Jeśli chcesz kontynuować tworzenie schematów blokowych na nowej stronie, użyj kształtu Odwołanie pozastronicowe, aby utworzyć hiperlink z jednej strony do drugiej.

Uwaga: Kształt Odwołanie pozastronicowe nie jest dostępny w następujących szablonach schematu blokowego: Diagramprzepływu danych, Diagram IDEF0oraz Diagram przyczyn i efektu.

  1. Przeciągnij kształt Odwołanie pozastronicowe na pierwszą stronę w pobliżu ostatniego kształtu na schematach blokowych.

  2. W oknie dialogowym Odwołanie pozastronicowe kliknij przycisk OK. To powoduje dodanie kształtu Odwołanie pozastronicowe do bieżącej strony i utworzenie nowej strony rysunku, która ma własny kształt Odwołanie pozastronicowe.

  3. Na nowej stronie rysunku kontynuuj schemat blokowy, dodając więcej kształtów schematów blokowych. Aby przechodzić między stronami wykresu blokowego, naciśnij klawisz Ctrl i kliknij kształt na jednej ze stron.

Porada: Możesz zmienić wygląd kształtu Odwołanie międzystronicowe, klikając go prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając pozycję Wychodzące, Przychodzące,Koło lubStrzałka.

Zobacz też

Tworzenie schematu blokowego programu Visio w celu zwizualizowania procesu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×