Kopiowanie i wklejanie przy użyciu Schowka pakietu Office

Schowek pakietu Office umożliwia skopiowanie do 24 elementów z dokumentów pakietu Office lub innych programów i wklejenie ich w innym dokumencie pakietu Office. Możesz na przykład skopiować tekst z wiadomości e-mail, dane ze skoroszytu lub arkusza danych i grafikę z prezentacji, a następnie wkleić te wszystkie elementy do dokumentu. Korzystając ze Schowka pakietu Office, można w dowolny sposób rozmieszczać w dokumencie wszystkie skopiowane elementy.

Podczas korzystania z okienka zadań Schowek oprócz wklejenia ostatnio skopiowanego lub wyciętego elementu możesz też wklejać wcześniejsze elementy. W okienku zadań Schowek jest przechowywanych wiele ostatnio skopiowanych lub wyciętych obrazów i fragmentów tekstu.

Uwaga: Nadal możesz wykonywać proste operacje wycinania, kopiowania i wklejania w zwykły sposób, używając przycisków na wstążce lub skrótów klawiaturowych CTRL+X (wycinanie), CTRL+C (kopiowanie) lub CTRL+V (wklejanie).

Otwieranie okienka zadań Schowek pakietu Office

Aby otworzyć okienko zadań Schowek, kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Schowek. Kliknij dwukrotnie obraz lub tekst, który chcesz wkleić.

Otwieranie Schowka pakietu Office w programie Word 2013

Uwaga: Aby otworzyć okienko zadań Schowek w programie Outlook, w otwartej wiadomości kliknij kartę Wiadomość, a następnie kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Schowek w grupie Schowek.

Kopiowanie i wklejanie wielu elementów przy użyciu Schowka pakietu Office

 1. Otwórz plik, z którego chcesz skopiować elementy.

 2. Zaznacz pierwszy element, który chcesz skopiować, i naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Kontynuuj kopiowanie elementów z tego samego lub innych plików, aż zbierzesz wszystkie odpowiednie elementy. Schowek pakietu Office może zawierać maksymalnie 24 elementy. Jeśli skopiujesz dwudziesty piąty element, pierwszy element w Schowku pakietu Office zostanie usunięty.

  Po dodaniu elementu do Schowka pakietu Office jest wyświetlana odpowiadająca mu pozycja w okienku zadań Schowek. Najnowsza pozycja jest zawsze dodawana na górze. Każda pozycja zawiera ikonę przedstawiającą źródłowy program pakietu Office oraz część skopiowanego tekstu lub miniaturę skopiowanej grafiki.

 4. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić elementy. Zebrane elementy możesz wkleić w dowolnym programie pakietu Office.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wklejać elementy pojedynczo, w okienku zadań Schowek kliknij dwukrotnie każdy element, który chcesz wkleić.

  • Aby wkleić wszystkie skopiowane elementy, w okienku zadań Schowek kliknij pozycję Wklej wszystko.

   Pokazuje okienko zadań Schowek ze skopiowaną zawartością

Usuwanie elementów ze Schowka pakietu Office

Elementy ze Schowka pakietu Office można usuwać pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.

W okienku zadań Schowek wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wyczyścić jeden element, kliknij strzałkę obok elementu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Przedstawia usuwanie skopiowanego elementu ze Schowka

 • Aby wyczyścić wszystkie elementy, kliknij pozycję Wyczyść wszystko.

Sterowanie sposobem wyświetlania Schowka pakietu Office

Aby kontrolować sposób wyświetlania Schowka pakietu Office, kliknij pozycję Opcje u dołu okienka zadań.

Ustawienia okienka zadań Schowek pakietu Office

Opcja

Opis

Pokaż automatycznie Schowek pakietu Office

Automatycznie wyświetla Schowek pakietu Office podczas kopiowania elementów.

Pokaż Schowek pakietu Office po dwukrotnym naciśnięciu klawiszy Ctrl+C

Automatycznie wyświetla Schowek pakietu Office po dwukrotnym naciśnięciu klawiszy Ctrl+C.

Zbieraj bez pokazywania Schowka pakietu Office

Automatycznie kopiuje elementy do Schowka pakietu Office bez wyświetlania okienka zadań Schowek.

Pokaż ikonę Schowka pakietu Office na pasku zadań

Wyświetla ikonę Schowek pakietu Office w obszarze stanu systemowego paska zadań, gdy Schowek pakietu Office jest aktywny. Ta opcja jest domyślnie włączona.

Pokaż stan w pobliżu paska zadań podczas kopiowania

Podczas kopiowania elementów do Schowka pakietu Office wyświetla komunikat o skopiowanych elementach. Ta opcja jest domyślnie włączona.

Schowek to miejsce na komputerze, w którym można tymczasowo przechowywać dane (tekst, zdjęcia itp.). Podczas kopiowania elementu zaznaczenie jest przechowywane w Schowku, gdzie pozostaje do czasu skopiowania innego elementu lub zamknięcia komputera. Oznacza to, że te same dane można wklejać wiele razy i w różnych aplikacjach. W Schowku znajduje się tylko ostatnie skopiowane zaznaczenie.

Na komputerze Mac nie można wyświetlać ani czyścić zawartości Schowka.

 1. Zaznacz dane, które chcesz skopiować.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Kopiuj Przycisk Kopiuj .

 3. Kliknij lokalizację, w której chcesz wkleić dane.

 4. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Wklej Opcje wklejania .

  Przycisk Opcje wklejania Opcje wklejania wyświetlany w dokumencie jest tymczasowy. Możesz go kliknąć w celu zmiany formatowania wklejonego elementu. Aby go odrzucić, kliknij w dowolnym miejscu dokumentu, naciśnij klawisz ESC lub rozpocznij pisanie.

  Porady: 

  • Skrót klawiaturowy służący do kopiowania to COMMAND + C, a do wklejania — COMMAND + V.

  • Aby zapisać tekst lub grafikę i użyć ich ponownie nawet po wyłączeniu komputera, możesz użyć funkcji Album z wycinkami.

Zobacz też

Kopiowanie i wklejanie w aplikacjach Office Online

wklejanie specjalnie

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×