Integracja aplikacji Whiteboard w Microsoft Teams jest wspierane przez aplikację Whiteboard dla sieci Web, która pozwala uczestnikom spotkań programu Teams współpracować na cyfrowym płótnie.

Jak rozpocząć pracę z tablicą podczas spotkania w usłudze Teams?

Możesz udostępnić tablicę wszystkim uczestnikom spotkania w usłudze Teams. Ta sama tablica jest jednocześnie dostępna w aplikacjach Whiteboard Windows 10, iOS i w sieci Web.

  1. Po dołączeniu do spotkania w usłudze Teams kliknij ikonę Udostępnij na pasku udostępniania tego spotkania.

  2. W sekcji Tablica wybierz pozycję Microsoft Whiteboard.

Jak korzystać z tablicy podczas spotkania Teams spotkania?

Gdy tylko zostanie wyniesiena kanwa tablicy, uczestnicy spotkania Teams mogą wspólnie wpisywać tekst odręczny. Aby dodać pismo odręczne, kliknij ikonę Pióro, wybierz kolor, a następnie zacznij rysować, szkicować lub pisać na tablicy. Aby dodać tekst, kliknij ikony Notatkalub Tekst, a następnie zacznij wpisywać tekst. Obiekty te można przenosić na kanwie.

Aby uzyskać bogatszą funkcjonalność, Teams uczestnicy spotkania mogą otworzyć edytowaną tablicę w aplikacjach Microsoft Whiteboard dla systemu Windows 10 lub iOS, aby dodać inne typy zawartości i korzystać z dodatkowych funkcji. Zmiany te pojawią się w tablicy edytowanej na spotkaniu w usłudze Teams.

Czy w Teams spotkania zostanie nagrana tablica?

Jeśli udostępnisz tablicę podczas Teams spotkania, które jest nagrywane, nie będzie ona częścią nagrania. Poinformujemy wszystkich klientów, gdy te funkcje będą już dostępne.

Czy mogę uzyskać dostęp do tablicy po zakończeniu spotkania w usłudze Teams i kontynuować pracę na niej?

Po zakończeniu spotkaniu w usłudze Teams tablica jest dostępna dla wszystkich uczestników spotkania na karcie Tablica. Tablica będzie również dostępna w galerii tablic w aplikacjach Microsoft Whiteboard dla systemu Windows 10 i iOS, dzięki czemu uczestnicy spotkania będą mogli kontynuować współpracę na tablicy nawet po zakończeniu spotkania.

Czy dowolna osoba może uruchomić tablicę lub napisać odręcznie na tablicy podczas spotkania w usłudze Teams?

Teams spotkania w ramach tej samej dzierżawy usługi Microsoft 365 mogą współpracować na tablicy. Użytkownicy anonimowi, federacyjni ani zewnętrzni nie są jeszcze obsługiwani. Poinformujemy wszystkich klientów, gdy te funkcje będą już dostępne.

Czy mogę używać aplikacji Whiteboard podczas spotkań w usłudze Teams, korzystając z urządzenia Surface Hub?

Po dołączeniu Teams spotkania zaloguj się w aplikacji Whiteboard lub Surface Hub, a następnie kliknij ikonę Tablica w kontrolkach spotkania, aby udostępnić tablicę.

Uwaga: Jeśli dodasz do tablicy dowolną zawartość bez zalogowania się, a następnie użyj ikony tablicy w programie Teams, aby spróbować ją udostępnić, zostanie utworzona i udostępniona na spotkaniu nowa pusta tablica. (Poprzednia tablica nadal zostanie zsynchronizowana z listą tablic).

Czy integracja aplikacji Whiteboard Teams będzie dostępna dla Microsoft Teams Rooms?

Tablica w Teams spotkaniach jest dostępna dla Microsoft Teams Rooms. Jeśli system pokoi jest wyposażony w ekran dotykowy, można korzystać z kingu odręcznego. W Teams Rooms z wyświetlaczem standardowym tablica będzie w trybie View-Only trybie.

Uwaga: Obecnie w aplikacji Whiteboard Microsoft Teams Rooms przycisk "Otwórz w aplikacji", który nie powoduje otwarcia aplikacji. Zostanie on usunięty w przyszłości.

Kiedy tablica będzie dostępna dla połączeń jeden na jeden Teams wideo?

Poinformujemy wszystkich klientów, gdy ta możliwość będzie już dostępna. Obecnie tablica w układzie Teams jest dostępna tylko w przypadku połączeń z co najmniej trzema uczestnikami.

Jak mogę włączyć aplikację Microsoft Whiteboard w spotkaniach w usłudze Teams w mojej organizacji?

Aplikacja Whiteboard jest automatycznie włączona dla odpowiednich dzierżawców usługi Microsoft 365 i klienci mogą korzystać z aplikacji Whiteboard podczas spotkań programu Teams w klientach usługi Microsoft Teams w systemach Windows 10, Mac, iOS i Android oraz w sieci Web.

Jeśli w aplikacji Whiteboard nie ma Teams aplikacji Whiteboard, skontaktuj się z administratorem Microsoft 365 Twojej organizacji. Zobacz Włączanie Microsoft Whiteboard organizacji, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dla administratorów.

Jak rozpocząć pracę z tablicą podczas spotkania Teams na urządzeniu przenośnym?

Możesz udostępnić tablicę wszystkim uczestnikom spotkania w usłudze Teams. Ta sama tablica jest jednocześnie dostępna w aplikacjach Whiteboard Windows 10, iOS i w sieci Web.

  1. Po dołączeniu Teams z telefonu lub tabletu wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji.  

  2. Z listy opcji wybierz pozycję Udostępnij tablicę. 
    tekst alternatywny

Jak korzystać z tablicy podczas spotkania Teams na urządzeniu przenośnym?

Gdy tylko zostanie wyniesiena kanwa tablicy, uczestnicy spotkania Teams mogą wspólnie wpisywać tekst odręczny. Aby dodać pismo odręczne, naciśnij ikonę Pióro, wybierz kolor, a następnie zacznij rysować, szkicować lub pisać na tablicy. Aby dodać tekst, naciśnij ikony Notatkalub Tekst, a następnie zacznij wpisywać tekst. Obiekty te można przenosić na kanwie.

Aby uzyskać bogatszą funkcjonalność, Teams uczestnicy spotkania mogą otworzyć edytowaną tablicę w aplikacjach Microsoft Whiteboard dla systemu Windows 10 lub iOS, aby dodać inne typy zawartości i korzystać z dodatkowych funkcji. Zmiany te pojawią się w tablicy edytowanej na spotkaniu w usłudze Teams.

Jak zatrzymać udostępnianie tablicy na spotkaniu Teams na urządzeniu przenośnym?

Istnieją dwa sposoby, aby zatrzymać udostępnianie tablicy na urządzeniu Teams spotkania.

W oknie głównym spotkania naciśnij pozycję Zatrzymaj na banerze Tablica lub na ekranie Więcej opcji Przycisk Więcej opcji pozycję Zatrzymaj udostępnianie tablicy.

Zobacz też

Pomoc do aplikacji Microsoft Whiteboard

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×