Konwertowanie wielu rysunków programu AutoCAD

Konwertowanie wielu rysunków programu AutoCAD

Możesz przekonwertować wiele rysunków programu AutoCAD na diagramy programu Visio. To szybszy sposób niż konwertowanie każdego rysunku z osobna. Ten proces konwertuje rysunki programu AutoCAD na rysunki programu Visio. W trakcie tego procesu program Visio konwertuje pliki dwg i dxf na kształty programu Visio. W zależności od liczby i rozmiaru plików może to zająć trochę czasu.

Obsługiwane wersje programu AutoCAD

Jeśli subskrybujesz plik Visio (plan 2), możesz otwierać pliki dwg lub dxf programu AutoCAD w wersjach 2007–2017. Jeśli nie masz subskrypcji, przed zaimportowaniem plików zapisz je w formacie dwg lub dxf programu AutoCAD 2007.

Praca w tej samej skali co w programie AutoCAD

Jeśli chcesz pracować w skali pliku programu AutoCAD, zalecamy przygotowanie się do importowania pliku programu AutoCAD, a następnie zaimportowanie plików zamiast otwierania ich i konwertowania.

Jak przekonwertować więcej niż jeden rysunek programu AutoCAD

  1. Umieść wszystkie pliki programu AutoCAD w jednym folderze. Możesz przekonwertować pliki dwg i dxf.

  2. Otwórz program Visio i utwórz nowy pusty rysunek. (Otwieramy pusty rysunek po prostu dlatego, że dzięki temu uzyskujemy dostęp do menu Dodatki).

  3. Kliknij pozycję Widok > Dodatki > Kształty dodatkowe > Konwertowanie rysunków programu CAD.

  4. Znajdź i otwórz folder z plikami programu AutoCAD. Użyj klawisza CTRL, aby wybrać więcej niż jeden plik.

  5. Kliknij przycisk Otwórz.

Każdy plik programu AutoCAD pojawi się na osobnym rysunku programu Visio i zostanie przekonwertowany na kształty. Po zakończeniu procesu konwersji zapisz każdy plik. Podczas zapisywania domyślnym typem pliku jest Rysunek programu Visio (vsdx).

Zobacz też

Otwieranie pojedynczego rysunku programu AutoCAD

Konwertowanie rysunku programu AutoCAD

Importowanie rysunku programu AutoCAD

Wprowadzenie do pracy z rysunkami programu AutoCAD w programie Visio

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×