Korzystanie z aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu: Często zadawane pytania

Korzystanie z aplikacji Microsoft Teams za pomocą czytnika zawartości ekranu: Często zadawane pytania

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Niniejsza strona zawiera kolekcję odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez użytkowników podczas przechodzenia ze Skype dla firm do Microsoft Teams.

Często zadawane pytania

Co to jest usługa Microsoft Teams i dlaczego warto jej używać?

Microsoft Teams to aplikacja do współpracy pomagająca Twojemu zespołowi w organizacji pracy i utrzymywaniu łączności — a to wszystko w jednym miejscu. Możesz tworzyć własne zespoły, rozpoczynać rozmowy grupowe lub prywatne, udostępniać pliki, konfigurować spotkania, wykonywać połączenia i o wiele więcej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz klip wideo: Witamy w Microsoft Teams.

Jak usługa Teams będzie współpracować z czytnikiem zawartości ekranu?

Usługa Microsoft Teams umożliwia korzystanie z czytników zawartości ekranu na potrzeby wszystkich typowych zadań, na które możesz natrafić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze Teams oraz Obsługa ułatwień dostępu w usłudze Microsoft Teams.

Czym jest zespół?

Zespół to grupa użytkowników z dostępem do współdzielonej witryny zespołu, kanałów dyskusyjnych, plików oraz innych zasobów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia i modyfikowania zespołów w usłudze Microsoft Teams i klip wideo: Omówienie zespołów i kanałów.

Jak uzyskać przypisanie do zespołu?

Zespoły mogą być publiczne lub prywatne. Do zespołu publicznego może dołączyć dowolna osoba z Twojej organizacji. W przypadku zespołu prywatnego członkowie zespołu muszą zostać dodani przez właściciela. Można także dodawać osoby spoza organizacji jako Gości w zespole. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze Teams oraz Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia i modyfikowania zespołów w usłudze Microsoft Teams.

Czym jest kanał?

Kanały są obszarami dyskusji grup, które możesz tworzyć dla swoich zespołów. Po utworzeniu każdy zespół ma kanał Ogólny na potrzeby powiadomień i udostępniania treści dla całego zespołu. Możesz także tworzyć oddzielne kanały poświęcone konkretnym tematom, aby jeszcze lepiej organizować pracę i zwiększać produktywność. Możesz także obserwować kanał, aby otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach, dzięki czemu nigdy nie przeoczysz ważnych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia lub obserwowania kanału w usłudze Microsoft Teams i klip wideo: Omówienie zespołów i kanałów.

Czym różnią się kanały zespołu od prywatnych rozmów?

Kanały zespołu są ogólnodostępne dla wszystkich członków zespołu, a prywatne rozmowy są dostępne tylko dla użytkowników, którzy zostali zaproszeni do udziału w nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do rozmów w usłudze Microsoft Teams.

Czy można wysyłać wiadomości prywatne?

Tak, można to zrobić. Poza kanałami zespołu i rozmowami grupowymi możesz rozpocząć rozmowę prywatną z dowolnym użytkownikiem usługi Microsoft Teams. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do rozmów w usłudze Microsoft Teams oraz klip wideo: Rozpoczynanie rozmów i wykonywanie połączeń.

Czy można używać usługi Teams do wykonywania połączeń?

Tak, usługa Microsoft Teams umożliwia wykonywanie połączeń głosowych oraz wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do wykonywania i odbierania połączeń w usłudze Microsoft Teams i klip wideo: Rozpoczynanie rozmów i wykonywanie połączeń.

Czy można nagrywać i odbierać wiadomości poczty głosowej?

Tak, możesz zostawiać wiadomości na poczcie głosowej innym użytkownikom, którzy będą mogli odsłuchać je później. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do sprawdzania poczty głosowej w usłudze Microsoft Teams.

Jak skonfigurować spotkanie?

W usłudze Microsoft Teams można planować spotkania zarówno lokalnie, jak i w kanale zespołu albo w rozmowie grupowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do planowania spotkań w usłudze Microsoft Teams oraz klip wideo: Zarządzanie spotkaniami.

Czy mogę przełączać się pomiędzy moimi kontami użytkowników z różnych organizacji?

Tak, można to zrobić. Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz dodać swoje inne konto jako konto gościa do zespołu. Jeśli jesteś członkiem zespołu, poproś właściciela o zaproszenie do zespołu jako gość. Po dodaniu Cię do zespołu jako gościa możesz łatwo przełączać się między kontami użytkownika z innych organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do konfigurowania i korzystania z dostępu dla gościa w usłudze Microsoft Teams.

Czy Mój kalendarz programu Outlook jest automatycznie synchronizowany z usługą Teams?

Tak, wszystkie spotkania skonfigurowane w Outlook są wyświetlane w widoku Spotkania w usłudze Microsoft Teams, dzięki czemu możesz zarządzać wszystkimi zdarzeniami w kalendarzu w jednym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz klip wideo: Zarządzanie spotkaniami.

Czy mogę używać usługi Teams tylko w przeglądarce?

Oprócz możliwości korzystania z usługi Teams w przeglądarce oferujemy również aplikację klasyczną dla systemu Windows i dla komputerów Mac oraz aplikację dla systemu Windows 10 S. Na telefonie z systemem Android lub telefonie iPhone możesz używać aplikacji mobilnej.

Aby pobrać aplikację klasyczną dla systemu Windows lub Mac albo aplikację mobilną na telefon iPhone lub Android, przejdź na stronę https://teams.microsoft.com/downloads. Na urządzeniu z systemem Windows 10 S przejdź do sklepu Microsoft Store, aby pobrać aplikację.

Które przeglądarki są obsługiwane?

Jeśli używasz czytnika zawartości ekranu JAWS lub NVDA, zalecamy korzystanie z usługi Teams w przeglądarce Chrome.

Czy mogę wykonywać wszystkie działania jako członek zespołu, czy do wykonania części z nich muszę być właścicielem zespołu?

Członkowie zespołu mogą wykonywać wszystkie podstawowe zadania w Microsoft Teams, takie jak wysyłanie i odbieranie wiadomości prywatnych i grupowych, konfigurowanie spotkań prywatnych i w kanałach oraz dołączanie do nich, nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych i wideo, nagrywanie i odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej, dodawanie kanałów do zespołu czy praca z plikami.

Oprócz wszystkich zadań, które może wykonywać członek zespołu, jako właściciel zespołu możesz dodatkowo:

Jak sprawdzić, czy jestem członkiem czy właścicielem zespołu?

Możesz to sprawdzić na karcie Członkowie swojego zespołu w usłudze Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do sekcji Sprawdzanie, czy jesteś właścicielem czy członkiem zespołu w zasobie Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze Teams.

Czy mogę wysłać wiadomość z usługi Teams do osoby korzystającej z programu Skype dla firm?

Tak, możesz używać usługi Teams do rozmów z osobami korzystającymi z Skype dla firm. Jeśli ta osoba korzystała w przeszłości z usługi Teams, wiadomości zostaną wysłane do tej usługi, a nie do aplikacji Skype dla firm.

W rozmowach pomiędzy Teams a Skype dla firm niektóre funkcje usługi Teams nie będą dostępne, na przykład emoji czy załączniki. Ponadto Twoja historia rozmów nie będzie zapisywana, więc jeśli na przykład przejdziesz do innej platformy, nie będziesz mieć dostępu do swoich starych wiadomości.

Czy mogę wysyłać wiadomości grupowe do osób korzystających z programu Skype dla firm?

Nie można wysyłać wiadomości grupowych do użytkowników Skype dla firm z usługi Teams, ale użytkownicy Teams mogą dołączać do konwersacji grupowej w aplikacji Skype dla firm.

Jak sprawdzić, czy jestem członkiem rozmowy?

Najszybszym sposobem jest przejście do kanału aktywności w widoku Aktywność. Twój kanał aktywności zawiera elementy, w których ktoś @wspomniał o Tobie, Twoim zespole lub kanale, dodał odpowiedź w rozmowie, której jesteś członkiem, lub odpowiedział na Twoją wiadomość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do sprawdzania ostatniej aktywności w usłudze Microsoft Teams.

Gdzie mogę znaleźć swoją ostatnią aktywność w usłudze Teams?

Najszybszym sposobem jest wybranie elementu Moja aktywność w widoku Aktywność. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do sprawdzania ostatniej aktywności w usłudze Microsoft Teams.

Czym jest T-Bot?

T-Bot to robot mający zapewnić pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z Microsoft Teams. Po prostu wpisz pytanie lub frazę w oknie rozmowy z T-Botem, aby uzyskać natychmiastową odpowiedź. Możesz wpisać na przykład „Jak wykonać połączenie?”, a T-Bot wyśle Ci odpowiedź z instrukcjami.

T-Bota możesz znaleźć w sekcji pomocy aplikacji:

  • W aplikacji klasycznej dla systemu Windows lub Mac przejdź do pola wyszukiwania, wpisz /help i naciśnij klawisz Enter. Następnie użyj klawisza Tab, aby przejść do pozycji Wpisy i wpisać swoje pytanie lub frazę.

  • Na telefonie iPhone przejdź do pozycji Więcej > Pomoc > Zapytaj T-Bota, a następnie przejdź do pola redagowania wiadomości i wpisz pytanie lub frazę. Szybko przesuń w prawo, aby przejść dalej, lub naciśnij dwukrotnie ekran celem zaznaczenia lub otwarcia.

  • Na telefonie z systemem Android przejdź do menu bocznego, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Pomoc > Zapytaj T-Bota. Przejdź do pola redagowania wiadomości i wpisz pytanie lub frazę. Szybko przesuń w prawo, aby przejść dalej, lub naciśnij dwukrotnie ekran celem zaznaczenia lub otwarcia.

Aby znaleźć instrukcje dostosowane do osób korzystających z czytników zawartości ekranu, zobacz Obsługa ułatwień dostępu w usłudze Microsoft Teams.

Czy aplikacja mobilna Teams na moim telefonie oferuje te same funkcje?

Za pomocą aplikacji mobilnej możesz wykonywać te same zadania co w klasycznej lub sieciowej aplikacji Microsoft Teams, ale ze względu na mniejszy ekran niektóre kontrolki lub elementy mogą znajdować się w innym miejscu. Aby poznać aplikację i dowiedzieć się, jak się po niej poruszać, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu do poznawania usługi Microsoft Teams i nauki poruszania się po niej.

Jak wylogować się z usługi Teams?

Zależy to od urządzenia, którego używasz. W aplikacji dla systemów Windows i Mac oraz w aplikacji sieciowej przejdź do przycisku profil, otwórz menu i wybierz opcję wylogowania. Na telefonie iPhone przejdź do menu Więcej, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Wyloguj się. Na telefonie z systemem Android otwórz menu boczne i wybierz polecenie Wyloguj się. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, przejdź do sekcji Wylogowywanie się z usługi Microsoft Teams w zasobie Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze Teams.

Skąd jeszcze mogę dowiedzieć się więcej o różnicach pomiędzy programami Skype dla firm i Teams?

Zapoznaj się z artykułem Przełączanie do aplikacji Teams z aplikacji Skype dla firm, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat podobieństw i różnic między aplikacjami Skype dla firm i Teams.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×