Kopiowanie z programu Excel do innego programu pakietu Office

Jeśli chcesz użyć wykresu programu Excel lub danych programu Excel w prezentacji programu PowerPoint, dokumencie programu Word lub wiadomości programu Outlook, możesz po prostu skopiować go w programie Excel, a następnie użyć opcji wklejania w innych programach pakietu Office, aby wstawić skopiowaną zawartość na kilka sposobów.

Uwaga: Narzędzia do kopiowania danych i wykresów programu Excel nie są dostępne w aplikacjach Office Online. Jeśli korzystasz z klasycznej wersji pakietu Office, kliknij pozycję Otwórz w [Nazwa programu] w programie komputerowym, aby otworzyć dokument, i postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w tym artykule. Jeśli nie masz klasycznej wersji pakietu Office, możesz wypróbować lub kupić najnowszą wersję teraz.

Co chcesz skopiować?

 1. W programie Excel kliknij wykres, który chcesz skopiować do innego programu pakietu Office, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C.

 2. Otwórz inny program pakietu Office, kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić wykres, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 3. Kliknij przycisk Opcje wklejania widoczny obok dolnej części wykresu, a następnie wybierz, jak chcesz go wkleić.

  Przycisk Opcje wklejania w programie Word rozwinięty, aby pokazać opcje.
  • Używanie motywu docelowego & osadzanie skoroszytu Formatowanie wykresu zostanie zaktualizowane, aby dopasować je do formatowania docelowego.

  • Zachowaj formatowanie źródłowe & Osadź skoroszyt Formatowanie wykresu zostanie zachowane w niezmienionej postaci.

  • Używanie & motywu docelowego danych linku Spowoduje to zaktualizowanie formatowania wykresu przed formatowaniem docelowym i zachowanie wykresu połączonego z oryginalnym arkuszem. (Jeśli później zechcesz odłączyć wykres, musisz go skopiować i wkleić ponownie jako wykres osadzony lub obraz). Gdy dane są połączone z oryginalnym arkuszem, dane w dokumencie programu Word będą aktualizowane po zaktualizowaniu źródłowego arkusza programu Excel.

  • Zachowaj formatowanie źródłowe & dane linku Spowoduje to zachowanie formatowania wykresu w taki sam sposób, w jaki jest, i zachowanie wykresu połączonego z oryginalnym arkuszem. (Jeśli później zechcesz odłączyć wykres, musisz go skopiować i wkleić ponownie jako wykres osadzony lub obraz). Gdy dane są połączone z oryginalnym arkuszem, dane w dokumencie programu Word będą aktualizowane po zaktualizowaniu źródłowego arkusza programu Excel.

  • Obraz Wykres zostanie wydłużony jako obraz. Nie można edytować ani aktualizować wykresu, ale można go zastąpić innym obrazem i zastosować formatowanie obrazu.

 1. W programie Excel zaznacz dane, które chcesz skopiować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C.

 2. Otwórz inny program pakietu Office, kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić dane, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V.

 3. Kliknij pozycję Opcje wklejania obok danych i wybierz sposób, w jaki chcesz go wkleić.

  Przycisk Opcje wklejania obok pozycji dane programu Excel rozwinięte w celu wyświetlenia opcji
  • Pozycja Zachowaj formatowanie źródłowe Formatowanie danych jest zachowywane w taki sam sposób, jak to jest.

  • Użyj stylów docelowych Spowoduje to zaktualizowanie formatowania danych zgodnie z stylem docelowym. Jeśli chcesz zachować linie siatki, zazwyczaj najlepszym sposobem to zrobić.

  • Link & Zachowaj formatowanie źródłowe Spowoduje to zachowanie formatowania danych w taki sam sposób, w jaki jest i zachowanie danych połączonych z oryginalnym arkuszem. (Jeśli później zechcesz odłączyć dane, musisz je skopiować i wkleić ponownie jako niepołączone dane lub jako obraz). Gdy dane są połączone z oryginalnym arkuszem, dane w dokumencie programu Word będą aktualizowane po zaktualizowaniu źródłowego arkusza programu Excel.

  • Link & Użyj stylów docelowych Spowoduje to zaktualizowanie formatowania danych zgodnie z stylem docelowym i zachowanie danych połączonych z oryginalnym arkuszem. (Jeśli później zechcesz odłączyć dane, musisz je skopiować i wkleić ponownie jako niepołączone dane lub jako obraz). Gdy dane są połączone z oryginalnym arkuszem, dane w dokumencie programu Word będą aktualizowane po zaktualizowaniu źródłowego arkusza programu Excel.

  • Obraz Dane są wkleić jako obraz. Nie można edytować ani aktualizować danych.

  • Pozycja Zachowaj tylko tekst Spowoduje to wyróżnienie danych jako tekstu, z każdym wierszem w oddzielnym akapicie oraz z odstępami tabulacji oddzielającymi wartości komórek.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×