwracać się do Ciebie w programie Lync nawet wówczas, gdy masz ustawiony status Nie przeszkadzać. Wynika to z faktu, że niekiedy może istnieć potrzeba znalezienia Cię w Twoim miejscu pracy przez te osoby.

Jakie informacje są dostępne na poszczególnych poziomach prywatności?

Poniższa tabela przedstawia zakresy dostępnych informacji:

Typ informacji:

Dostępne dla:

Zewnętrzne kontakty?

Współpracownicy?

Grupa robocza?

Znajomi i rodzina?

Informacje o obecności

Tak

Tak

Tak

Tak

Status obecności

Tak

Tak

Tak

Tak

Nazwa wyświetlana

Tak

Tak

Tak

Tak

Adres e-mail

Tak

Tak

Tak

Tak

Tytuł *

Tak

Tak

Tak

Tak

Telefon służbowy *

Tak

Tak

Telefon komórkowy *

Tak

Telefon domowy *

Tak

Inny telefon

Tak

Tak

Tak

Tak

Firma *

Tak

Tak

Tak

Tak

Biuro *

Tak

Tak

Tak

Tak

Witryna programu SharePoint *

Tak

Miejsce spotkania #

Tak

Temat spotkania #

Tak

Tak

Tak

Wolny/zajęty

Tak

Tak

Tak

Godziny pracy

Tak

Tak

Tak

Lokalizacja #

Tak

Tak

Tak

Notatki (notatka Poza biurem)

Tak

Tak

Tak

Notatki (osobiste)

Tak

Tak

Tak

Czas ostatniej aktywności

Tak

Tak

Tak

Adres internetowy osobistego zdjęcia (jeśli jest używany)

Tak

Tak

Tak

Tak

 • Gwiazdka (*) obok elementu powyżej wskazuje, że jeśli dana informacja została zdefiniowany w usłudze katalogowej organizacji, będzie widoczna dla wszystkich kontaktów w organizacji niezależnie od relacji prywatności, a także dla kontaktów zewnętrznych (jeśli zostały skonfigurowane i rozpoznane przez sieć organizacji).

 • Krzyżyk (#) obok elementu powyżej wskazuje, że dana informacja jest domyślnie widoczna.

Zmienianie relacji określającej poziom prywatności dla kontaktu

Aby wyświetlić swoje kontakty według ich relacji określających poziom prywatności:

 • Otwórz program Lync, a następnie na liście kontaktów kliknij kartę Relacje w obszarze tuż nad swoimi kontaktami (inne opcje to Grupy, Status i Nowy).

Aby zmienić relację określającą poziom prywatności dla kontaktu:

 • Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, wskaż polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij nową relację określającą poziom prywatności dla kontaktu.

Gdy dodajesz kontakty do swojej listy kontaktów, są one przypisywane domyślnie do relacji określającej poziom prywatności Współpracownicy. Jeśli niektóre z kontaktów przypisano wcześniej do innej relacji, możesz przywrócić dla nich relację Współpracownicy, klikając pozycję Współpracownicy lub Automatyczne przypisywanie relacji.

Ukrywanie lokalizacji

Domyślnie program Lync aktualizuje Twoją lokalizację, gdy logujesz się do programu z różnych miejsc. Możesz ukryć te informacje przed innymi, wykonując następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij menu lokalizacji pod swoją nazwą.

 2. Wyczyść pole wyboru obok pozycji Pokazuj innym moją lokalizację.

Włączanie trybu prywatności

Domyślnie status obecności jest widoczny dla wszystkich oprócz osób należących do kategorii Zablokowane kontakty. Aby zmodyfikować ustawienia prywatności, możesz wykonać następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje.

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Status, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Kliknij pozycję Chcę, aby wszyscy widzieli moją obecność, niezależnie od ustawień systemu (zastępuje ustawienia domyślne).

 4. Kliknij pozycję Chcę, aby administrator systemu decydował — obecnie wszyscy widzą moją obecność, ale to może się zmienić w przyszłości.

Informacje na temat rozszerzonego trybu prywatności

Być może w Twojej organizacji został włączony tryb rozszerzonej prywatności w programie Lync. W takim przypadku możesz wybrać, czy widoczność Twoich informacji o obecności ma być ograniczona wyłącznie do osób dodanych do listy kontaktów. Aby to zrobić, wybierz jedną z następujących pozycji w oknie Opcje -> Status:

 • Chcę, aby wszyscy mogli widzieć moją obecność

 • Chcę, aby wyłącznie osoby z listy kontaktów widziały moją obecność

Ważne: Jeśli program Lync działa w trybie prywatności, starsze wersje programu Microsoft Communicator zostaną zablokowane.

Blokowanie kontaktu

Aby zablokować kontaktowi możliwość kontaktowania się z Tobą przy użyciu wiadomości błyskawicznych lub telefonu w programie Lync:

 1. Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, który chcesz zablokować.

 2. Kliknij pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij pozycję Zablokowane kontakty.

Uwaga: Twoja nazwa i adres e-mail nadal będą widoczne dla zablokowanego kontaktu.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×