Jeśli korzystasz z wersji programu Word nowszej niż wersja używana do tworzenia dokumentu, na pasku tytułu zazwyczaj jest wyświetlony tekst Tryb zgodności. Zastosowanie trybu zgodności powoduje tymczasowe wyłączenie nowych lub rozszerzonych funkcji programu Word, dzięki czemu osoby używające wcześniejszej wersji programu Word nadal mogą edytować dokument. W trybie zgodności jest również zachowywany układ dokumentu.

Przekonwertowanie dokumentu na nowy format umożliwia korzystanie z nowych funkcji, ale konwersja może spowodować trudności dla osób, które edytują dokument we wcześniejszych wersjach programu Word. Przekonwertowanie dokumentu może spowodować, że nie będą mogli pracować z określonymi jego częściami, które utworzono w nowszej wersji programu Word.

Po otwarciu w programie Word 2016 lub Word 2013 dokumentu utworzonego w programie Word 2007 lub Word 2010 na pasku tytułu w oknie dokumentu jest wyświetlony tekst Tryb zgodności. Po otwarciu dokumentu programu Word 2013 w programie Word 2016 nie widać trybu zgodności, ponieważ program Word 2013 Word 2016 jest już zgodny.

Programy Word 2016 i Word 2013 umożliwiają otwarcie dokumentu w jednym z następujących trybów:

 • Tryb programu Word 2013–2016

 • Tryb programu Word 2013

 • Tryb zgodności z programem Word 2010

 • Tryb zgodności z programem Word 2007

Jeśli na pasku tytułu jest wyświetlany tekst Tryb zgodności, oto jak ustalić, który tryb jest używany:

 1. Wybierz pozycję Plik > Informacje.

 2. W sekcji Inspekcja dokumentu wybierz pozycję Sprawdź problemy i > sprawdź zgodność.

 3. Kliknij pozycję Wybierz wersje do pokazania. Obok nazwy trybu, w który dokument się znajduje, pojawi się znacznik wyboru.

Możesz pracować w trybie zgodności albo przekonwertować dokument na format pliku programu Word 2016 lub Word 2013 format pliku. Użycie polecenia Konwertuj w programie Word powoduje wyczyszczenie opcji zgodności, dzięki czemu układ dokumentu wygląda tak, jakby dokument został utworzony w programie Word 2016 lub Word 2013.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekonwertować dokument bez zapisywania jego kopii, kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Konwertuj.

  • Aby utworzyć nową kopię dokumentu w trybie programu Word 2016 lub Word 2013, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację i folder, w którym chcesz zapisać nową kopię. Wpisz nową nazwę dokumentu w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij pozycję Dokument programu Word na liście Zapisz jako typ. Upewnij się, że pole wyboru Zachowaj zgodność z poprzednimi wersjami programu Word jest puste.

Po otwarciu dokumentu w programie Word 2010, jest on w jednym z dwóch trybów:

 • Word 2010

 • Tryb zgodności z programem Word 2007

W trybie zgodności z programem Word 2007 po nazwie pliku na pasku tytułu dokumentu są wyświetlane wyrazy (tryb zgodności).

Jeśli na pasku tytułu nie jest wyświetlany napis (Tryb zgodności), oznacza to, że jest włączony tryb programu Word 2010 i wszystkie funkcje są dostępne.

Uwaga: W przypadku używania programu Microsoft Word Starter 2010 należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Word 2010 są obsługiwane w programie Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter.

Możesz pracować w trybie zgodności lub przekonwertować dokument na format Word 2010 format pliku. Użycie polecenia Konwertuj w programie Word powoduje wyczyszczenie opcji zgodności, dzięki czemu układ dokumentu wygląda tak, jakby dokument został utworzony w programie Word 2010.

Przekonwertowanie dokumentu umożliwia uzyskanie dostępu do nowych i rozszerzonych funkcji programu Word 2010.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekonwertować dokument bez zapisywania jego kopii, kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Konwertuj.

  • Aby utworzyć nową kopię dokumentu w trybie programu Word 2010, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację i folder, w którym chcesz zapisać nową kopię. Wpisz nową nazwę dokumentu w polu Nazwa pliku i kliknij pozycję Dokument programu Word na liście Zapisz jako typ.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×