Konwertowanie obrazów na tekst w 2010 r. za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą Aplikacja pakietu Office VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, można zrobić zdjęcie elementu z tekstem i wyodrębnić z obrazu tekst. Następnie możesz użyć tego tekstu w innym miejscu. Możesz na przykład zrobić zdjęcie tablicy z tekstem, wyodrębnić tekst, wkleić go do notatki lub slajdu PowerPoint slajdzie i odczytać go za pomocą funkcji VoiceOver. Dowiesz się także, jak wyodrębnić tekst z istniejącego obrazu.

Uwagi: 

Konwertowanie obrazu na tekst

Za pomocą aparatu Aplikacja pakietu Office zrobić zdjęcie aparatem w telefonie i wyodrębnić tekst na obrazie. Ewentualnie możesz użyć istniejącego obrazu, na przykład ze zdjęcia.

Po wyodrębnieniu tekstu możesz go wkleić w miejscu, w którym chcesz go używać, udostępnić go bezpośrednio z aplikacji lub zapisać go w folderze Pliki na później.

Uwaga: Aby użyć Aplikacja pakietu Office zrobić zdjęcie, musisz zezwolić aplikacji na dostęp do aparatu. Możesz to zrobić w Aplikacja pakietu Office ustawieniach.

 1. W Aplikacja pakietu Office naciśnij czterema palcami w dolnej części ekranu. Fokus zostanie przeniesiony na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Akcje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Obraz na tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany tryb kamery.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zrobić zdjęcie za pomocą aparatu urządzenia, wskaż aparatowi tekst, który chcesz przechwycić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Aparat", i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wybrać istniejący obraz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Galeria", a po nim nazwę odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

   Jeśli obraz nie znajduje się w galerii, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wybierz zdjęcie z biblioteki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta aplikacja Zdjęcia. Znajdź obraz i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

 5. Usłyszysz: "Lewy górny róg". W razie potrzeby możesz teraz przyciąć obraz, aby pokazać na obrazie tylko tekst. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz uchwyt przycinania, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, a następnie przesuń palcem, aby dostosować obszar przycinania. Może być potrzebna osoba, która pomoże Ci w tym kroku.

 6. Gdy to zrobisz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz Aplikacja pakietu Office rozpocznie się proces jego przetwarzania.

 7. Po wyodrębnienia tekstu usłyszysz sygnał dźwiękowy i pierwszy wiersz wyodrębnianego tekstu. Aby odczytać cały tekst, szybko przesuń w prawo.

 8. Aby skopiować, udostępnić lub zapisać wyodrębniony tekst, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować tekst, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Kopiuj tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Teraz możesz wklejać i edytować tekst w miejscu, w którym chcesz go używać, na przykład w wiadomości e-mail, notacie lub PowerPoint slajdzie.

  • Aby udostępnić tekst bezpośrednio z aplikacji, na przykład w aplikacji Microsoft Teams, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Udostępnij", i naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do aplikacji, w której chcesz udostępnić tekst, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Teraz możesz wklejać i edytować tekst, wypełniać adresatów i wysyłać wiadomości.

  • Jeśli chcesz zapisać wyodrębniony tekst na później, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Udostępnij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz w plikach", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz odpowiednią lokalizację, a następnie naciśnij ją dwukrotnie. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Aby zamknąć widok tekstu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Alert, odrzuć tekst?". Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Tak", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do trybu kamery.

 10. Aby wrócić do menu Akcje, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Konwertowanie obrazów na tabele w aplikacji Do Office zawartości ekranu za Office zawartości ekranu

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do pracy z plikami PDF w aplikacja pakietu Office

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Informacje o układzie dokumentu aplikacja pakietu Office czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Za pomocą Aplikacja pakietu Office TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można zrobić zdjęcie elementu z tekstem i wyodrębnić z obrazu tekst. Następnie możesz użyć tego tekstu w innym miejscu. Możesz na przykład zrobić zdjęcie tablicy z tekstem, wyodrębnić tekst, wkleić go do notatki lub slajdu PowerPoint slajdzie i odczytać go za pomocą funkcji VoiceOver. Dowiesz się także, jak wyodrębnić tekst z istniejącego obrazu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

Konwertowanie obrazu na tekst

Za pomocą aparatu Aplikacja pakietu Office zrobić zdjęcie aparatem w telefonie i wyodrębnić tekst na obrazie. Ewentualnie możesz użyć istniejącego obrazu, na przykład ze zdjęcia.

Po wyodrębnieniu tekstu możesz go wkleić w miejscu, w którym chcesz go użyć, lub udostępnić go bezpośrednio z aplikacji.

Uwaga: Aby użyć Aplikacja pakietu Office zrobić zdjęcie, musisz zezwolić aplikacji na dostęp do aparatu. Możesz to zrobić w Aplikacja pakietu Office ustawieniach.

 1. Na pasku Aplikacja pakietu Office szybko przesuń w dół, a następnie w górę, aby przenieść fokus na pasek nawigacyjny u dołu ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Akcje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Obraz na tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany tryb kamery.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o umożliwienie aplikacji robienia zdjęć i nagrywania wideo, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zezwalaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zrobić zdjęcie za pomocą aparatu urządzenia, wskaż aparatowi tekst, który chcesz przechwycić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Aparat", i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wybrać istniejący obraz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Miniatura galerii", a po nim nazwę odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

   Jeśli obraz nie znajduje się w galerii, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Importuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta aplikacja na zapisane obrazy. Może zostać wyświetlony monit o umożliwienie aplikacji dostępu do obrazów. Znajdź obraz i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

 5. Usłyszysz: "Przytnij obraz". W razie potrzeby możesz teraz przyciąć obraz, aby pokazać na obrazie tylko tekst. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz uchwyt przycinania, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, a następnie przesuń palcem, aby dostosować obszar przycinania. Może być potrzebna osoba, która pomoże Ci w tym kroku.

 6. Gdy to zrobisz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Potwierdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz Aplikacja pakietu Office rozpocznie się proces jego przetwarzania.

 7. Po wyodrębnienia tekstu usłyszysz: "Tekst wyodrębniony z obrazu". Aby program TalkBack odczytał ten tekst, szybko przesuń w prawo.

 8. Aby skopiować, udostępnić lub zapisać wyodrębniony tekst, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować tekst, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Kopiuj tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Teraz możesz wkleić i edytować tekst w miejscu, w którym chcesz go użyć, na przykład wiadomość e-mail, notatkę lub PowerPoint slajdzie.

  • Aby udostępnić tekst bezpośrednio z aplikacji, na przykład w aplikacji Microsoft Teams, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Udostępnij", i naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do aplikacji, w której chcesz udostępnić tekst, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Teraz możesz wklejać i edytować tekst, wypełniać adresatów i wysyłać wiadomości.

 9. Aby zamknąć widok tekstu, szybko przesuń w dół, a potem w lewo. Usłyszysz: "Alert, czy chcesz zamknąć sesję?". Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Tak", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do trybu kamery.

 10. Aby wrócić do menu Akcje, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Zobacz też

Konwertowanie obrazów na tabele w aplikacji Do Office zawartości ekranu za Office zawartości ekranu

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do pracy z plikami PDF w aplikacja pakietu Office

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Informacje o układzie dokumentu aplikacja pakietu Office czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu aplikacja pakietu Office

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×