Korzystanie z aplikacji OneDrive dla służb lub szkoły w systemie Windows 8

Korzystanie z aplikacji OneDrive dla służb lub szkoły w systemie Windows 8

Aplikacja Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole w systemie Windows 8 umożliwia przechowywanie, uzyskiwanie i udostępnianie dokumentów służbowych oraz innych plików w chmurze.

Logowanie się do aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole i wylogowywanie się z niej

Aby zalogować się do aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole w systemie Windows 8, wprowadź nazwę użytkownika i hasło programu Microsoft SharePoint lub Microsoft 365, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.

Aby wylogować się z aplikacji, wybierz pozycję Ustawienia > Opcje > Wyloguj.

Przeglądanie plików Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole

Po zalogowaniu się aplikacja Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole przeprowadzi Cię bezpośrednio do plików i folderów. Wybierz dowolny element, aby go otworzyć.

Etykiety poniżej każdego elementu informują o dacie ostatniej aktualizacji elementu i o tym, czy jest on obecnie udostępniany.

Aby wyświetlić ostatnio otwierane pliki, wybierz strzałkę w dół u góry strony, a następnie wybierz pozycję Niedawno używane dokumenty.

Menu Widok usługi OneDrive dla Firm

Przekazywanie plików lub folderów do aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole

Aby przekazać pliki w aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole:

 1. Szybko przesuń w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce, aby wyświetlić pasek akcji u dołu ekranu.
  Pasek akcji aplikacji OneDrive dla Firm

 2. Wybierz pozycję Przekaż.

 3. Wybierz pozycję Pliki.

 4. Przejdź do plików, które chcesz przekazać, i zaznacz je. Pliki są dodawane do dolnego paska akcji w miarę ich zaznaczania.

 5. Wybierz pozycję Przekaż do Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole.
  Pasek akcji z plikami wybranymi do przekazania do usługi OneDrive dla Firm

Aby przekazać foldery w aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole:

 1. Szybko przesuń w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce, aby wyświetlić pasek akcji u dołu ekranu.

 2. Wybierz pozycję Przekaż.

 3. Wybierz pozycję Folder.

 4. Przejdź do folderu, który chcesz przekazać, i zaznacz go.

 5. Wybierz pozycję Wybierz ten folder > OK.

Otwieranie lub zapisywanie plików w Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole z innej aplikacji

W innej aplikacji wybierz odpowiednie polecenie (na przykład Przeglądaj, Otwórz lub Zapisz jako), aby otworzyć lub zapisać plik. Wybierz strzałkę, aby wybrać lokalizację pliku, a następnie wybierz pozycję Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole z listy.

Wybieranie usługi OneDrive dla Firm z innej aplikacji

Wybieranie plików w aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole

Gdy zaznaczysz plik lub folder w Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, u dołu ekranu pojawi się pasek akcji.

Plik wybrany w aplikacji OneDrive dla Firm

Aby wybrać plik w Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole na ekranie dotykowym, przytrzymaj i szybko przesuń w górę lub w dół na pliku. Jeśli jest włączony tryb przyciągania, naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie szybko przesuń w lewo lub w prawo.

Aby zaznaczyć plik za pomocą myszy, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

Zmienianie nazwy pliku

 1. Zaznacz plik, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Wybierz pozycję Zmień nazwę.

 4. Wprowadź nową nazwę, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

Uwaga: Nie można zmieniać nazw folderów. Aby zmienić nazwę folderu, należy edytować właściwości folderu w przeglądarce.

Usuwanie pliku

 1. Zaznacz plik, który chcesz usunąć.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Wybierz pozycję Usuń.

 4. Ponownie wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Tworzenie folderu

 1. Szybko przesuń w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce, aby wyświetlić pasek akcji u dołu ekranu.

 2. Wybierz pozycję Nowy folder.

 3. Wprowadź nazwę i wybierz pozycję Utwórz folder.

Udostępnianie plików i folderów Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole

Możesz udostępniać pliki w Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole osobom w organizacji.

Uwaga: Udostępnianie pliku osobie spoza organizacji jest możliwe tylko wtedy, gdy administrator dzierżawy Microsoft 365 uaktywnił tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji , zobacz Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w pakiecie Office 365.

Udostępnianie pliku

 1. Zaznacz plik, który chcesz udostępnić.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Udostępnianie.
  Jeśli plik jest już udostępniony, zostanie wyświetlona lista osób, które udostępniają plik.

 3. W polu Udostępnij wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić plik. Możesz dodać więcej adresów e-mail oddzielonych przecinkami.
  Możesz również wybrać ikonę +, aby wybrać osoby z listy kontaktów.

 4. Ustaw uprawnienie udostępniania. Ustawienie domyślne to Pozwól adresatom na edytowanie.
  Możesz później zmienić uprawnienia udostępniania dla każdej osoby zaproszonej o udostępnienie pliku.

 5. Jeśli chcesz, możesz dodać wiadomość.

 6. Wybierz pozycję Udostępnij.
  Osoby, które zaproszono do udostępnienia pliku, otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do pliku i wiadomością, jeśli została dołączona.

Zmienianie uprawnień udostępniania

 1. Zaznacz plik, dla którego chcesz zmienić uprawnienia udostępniania.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Udostępnianie.

 3. Wybierz nazwę osoby, której uprawnienia chcesz zmienić.

 4. Wybierz odpowiednie ustawienie uprawnienia.

Zatrzymywanie udostępniania pliku innej osobie

 1. Zaznacz plik, którego udostępnianie chcesz zatrzymać.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Udostępnianie.

 3. Wybierz nazwę osoby, dla której chcesz zatrzymać udostępnianie pliku.

 4. Wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Pobieranie lokalnych kopii plików

Możesz pobrać kopię dowolnego pliku Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole do systemu plików. Dzięki temu będzie możliwe wyświetlanie pliku w trybie offline.

 1. Zaznacz pliki, które chcesz pobrać.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Pobierz.

 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz umieścić pobrane pliki, a następnie wybierz pozycję Wybierz ten folder.

 4. Wybierz przycisk OK.

Uwaga: W przypadku łączenia się z Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole w przeglądarce sieci Web może być możliwe synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla firm z komputerem.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×