Kopiowanie i wklejanie w pakiecie Office dla sieci Web

Ze względu na ograniczenia technologii przeglądarek sieci Web, kopiowanie i wkleić tekst w programie Microsoft Office dla sieci Web różni się od kopiowania i wklejenia tekstu w aplikacjach klasycznych pakietu Office. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące kopiowania i wklejenia w poszczególnych programach Office dla sieci Web.

Którego programu używasz?

Word dla sieci Web

PowerPoint dla sieci Web

OneNote dla sieci Web

Excel dla sieci Web

Word dla sieci Web

Zachowanie funkcji kopiowania i wklejania różni się w zależności od tego, czy w przeglądarce są wyświetlane, recenzowane czy edytowane dokumenty programu Word oraz czy wklejasz zawartość spoza Word dla sieci Web.

Wyświetlanie w przeglądarce

Po otwarciu dokumentu w widoku do czytania można zaznaczać tekst wiersz po wierszu, przeciągając myszą (bez dwukrotnego klikania). Następnie należy skopiować tekst, naciskając klawisze CTRL+C (w systemie Windows) lub ⌘+C (na komputerze Mac). Zawartość schowka można wkleić poza dokumentem. W takim przypadku wklejany tekst jest wstawiany w nowej lokalizacji bez formatowania, takiego jak pogrubienie, kursywa czy określony kolor. Takie właściwości można zastosować ponownie w nowej lokalizacji.

Uwaga: Podczas wyświetlania dokumentu w widoku do czytania minimalna ilość tekstu, jaką można zaznaczyć, to jeden wiersz. Aby zaznaczać wyrazy lub frazy, należy kliknąć polecenie Edytuj w przeglądarce.

Aby móc wkleić zawartość w dokumencie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce.

Recenzowanie lub edytowanie w przeglądarce

W widoku do edycji można wycinać, kopiować i wklejać tekst oraz obrazy w obrębie dokumentu, zaznaczając tekst lub obraz tak jak w aplikacji klasycznej Word. Należy nacisnąć klawisze CTRL+C w celu skopiowania, klawisze CTRL+X w celu wycięcia lub klawisze CTRL+V w celu wklejenia tekstu lub obrazu (w systemie Windows) albo nacisnąć klawisze ⌘+C, ⌘+X lub ⌘+V (na komputerze Mac). Na krawędziach Chrome, Firefox i chromu możesz również użyć klawiszy CTRL + SHIFT + V i ⌘ + Shift + V, aby wkleić tylko tekst (wklejanie tekstu bez formatowania źródłowego).

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox i chcesz korzystać z poleceń Kopiuj, Wytniji Wklej na Wstążce Word dla sieci Web, musisz zezwolić na używanie Schowka w kodzie JavaScript. Aby tego uniknąć, można używać poleceń klawiaturowych z klawiszami C, X i V.

 • W przypadku przeglądarki Chrome możesz zainstalować rozszerzenie kopiowanie i wklejanie pakietu Office —umożliwia wycinanie, kopiowanie i wklejanie za pomocą myszy we wszystkich aplikacjach pakietu Office Online.

Wkleić z zewnątrz Word dla sieci Web

Po wklejeniu tekstu spozaWord dla sieci Web możesz mieć 2 opcje umożliwiające wklejenie tekstu: Zachowaj formatowanie źródłowei Wklej tylko tekst. W przypadku domyślnych funkcji wklejania (Zachowaj Źródło) tekst jest wstawiany do dokumentu wraz z wieloma oryginalnymi właściwościami formatowania, które można skopiować. Wszystkie cechy tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa lub określony rozmiar lub kolor, są zachowywane, gdy tylko będzie to możliwe. W zależności od źródła skopiowanej zawartości niektóre aspekty formatowania mogą nie zostać wklejone zgodnie z oczekiwaniami. W takim przypadku możesz użyć narzędzi formatowania wWord dla sieci Web, aby ponownie zastosować te właściwości formatowania.

W przypadku wklejania tylko tekstutekst i wyrazy są zachowywane, ale formatowanie będzie zgodne z wierszem dokumentu, w którym jest wklejana zawartość. Do wklejania tekstu można uzyskać dostęp tylko za pomocą wstążki i menu kontekstowego (Jeśli korzystasz z dowolnej wersji programu Edge lub aplikacji Chrome z pakietem Office-Włącz rozszerzenie Kopiuj i wklej), naciskając klawisze Ctrl + Shift + V (Chrome, Firefox i chrom) lub klikając przycisk Wklej po standardzie Wklej i wybierając opcję "Wklej tylko tekst".

Obrazy skopiowane z sieci Web można wkleić w dokumencie, ale czasamiWord dla sieci Web nie obsługują wklejania obrazów, które są kopiowane z innych dokumentów lub programów. Jeśli w innym dokumencie lub programie, który nie został pomyślnie wklejony doWord dla sieci Web, znajduje się obraz, Zapisz go na komputerze, a następnie przejdź do polecenia wstaw > obraz wWord dla sieci Web.

Tabele i listy    powinny być wklejane jak najbliżej oryginalnego formatowania, chyba że zostaną wklejone jako tylko tekst. Czasami właściwości tabeli, takie jak styl obramowania i cieniowanie komórek, nie są poprawnie wklejane, szczególnie jeśli kolory i style nie są dostępne wWord dla sieci Web. W takich przypadkach można wstawić obraz tabeli za pośrednictwem funkcji przechwytywania zawartości ekranu lub edytować wstawioną tabelę i wybrać inne kolory/style. Czasami listy zostaną wklejone ze zmienionym wcięciem. Możesz rozwiązać ten krok za pomocą przycisków numerowanie i Zwiększ wcięcie (kartaNarzędzia główne ), aby uzyskać odpowiedni wynik.

Łącza     Hiperłącza należy wkleić domyślnie jako linki. Jeśli wkleisz łącze i wkleisz je w postaci zwykłego tekstu, możesz odtworzyć link, wykonując następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Łącze.

 3. W polu Adres wpisz adres internetowy (URL) linku.

 4. Wartość w polu Tekst wyświetlany pozostaw bez zmian, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

Początek strony

PowerPoint dla sieci Web

Tekst w obrębie prezentacji można wycinać, kopiować i wklejać, zaznaczając go tak jak w aplikacji klasycznej PowerPoint. Należy nacisnąć klawisze CTRL+C w celu skopiowania, klawisze CTRL+X w celu wycięcia lub klawisze CTRL+V w celu wklejenia tekstu (w systemie Windows) albo nacisnąć klawisze ⌘+C, ⌘+X lub ⌘+V (na komputerze Mac).

Uwagi: 

 • Nie można kopiować ani wycinać tekstu w widoku do czytania ani podczas pokazu slajdów. Aby móc kopiować lub wycinać tekst, należy kliknąć polecenie Edytuj w przeglądarce.

 • Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox i chcesz korzystać z poleceń Kopiuj, Wytniji Wklej na Wstążce PowerPoint dla sieci Web, musisz zezwolić na używanie Schowka w kodzie JavaScript. Aby tego uniknąć, można używać poleceń klawiaturowych z klawiszami C, X i V.

Początek strony

OneNote dla sieci Web

Zachowanie funkcji kopiowania i wklejania różni się w zależności od tego, czy przeglądasz lub edytujesz w przeglądarce, czy wklejasz tekst spoza OneNote dla sieci Web firmy Microsoft.

Wyświetlanie w przeglądarce

Po otwarciu notesu w widoku do czytania można zaznaczać tekst tak jak w aplikacji klasycznej OneNote. Należy skopiować tekst, naciskając klawisze CTRL+C (w systemie Windows) lub ⌘+C (na komputerze Mac). Zawartość schowka można wkleić poza notesem. W takim przypadku wklejany tekst jest wstawiany w nowej lokalizacji bez formatowania, takiego jak pogrubienie, kursywa czy określony kolor. Takie właściwości można zastosować ponownie w nowej lokalizacji.

Aby móc wkleić zawartość w notesie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce.

Edytowanie w przeglądarce

W widoku do edycji można wycinać, kopiować i wklejać tekst oraz obrazy w obrębie notesu, zaznaczając tekst lub obraz tak jak w aplikacji klasycznej OneNote. Należy nacisnąć klawisze CTRL+C w celu skopiowania, klawisze CTRL+X w celu wycięcia lub klawisze CTRL+V w celu wklejenia tekstu lub obrazu (w systemie Windows) albo nacisnąć klawisze ⌘+C, ⌘+X lub ⌘+V (na komputerze Mac).

Uwaga: Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox i chcesz użyć poleceń Kopiuj, Wytniji Wklej na Wstążce OneNote dla sieci Web, musisz zezwolić na używanie Schowka w kodzie JavaScript. Aby tego uniknąć, można używać poleceń klawiaturowych z klawiszami C, X i V.

Wkleić z zewnątrzOneNote dla sieci Web

Po wklejeniu tekstu spoza OneNote dla sieci Web tekst jest wstawiany do notesu jako zwykły tekst. Innymi słowy, cechy tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa lub określony rozmiar lub kolor, nie są zachowywane i należy je ponownie zastosować w OneNote dla sieci Web.

Obrazy skopiowane z sieci Web można wkleić w notesie, ale OneNote dla sieci Web nie obsługują wklejania obrazów, które są kopiowane z innych notesów lub programów. Jeśli masz obraz w innym notesie lub programie, którego chcesz użyć w OneNote dla sieci Web, Zapisz go na komputerze, a następnie przejdź do obszaru wstawianie > obrazu w OneNote dla sieci Web.

Tabele i listy    W przypadku wklejania tekstu sformatowanego poza OneNote dla sieci Web jako wierszy i kolumn lub jako elementów podrzędnych na liście, tabela lub struktura hierarchiczna nie pojawi się w wklejonym tekście. Najlepszą praktyką jest wklejenie takich elementów o jednej komórce lub poziomie naraz. W przypadku wklejenia listy Usuń formatowanie liczb, a następnie ponownie zastosuj je w OneNote dla sieci Web, używając przycisków numerowanie i Zwiększ wcięcie (kartaNarzędzia główne ), aby uzyskać odpowiedni wynik.

Hiperlinki    Hiperlinki są wklejane jako tekst statyczny. Aby odtworzyć link, po wklejeniu go wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Łącze.

 3. W polu Adres wpisz adres internetowy (URL) linku.

 4. Wartość w polu Tekst wyświetlany pozostaw bez zmian, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

Początek strony

Excel dla sieci Web

Zachowanie funkcji kopiowania i wklejania różni się w zależności od tego, czy przeglądasz lub edytujesz w przeglądarce, czy wklejasz tekst spoza Excel dla sieci Web.

Wyświetlanie w przeglądarce

Po pierwszym otwarciu skoroszytu w przeglądarce możesz zaznaczyć komórki tak samo jak w aplikacji klasycznej Excel. Aby skopiować zawartość komórki, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Kopiuj, kliknąć pozycję Narzędzia główne > schowek > skopiowaćlub nacisnąć klawisze CTRL + c (Windows) lub ⌘ + C (Mac). Zawartość schowka można wkleić poza skoroszytem. Aby móc wkleić zawartość w skoroszycie, należy kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce.

Edytowanie w przeglądarce

Excel dla sieci Web obsługuje kopiowanie i wklejanie za pomocą myszy i skrótów klawiaturowych oraz poleceń wstążki. Zawartość, którą można skopiować i wkleić, zależy od lokalizacji docelowej wklejania.

W jednym skoroszycie otwartym w przeglądarce możesz kopiować i wklejać dowolne elementy z wyjątkiem następujących nieobsługiwanych zawartości:

 • Fragmentatory

 • Tabele przestawne

 • Wykresy przestawne

Między różnymi skoroszytami otwartymi w przeglądarce następująca zawartość jest nieobsługiwana:

 • Wykresy

 • Mieszane zakresy (kształty i tekst)

 • Nazwane zakresy

 • Wykres przebiegu w czasie w programie Excel Web Access

 • Fragmentatory

 • Tabele przestawne

 • Wykresy przestawne

Podczas wklejania danych tabelarycznych w programie Excel dla sieci Web jest zachowywana struktura wierszy i kolumn w komórkach.

Po skopiowaniu zawartości Excel dla sieci Web i wklejeniu jej do innej aplikacji formatowanie jest zachowywane, jeśli jest obsługiwane przez inną aplikację.

Wkleić z zewnątrz Excel dla sieci Web

W przypadku wklejania tekstu spoza Excel dla sieci Web tekst zachowuje formatowanie i hiperłącza zachowują swoje funkcje, chyba że naciśniesz klawisze CTRL + SHIFT + V, aby wkleić tekst jako zwykły tekst.

Jeśli przeglądarka nie jest przedbrzegowa ani niechrome, podczas wklejania tekstu spoza Excel dla sieci Web jest on zawsze wklejany jako zwykły tekst. W takich przeglądarkach hiperłącza są tworzone jako tekst statyczny. Aby odtworzyć link, po wklejeniu go wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + K.

 3. W polu adres wpisz adres internetowy (URL) linku

 4. W polu Tekst wyświetlany wpisz tekst łącza i kliknij pozycję Wstaw.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×