Korespondencja seryjna z kopertami

Krok 1. Konfigurowanie listy adresowej

Lista adresowa to źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

Porady

 • Jeśli nie masz listy adresowej, możesz ją utworzyć podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Zbierz wszystkie listy adresowe i dodaj je do źródła danych.

 • Jeśli używasz arkusza kalkulacyjnego programu Excel, sformatuj kody pocztowe jako tekst, aby zachować wszystkie zera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formatowanie wartości liczbowych, dat i innych wartości w korespondencji seryjnej w programie Excel.

 • Jeśli chcesz użyć kontaktów programu Outlook, upewnij się, że Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail.

W razie potrzeby uruchom niewielką testową partię kopert przed wykonaniem rzeczywistej korespondencji seryjnej.

 1. Kliknij pozycję Plik > Nowy > Pusty dokument.

 2. Kliknij pozycję Korespondencja > Koperty.

  Drukowanie kopert

 3. W polu Adres odbiorcy wpisz przykładowy adres, aby sprawdzić, jak koperta będzie wyglądać po wydrukowaniu.

 4. Wpisz swój adres w polu Adres zwrotny.

  Pole Adres zwrotny

 5. Wybierz pozycję Opcje > Opcje kopert i wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz rozmiar odpowiedni dla Twojej koperty lub kliknij pozycję Rozmiar niestandardowy, aby zmienić rozmiar.

   Karta Opcje kopert służąca do określania rozmiaru kopert i czcionek adresu

  • W razie potrzeby wybierz czcionkę oraz położenie lewego i górnego przesunięcia dla Adresu odbiorcy i Adresu zwrotnego.

 6. Na karcie Opcje drukowania sprawdź, czy jest wybrana odpowiednia Metoda podawania, załaduj kopertę do drukarki zgodnie z ilustracją, a następnie wybierz przycisk OK.

  Diagram opcji podawania kopert do drukarki

 7. Wybierz przycisk Drukuj, a następnie wybierz przycisk Tak, aby zapisać adres zwrotny jako adres domyślny.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Rozpocznij korespondencję seryjną > Koperty.

  Menu Rozpocznij korespondencję seryjną

 2. W oknie dialogowym Opcje kopert zaznacz odpowiednie opcje, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. Jeśli chcesz dodać adres zwrotny lub logo na kopercie, teraz jest dobry moment, aby to zrobić.

 4. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów.

  Polecenie Wpisz nową listę

 2. Wybierz źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

 3. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

Jeśli musisz edytować listę adresową, zobacz Korespondencja seryjna: Edytowanie adresatów.

Blok adresu to umieszczane w dowolnym miejscu na kopercie pole korespondencji seryjnej, w którym pojawią się adresy. Aby lepiej zobaczyć, gdzie można umieścić blok adresu, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + 8, aby włączyć znaczniki akapitu (¶).

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma się znaleźć blok adresu.

 2. Przejdź do pozycji Korespondencja > Blok adresu i wybierz format. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie bloku adresu.

  Opcje bloku adresu

 3. W oknie dialogowym Wstawianie bloku adresu wybierz format imienia i nazwiska adresata, jaki ma się pojawić na kopercie.

 4. Jeśli chcesz, możesz kliknąć przycisk Dalej Przycisk Następny rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej lub Wstecz Przycisk Poprzedni rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej , aby przełączać się między kilkoma rekordami w źródle danych i sprawdzać ich wygląd.

 5. Wybierz pozycję OK.

 6. Wybierz pozycję Plik > Zapisz, aby zapisać dokument korespondencji seryjnej.

Jeśli brakuje części Twojego adresu, zobacz Korespondencja seryjna: Dopasowywanie pól, aby rozwiązać ten problem.

Zanim wydrukujesz koperty, dokonaj końcowego sprawdzenia.

 1. Kliknij przycisk Dalej Przycisk Następny rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej lub Wstecz Przycisk Poprzedni rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej , aby przełączać się między kilkoma rekordami w źródle danych i sprawdzać ich wygląd.

 2. Wybierz pozycję Zakończ i scal > Drukuj dokumenty.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz polecenie Zakończ i scal, a także jego opcje.

Dokument koperty korespondencji seryjnej po zapisaniu pozostaje połączony z listą adresową i można użyć go w przyszłości.

Aby ponownie użyć dokumentu koperty korespondencji seryjnej, otwórz dokument i kliknij przycisk Tak, gdy w programie Word zostanie wyświetlony monit o zachowanie połączenia. Aby zmienić adresy w dokumencie koperty korespondencji seryjnej, otwórz dokument i wybierz pozycję Edytuj listę adresatów, aby sortować, filtrować i wybierać określone adresy.

Krok 1. Konfigurowanie listy adresowej

Lista adresowa to źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

Porady: 

 • Jeśli nie masz listy adresowej, możesz ją utworzyć podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Zbierz wszystkie listy adresowe i dodaj je do źródła danych.

 • Jeśli używasz arkusza kalkulacyjnego programu Excel, sformatuj kody pocztowe jako tekst, aby zachować wszystkie zera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formatowanie wartości liczbowych, dat i innych wartości w korespondencji seryjnej w programie Excel.

 • Jeśli chcesz użyć kontaktów programu Outlook, upewnij się, że Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail.

  Porada: Aby upewnić się, że Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail, otwórz program Apple Mail, a następnie z menu Poczta wybierz polecenie Preferencje. Kliknij pozycję Ogólne i wybierz pozycję Microsoft Outlook.

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Rozpocznij korespondencję seryjną > Koperty.

  Na karcie Korespondencja wybierz z listy Rozpocznij korespondencję seryjną pozycję Koperty

 2. W oknie dialogowym Koperta w obszarzeAdres zwrotny wybierz odpowiednią opcję.

 3. W oknie dialogowym Koperta w obszarze Opcje drukowania wybierz pozycję Ustawienia strony.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia strony z listy Rozmiar papieru wybierz opcję odpowiadającą rozmiarowi koperty.

  Jeśli żadna z opcji nie pasuje do rozmiaru Twoich kopert, wykonaj następujące czynności:

 5. W oknie dialogowym Ustawienia strony wybierz pozycję Orientacja pozioma > OK.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Koperta.

 7. Przejdź do pozycji Plik > Zapisz.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Wybierz adresatów.

  Na karcie Korespondencja wyróżniony jest obszar Wybierz adresatów zawierający listę opcji

 2. Wybierz źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

 3. W razie potrzeby edytuj listę adresatów. Aby uzyskać więcej informacji, Zobacz Korespondencja seryjna: Edytowanie adresatów.

 4. Wybierz pozycję Plik > Zapisz.

 1. W dokumencie wybierz pole Przeciągnij pola na to pole lub wpisz tekst, a następnie kliknij tekst, aby go usunąć.

 2. Wybierz pozycję Korespondencja > Wstaw pole korespondencji seryjnej i wybierz pole, które chcesz dodać.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Wstaw pole korespondencji seryjnej

 3. Dodaj i sformatuj pola, które chcesz uwzględnić na kopercie, i wybierz przycisk OK.

 1. Wybierz pozycję Korespondencja > Podgląd wyników, aby sprawdzić, jak będą wyglądać koperty.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Podgląd wyników

  Uwaga: Użyj strzałek w prawo i w lewo na karcie Korespondencja, aby przewijać koperty.

 2. Aby wprowadzić dodatkowe zmiany formatowania, wybierz ponownie pozycję Podgląd wyników i edytuj pola korespondencji seryjnej.

 3. Po zakończeniu przejdź do kartyKorespondencja i kliknij pozycję Zakończ i scal > Drukuj dokumenty, aby zakończyć przygotowywanie korespondencji seryjnej.

  Na karcie Korespondencja wyróżnione są opcje Zakończ i scal oraz Drukuj dokumenty

  Porada: Aby przejrzeć i zaktualizować poszczególne koperty przed ich wydrukowaniem, przejdź do pozycji Korespondencja > Zakończ i scal > Edytuj poszczególne dokumenty. Po zakończeniu wybierz pozycję Plik > Drukuj, aby wydrukować koperty.

Krok 1. Przygotowanie dokumentu głównego

Lista adresowa to źródło danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych, których można użyć do korespondencji seryjnej.

 1. Kliknij pozycję Plik > Nowy pusty dokument.

 2. Kliknij pozycję Widok > Układ wydruku.

 3. Kliknij pozycję Narzędzia > Menedżer korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze 1. Wybierz typ dokumentuwybierz pozycję Utwórz nowy > Koperty.

 5. Wpisz swój adres w polu Adres zwrotny.

 6. W obszarze Opcje drukowania potwierdź, że wybrano odpowiednie ustawienia drukowania dla kopert.

 7. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

Krok 2. Wybieranie listy adresowej

 1. Kliknij pozycję Narzędzia > Menedżer korespondencji seryjnej.

 2. W obszarze 2. Wybierz listę adresatówkliknij pozycję Pobierz listę, a następnie wybierz źródło listy adresowej.

 3. W obszarze 3. Wstaw symbole zastępczewybierz pozycję Kontakty.

 4. Przeciągnij nazwę pola z listy Kontakty do pola adresu na kopercie.

 5. Powtórz krok 4 dla wszystkich pól, które mają być widoczne na kopertach.

 6. W dokumencie głównym zmodyfikuj pole adresu na kopercie odpowiednio do potrzeb, dodając spacje i znaki powrotu karetki.

 7. Aby zakończyć tworzenie kopert, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby natychmiast wydrukować koperty, w oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 6. Ukończ korespondencję seryjnąwybierz pozycję Scal na drukarkę Przycisk Scal na drukarkę .

  • Aby utworzyć dokument do zapisania, w oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 6. Ukończ korespondencję seryjnąwybierz pozycję Scal z nowym dokumentem  Przycisk scalania korespondencji .

Zobacz też

Czy masz pytanie dotyczące funkcji korespondencji seryjnej programu Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Word

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×