Kopiowanie tabeli programu Word do programu Excel

Kopiowanie tabeli programu Word do programu Excel

Jeśli chcesz przenieść dane z tabeli programu Word do programu Excel, możesz uniknąć konieczności ponownego wpisywania tych danych, kopiując je bezpośrednio z programu Word. Gdy kopiujesz dane z tabeli programu Word do arkusza programu Excel, dane z każdej komórki tabeli programu Word są wklejane do poszczególnych komórek w arkuszu.

Ważne: W celu skorzystania z funkcji obliczeniowych programu Excel może być konieczne oczyszczenie wklejonych danych. Na przykład w komórkach mogą znajdować się niepożądane dodatkowe odstępy, liczby mogły zostać wklejone jako tekst (zamiast wartości numerycznych, na których można prowadzić obliczenia) lub daty mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Aby uzyskać pomoc dotyczącą formatowania liczb jako dat, walut, wartości procentowych itp., zobacz Formatowanie liczb. Aby uzyskać pomoc dotyczącą formatowania stylu tabeli, zobacz Formatowanie tabeli programu Excel.

 1. W dokumencie programu Word zaznacz wiersze i kolumny tabeli, które chcesz skopiować do arkusza programu Excel. Upewnij się, że w komórkach tabeli nie ma żadnych dodatkowych znaków powrotu karetki, w przeciwnym razie może to spowodować powstanie dodatkowych wierszy w programie Excel. 

 2. Aby skopiować zaznaczenie, naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. W arkuszu programu Excel zaznacz lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić tabelę programu Word.

  Uwaga: Przed wklejeniem danych upewnij się, że obszar wklejania jest pusty. Dane z komórek tabeli programu Word zastąpią wszelkie istniejące dane w komórkach arkusza w obszarze wklejania. W razie potrzeby przejrzyj najpierw tabelę w programie Word, aby sprawdzić jej wymiary.

 4. Naciśnij klawisze Ctrl+V.

 5. Aby dostosować formatowanie, kliknij pozycję Opcje wklejania Obraz przycisku obok wklejonych danych, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Aby użyć formatowania zastosowanego do komórek arkusza, kliknij opcję Uwzględnij formatowanie docelowe.

  • Aby użyć formatowania tabeli programu Word, kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.

Uwaga: Zawartość każdej komórki tabeli programu Word jest wklejana do pojedynczej komórki. Po wklejeniu danych można je rozmieścić w dodatkowych komórkach w kolumnie (na przykład w celu umieszczenia imion i nazwisk w osobnych komórkach) przy użyciu polecenia Tekst jako kolumny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozkładanie zawartości komórki do sąsiadujących kolumn.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×