Korzystanie z aplikacji OneNote na telefonie Windows Phone

Największą zaletą przechowywania notesów programu OneNote w chmurze jest to, że masz do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach — włącznie z telefonem Windows Phone. 

Otwarty plik aplikacji OneNote

Synchronizowanie istniejącego notesu

 1. Jeśli Notes nie znajduje się już w chmurze, na komputerze Przenieś Notes programu OneNote do usługi OneDrive.

 2. Na telefonie Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft , którego użyto do skonfigurowania usługi OneDrive.

 3. Przejdź do listy aplikacji na telefonie i naciśnij pozycję OneNote (Jeśli korzystasz z systemu Windows Phone 7, naciśnij pozycję Office , aby wyświetlić notatki programu OneNote).

Zostaną wyświetlone notesy zapisane w OneDrive w aplikacji OneNote na telefonie. Notatki będą synchronizowane automatycznie i możesz również wybrać opcję synchronizacji z telefonu ręcznie w dowolnym momencie. Z dowolnego notesu, sekcji lub strony na telefonie naciśnij przycisk więcej (...) u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Synchronizuj.

Utworzenie nowej notatki

 1. Otwórz aplikację OneNote Ikona programu OneNote na telefonie.

 2. Naciśnij pozycję nowa Ikona nowego dokumentu .

 3. Jeśli chcesz dodać tytuł, naciśnij obszar tytułu, a następnie wpisz tytuł.

 4. Naciśnij poniżej tytułu, a następnie wpisz treść notatki.

  Jeśli masz skonfigurowane konto Microsoft na telefonie, wprowadzone zmiany zostaną zapisane w domyślnym notesie na OneDrive. Jeśli na OneDrive nie ma notesu domyślnego, zostanie utworzony nowy notes o nazwie Mój notes , a notatki zostaną zapisane. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Synchronizowanie dokumentów z usługą OneDrive.

  Jeśli na telefonie nie masz skonfigurowanego konta Microsoft, wprowadzone zmiany zostaną zapisane na telefonie w sekcji Szybkie notatki.

  Uwagi: 

  • Program OneNote automatycznie zapisuje zmiany, więc nie musisz martwić się o utratę wyników pracy po przejściu do innej strony w programie OneNote lub po naciśnięciu Przycisk Wstecz wstecz lub przycisku Sprzętowy przycisk Start Start na telefonie.

  • W przypadku niewpisania tytułu jako tytuł zostanie użyty pierwszy wiersz tekstu notatki.

Otwieranie notatki

 1. Na liście aplikacjinaciśnij pozycję OneNote Ikona programu OneNote .

 2. Naciśnij notatkę, aby ją otworzyć. Jeśli nie widzisz notatki, wykonaj jedną lub więcej z poniższych czynności:

  • Naciśnij przycisk wyszukiwania Ikona Szukaj , wpisz wyraz lub dwa, które mogą znajdować się w notatce, a następnie naciśnij przycisk Wprowadź Ikona Wprowadź . Naciśnij stronę, aby ją otworzyć.

  • Jeśli widzisz listę notesów na ekranie aplikacji OneNote, naciśnij notes zawierający odpowiednią notatkę, przejdź do tej strony, a następnie w celu jej otwarcia naciśnij ją. Wyświetlane notesy mogą znajdować się na telefonie, OneDrive, w witrynie programu Microsoft SharePoint 2010 lub nowszej albo witrynie usługi SharePoint Online, która jest dostępna w firmie Microsoft 365.

  • Naciśnij pozycję ostatnie Ikona ostatnich notatek , aby wyświetlić listę ostatnio otwieranych notatek, a następnie naciśnij stronę, aby ją otworzyć.

 3. Aby wyświetlić inne fragmenty notatki, przewiń ją palcem w górę lub w dół albo powiększ lub pomniejsz ją za pomocą gestów ściskania i rozsuwania palcami.

  Porady: 

  • Aplikacja OneNote na telefonie Windows Phone nie zawiera wszystkich funkcji programu OneNote dla sieci Web lub aplikacji klasycznej OneNote (program OneNote 2016). Jeśli notatka ma zawartość, która jest niedostępna w aplikacji telefonowania OneNote, możesz nadal otworzyć notatkę i wyświetlić ją na telefonie, ale nie będzie wyświetlana nieobsługiwana zawartość.

  • W przypadku otwarcia pliku programu OneNote, który był dołączony do wiadomości e-mail, nie możesz zapisać ani edytować tego pliku na telefonie.

  • Jeśli notatka, którą chcesz otworzyć, znajduje się w zamkniętym notesie, naciśnij ten notes w obszarze Zamknięte notesy, aby go otworzyć, a następnie przejdź do notatki lub ją wyszukaj.

Przypinanie notatki do ekranu startowego

Często korzystasz z określonej notatki, zawierającej na przykład listę zadań do wykonania? Przypnij go do ekranu startowego , aby móc go szybko otworzyć.

 • W aplikacji OneNote naciśnij i przytrzymaj notatkę, a następnie naciśnij pozycję przypnij do ekranu startowego.

Tworzenie listy zadań do wykonania

 1. Naciśnij w treści notatki, naciśnij pozycję do wykonania Ikona zadań do zrobienia , a następnie wpisz pierwszy element.

 2. Naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź , a następnie wpisz drugą pozycję.

 3. Aby zakończyć listę zadań do wykonania, naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź dwa razy.

Tworzenie innych rodzajów list

 1. Aby utworzyć listę punktowaną, w notatce naciśnij pozycję lista Ikona listy punktowanej , a następnie wpisz pierwszy element.

 2. Naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź , a następnie wpisz drugą pozycję.

 3. Aby zakończyć listę punktowaną, naciśnij przycisk „zatwierdź” Ikona Wprowadź dwa razy.

 4. Aby utworzyć nową listę numerowaną, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > listy numerowanej, a następnie wpisz pierwszy element.

Wstawianie obrazu

 1. W notatce naciśnij pozycję Ikona wstawiania zdjęcia obrazów .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zrobić nowe zdjęcie i je wstawić, naciśnij pozycję kamera Ikona Aparat , naciśnij przycisk aparatu fotograficznego lub naciśnij ekran, aby zrobić zdjęcie, a następnie naciśnij pozycję Zaakceptuj.

   Porada: Jeśli robisz zdjęcia tablic, menu, znaków lub innych obiektów z dużą ilością tekstu, wypróbuj aplikację Office Lens. Aplikacja Office Lens wyostrza zdjęcia, usuwa cienie i wysyła zdjęcia bezpośrednio do aplikacji OneNote. Jest on bezpłatny i jest dostępny w sklepie Windows Phone.

  • Aby wstawić istniejący obraz, naciśnij album zawierający obraz, który chcesz wstawić, naciśnij obraz (lub obrazy), a następnie naciśnij pozycję gotowe Ikona Gotowe .

Porada: Chcesz utworzyć nową notatkę z kilkoma zdjęciami zrobionymi telefonem? Na liście aplikacji naciśnij pozycję zdjęcia Ikona Zdjęcia > >Wybierz pozycję Ikona Wybierz > naciśnij obrazy, które chcesz dołączyć do notatki > Udostępnij Ikona Udostępnij > OneNote.

Tworzenie notatek audio

 1. W notatce naciśnij pozycję Ikona rejestrowania audio audio .

 2. Wypowiedz i zarejestruj to, co chcesz powiedzieć.

 3. Po zakończeniu naciśnij pozycję zatrzymaj.

 4. Aby odtworzyć dźwięk, naciśnij przycisk notatki audio Ikona Notatka audio .

Formatowanie tekstu

 1. W notatce naciśnij wyraz, a następnie przeciągnij kółka po obu końcach zaznaczonego tekstu, aby zaznaczenie objęło pierwszy i ostatni wyraz tekstu, który ma zostać sformatowany.

 2. Naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Formatowanie.

 3. W obszarze Formatnaciśnij formatowanie tekstu, którego chcesz użyć: pogrubienie Ikona Pogrubienie , kursywa Ikona Kursywa , podkreślenie Ikona Podkreślenie lub przekreślenie Ikona Przekreślenie .

 4. Aby zatrzymać formatowanie tekstu, naciśnij za zaznaczonym tekstem, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Formatowanie, a następnie naciśnij ikonę obecnie używanego formatowania w celu jego wyłączenia.

Porada: Możesz zastosować więcej niż jedną opcję formatowania. Po prostu zaznacz tekst do sformatowania, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Formatowanie, a następnie wybierz pierwszą opcję formatowania. Po wykonaniu tych czynności naciśnij ponownie Ikona Więcej > Formatowanie i wybierz inną opcję formatowania.

Tworzenie nowej strony

 • Na ekranie programu OneNote naciśnij Notes (może on być otwarty lub zamknięty), naciśnij odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij pozycję Nowa Ikona nowego dokumentu .

Usuwanie strony

 1. Naciśnij i przytrzymaj stronę, a następnie naciśnij pozycję usuń.

 2. W oknie komunikatu usunąć stronę? naciśnij pozycję tak.

  Jeśli notes znajduje się w usłudze OneDrive lub programie SharePoint, strona zostanie usunięta zarówno z telefonu, jak i z serwera.

  Porady: 

  • Aby usunąć stronę, która jest obecnie otwarta, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Usuń > tak , aby potwierdzić.

  • Możesz także usunąć kilka stron naraz. W sekcji zawierającej strony, które chcesz usunąć, naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej , > Wybierz pozycję strony. Naciśnij strony, które chcesz usunąć, naciśnij pozycję usuń Ikona Usuń > Usuń , aby potwierdzić.

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail

 1. W aplikacji OneNote otwórz notatkę, którą chcesz wysłać jako załącznik wiadomości e-mail.

 2. Naciśnij pozycję więcej Ikona Więcej > Udostępnij, a następnie naciśnij konto e-mail, którego chcesz użyć do wysłania notatki.

 3. Dodaj adresata i inne informacje do wiadomości e-mail, a następnie naciśnij pozycję wyślij Ikona wysyłania wiadomości e-mail .

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×