Korzystanie z aplikacji Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone

Uwaga: Usługa Wideo w usłudze Office 365 jest zastępowana przez usługę Microsoft Stream. Aby dowiedzieć się więcej na temat nowej usługi wideo w przedsiębiorstwie, która dodaje inteligencję do współpracy wideo, i planów przechodzenia dla bieżących klientów usługi Wideo w usłudze Office 365, zobacz Migrowanie do usługi Stream z wideo w usłudze Office 365.

Wideo w usłudze Office 365 to portal w usłudze Microsoft 365, który udostępnia usługę strumieniowego przesyłania wideo dla Twojej organizacji. To dobre miejsce do przekazywania, udostępniania i wyświetlania klipów wideo w ramach organizacji, na przykład z wiadomościami od kierownictwa lub nagraniami ze spotkań, prezentacji i sesji szkoleniowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do portalu Wideo w usłudze Office 365.

Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone zapewnia dostęp mobilny do kanałów i klipów wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365. Za pomocą aplikacji telefonu iPhone możesz na przykład przekazywać i oglądać klipy wideo. Aplikacja jest dostępna dla systemu iOS 7 lub nowszego i możesz pobrać go bezpłatnie ze sklepu App Store. Aplikacja telefonu iPhone działa również na tablecie iPad, ale nie jest przeznaczona do wyświetlania na tym urządzeniu.

Co można zrobić z Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone

Aplikacja Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone udostępnia podzestaw wszystkich funkcji, które są dostępne w przypadku, gdy osoba z odpowiednimi uprawnieniami uzyskuje dostęp do portalu Wideo w usłudze Office 365 w przeglądarce sieci Web w usłudze Microsoft 365. Aby uzyskać informacje na temat funkcji dostępnych w portalu Wideo w usłudze Office 365 w przeglądarce sieci Web w usłudze Microsoft 365, zobacz następujące artykuły:

Co można zrobić z Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone

W tym artykule opisano czynności, które można wykonywać przy użyciu Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone:

Czego nie można robić Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone

Za pomocą aplikacji Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone nie możesz wykonywać żadnych z następujących operacji dotyczących portalu Wideo w usłudze Office 365:

 • Tworzenie kanału

 • Usuwanie kanału

 • Zmienianie uprawnień do kanału (uprawnień do edytowania kanału i uprawnień do wyświetlania kanału)

 • Zmienianie uprawnień administratora (aby określić administratorów funkcji wideo lub administratorów kanałów)

 • Polecanie klipów wideo w kanale

 • Polecanie kanałów lub klipów wideo na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365

Te operacje mogą być wykonywane tylko przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w portalu Wideo w usłudze Office 365 w przeglądarce sieci Web w usłudze Microsoft 365.

Logowanie i wylogowywanie się z Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone

Możesz zalogować się do Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone e tylko wtedy, gdy są spełnione oba poniższe warunki:

 • Twoja organizacja skonfigurowała portal Wideo w usłudze Office 365 w usłudze Microsoft 365.

 • Twoja organizacja przypisała Ci licencję użytkownika jednego z planów subskrypcji usługi Microsoft 365, dla którego jest dostępna aplikacja Wideo w usłudze Office 365:

  • Office 365 Enterprise E1

  • Office 365 Enterprise E2

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E4

  • Office 365 Enterprise A2

  • Office 365 Enterprise A3

 • Office 365 Enterprise A4

Jeśli nie wiesz, czy masz licencję użytkownika jednego z podanych powyżej planów subskrypcji usługi Microsoft 365, skontaktuj się ze swoim działem informatycznym.

Aby zalogować się do aplikacji Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone

 1. Jeśli aplikacja Wideo w usłudze Office 365 nie została jeszcze pobrana na telefon iPhone, pobierz ją ze sklepu App Store.

 2. Na telefonie iPhone naciśnij aplikację Wideo w usłudze Office 365.

 3. W polu nazwy użytkownika wprowadź swoje konto służbowe w formacie osoba@example.com.

 4. W polu hasła wprowadź hasło.

Aby wylogować się z aplikacji Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone

 1. Na stronie głównej aplikacji naciśnij ikonę Opcje Ikona Opcje w portalu Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone .

 2. W prawym górnym rogu naciśnij ikonę Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą .

 3. U dołu strony Ustawienia naciśnij pozycję wyloguj się.

Wyświetlanie strony głównej

Strona główna zawiera następujące elementy:

 • Sekcja Polecane   . Ta sekcja zawiera miniatury i tytuły klipów wideo wybranych przez administratora funkcji wideo w celu promowania. W sekcji Polecane administrator funkcji wideo może polecać maksymalnie pięć klipów wideo i trzy kanały. Aby wyświetlić wszystkie klipy wideo w sekcji Polecane, naciśnij tę sekcję i szybko przesuń w prawo.

 • Sekcja Popularne   . Ta sekcja zawiera miniatury i tytuły klipów wideo, które były najczęściej wyświetlane w ciągu ostatnich dwóch tygodni. U góry po prawej stronie sekcji Popularne możesz nacisnąć pozycję Zobacz wszystkie, aby wyświetlić listę wszystkich klipów wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365 uporządkowanych według popularności, z najbardziej popularnymi klipami wideo u góry listy.

 • Ikona Opcje    Ikona Opcje w portalu Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone . Naciśnij tę ikonę, aby wyświetlić listę kanałów dostępnych w portalu Wideo w usłudze Office 365 Twojej organizacji.

Wyszukiwanie klipu wideo

Możesz wyszukiwać i znajdować dowolne klipy wideo znajdujące się w kanałach, dla których masz uprawnienia do wyświetlania.

Aby wyszukać klip wideo

 1. Na stronie głównej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij dowolne miejsce w górnej części strony i szybko przesuń w prawo.

  • Naciśnij ikonę Opcje Ikona Opcje w portalu Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone .

 2. U góry strony, która zostanie wyświetlona, naciśnij ikonę Wyszukaj Wyszukiwanie .

 3. W polu tekstowym przeszukaj wszystkie pliki wideo wprowadź zapytanie wyszukiwania.

 4. Poniżej klawiatury naciśnij pozycję Wyszukaj.

Przechodzenie do określonego kanału

Możesz wyświetlić listę kanałów i przejść do kanału, aby wyświetlić znajdujące się w nim klipy wideo lub przekazać do niego klip wideo. Aby można było wyświetlić kanał i znajdujące się w nim klipy wideo, trzeba mieć uprawnienia do wyświetlania tego kanału. Domyślnie wszyscy w organizacji mają uprawnienia do wyświetlania nowo utworzonego kanału.

Nie można zmieniać uprawnień do wyświetlania kanałów z poziomu aplikacji Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone; uprawnienia te mogą być zmieniane tylko przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami po przejściu do portalu Wideo w usłudze Office 365 w przeglądarce sieci Web w usłudze Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Aby przejść do określonego kanału

 1. Na stronie głównej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij dowolne miejsce w górnej części strony i szybko przesuń w prawo.

  • Naciśnij ikonę Opcje Ikona Opcje w portalu Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone .

 2. Przewiń listę kanałów, aby znaleźć szukany kanał.

  Podczas przeglądania listy kanałów możesz przewinąć do początku listy, aby przejść do linków umożliwiających przejście do strony głównej lub do strony Popularne klipy wideo.

 3. Naciśnij kanał, który chcesz wyświetlić.

  Aby powrócić do listy kanałów podczas wyświetlania określonego kanału, naciśnij ikonę Opcje Ikona Opcje w portalu Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone .

Przekazywanie klipów wideo z telefonu iPhone do portalu Wideo w usłudze Office 365

Klipy wideo są przekazywane do odpowiednich kanałów. Możesz ustawić w aplikacji Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone przekazywanie klipów wideo tylko przy użyciu sieci Wi-Fi. Aby uzyskać informacje na temat formatów wideo, które są zgodne z funkcją Wideo w usłudze Office 365, zobacz Formaty wideo obsługiwane przez portal Wideo w usłudze Office 365.

Aby móc przekazywać klipy wideo do kanału, trzeba mieć uprawnienia do edycji tego kanału. Nie można zmieniać uprawnień do kanałów (uprawnień do edycji i uprawnień do wyświetlania) przy użyciu aplikacji Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone; uprawnienia te mogą być zmieniane tylko przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami po przejściu do portalu Wideo w usłudze Office 365 w przeglądarce sieci Web w usłudze Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Maksymalny rozmiar pliku, który można przekazać, wynosi 2 GB. (Ten sam górny limit obowiązuje w przypadku przekazywania plików do usługi SharePoint Online). Po przekazaniu klipu wideo oryginalny plik zostanie zapisany w usłudze SharePoint Online i zmniejszy przydział dostępnego miejsca w magazynie Twojej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie limitami miejsca w magazynie dla zbiorów witryn.

Aby ustawić w aplikacji Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone przekazywanie klipów wideo tylko przy użyciu sieci Wi-Fi

 1. Na stronie głównej naciśnij ikonę Opcje Ikona Opcje w portalu Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone .

 2. W prawym górnym rogu naciśnij ikonę Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą .

 3. W dolnej części strony Ustawienia obok pozycji Przekaż wideo tylko w sieci Wi-Fidotknij przycisku Włącz/wyłącz przełącznik i przesuń palcem w prawo. Gdy przycisk znajduje się po prawej stronie przełącznika, przełącznik znajduje się w pozycji Wł (z zielonym tłem), dzięki czemu do przekazywania klipów wideo Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone będzie korzystać tylko z sieci Wi-Fi.

 4. Aby opuścić stronę Ustawienia, naciśnij pozycję Gotowe w jej prawym górnym rogu.

Aby przekazać istniejący klip wideo z telefonu iPhone do portalu Wideo w usłudze Office 365

 1. Przejdź do kanału, do którego chcesz przekazać klip wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Przechodzenie do określonego kanału wcześniej w tym artykule.

 2. W prawym górnym rogu strony naciśnij ikonę Przekaż plik wideo (znak plus) Ikona Dodaj klip wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone .

 3. U dołu strony naciśnij pozycję Wybierz istniejące. Zostanie wyświetlony program Zdjęcia telefonu iPhone.

 4. W programie Zdjęcia naciśnij pozycję Wideo, a następnie naciśnij klip wideo, który chcesz przekazać.

 5. Naciśnij pozycję Wybierz.

 6. W polu Naciśnij, aby dodać tytuł wpisz tytuł klipu wideo.

 7. (Opcjonalnie) W polu Naciśnij, aby dodać opis podaj opis klipu wideo.

Uwaga: Tak jak w przypadku przekazywania każdego pliku, istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na czas przekazywania klipu wideo, na przykład rozmiar pliku wideo i przepustowość sieci.

Aby zwiększyć możliwość wyszukania klipów wideo, warto zachować spójność ich nazewnictwa i opisów. Te informacje mogą ułatwić wszystkim późniejsze wyszukanie klipów wideo, szczególnie jeśli masz wiele klipów wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365. Zapewnia to także dodatkowy kontekst dla klipu wideo w aplikacji Office Delve i funkcji Office Graph.

Wyświetlanie klipów wideo, które zostały przekazane do kanału

Aplikacja Wideo w usłudze Office 365 dla telefonu iPhone udostępnia osobny widok o nazwie Moje klipy wideo dla klipów wideo, które przekazano do dowolnego określonego kanału.

Aby wyświetlić klipy wideo, które zostały przekazane do kanału

 1. Przejdź do kanału, do którego został przekazany jeden lub kilka klipów wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Przechodzenie do określonego kanału wcześniej w tym artykule.

 2. U góry listy klipów wideo w kanale naciśnij pozycję Wszystkie klipy wideo.

 3. Naciśnij pozycję Moje klipy wideo.

Sprawdzanie, czy przekazany klip wideo jest gotowy do odtwarzania

Gdy klip wideo zostanie przekazany, zanim będzie można go odtwarzać, musi upłynąć trochę czasu, w ciągu którego klip jest przetwarzany na potrzeby odtwarzania strumieniowego oraz indeksowany na potrzeby wyszukiwania. Klip wideo będzie najpierw widoczny i możliwy do odtworzenia w sekcji Moje klipy wideo w kanale. Chwilę później będzie on widoczny i możliwy do odtworzenia dla innych osób w innym miejscu portalu. Tylko osoby, które mają uprawnienia do wyświetlania klipów wideo w danym kanale, mogą wyświetlać klipy wideo przekazane przez Ciebie do tego kanału.

Aby sprawdzić, czy przekazany klip wideo jest gotowy do odtwarzania

 1. Wykonaj kroki opisane w poprzedniej sekcji Wyświetlanie klipów wideo, które zostały przekazane do kanału.

 2. W widoku Moje klipy wideo znajdź miniaturę klipu wideo, który chcesz sprawdzić.

Podczas przetwarzania klipu wideo na moich klipach wideo jest wyświetlana pusta miniatura z komunikatem informującym o przetworzeniu wideo. Gdy klip wideo będzie gotowy do odtwarzania, zostanie wyświetlona miniatura zawierająca grafikę tego klipu wideo.

Edytowanie tytułu lub opisu przekazanego klipu wideo

W dowolnej chwili możesz edytować tytuł lub opis przekazanego klipu wideo.

Aby edytować tytuł lub opis przekazanego klipu wideo

 1. Przejdź do kanału, do którego przekazano klip wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Przechodzenie do określonego kanału wcześniej w tym artykule.

 2. Naciśnij miniaturę klipu wideo, którego tytuł lub opis chcesz edytować. Zostanie wyświetlona strona odtwarzacza wideo.

 3. W prawym górnym rogu strony odtwarzacza wideo naciśnij pozycję Edytuj.

 4. Naciśnij pole tytułu (tuż pod odtwarzaczem wideo), aby edytować tytuł klipu wideo.

 5. Naciśnij pole opisu (tuż pod polem tytułu), aby edytować opis klipu wideo.

 6. U dołu strony naciśnij pozycję Gotowe.

 7. W prawym górnym rogu strony naciśnij pozycję Gotowe.

Usuwanie przekazanego klipu wideo

Gdy usuniesz klip wideo, zwolnisz miejsce w przydziale magazynu usługi SharePoint Online Twojej organizacji. Aby przekazać klip wideo do kanału, trzeba mieć uprawnienia do edycji dla tego kanału. Aby usunąć przekazany klip wideo, nadal trzeba mieć uprawnienia do edycji dla tego kanału. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Ostrzeżenie: Po usunięciu klipu wideo nie można go odzyskać, ale zawsze można przekazać go ponownie w razie potrzeby.

Aby usunąć przekazany klip wideo

 1. Przejdź do kanału, do którego przekazano klip wideo.

 2. Naciśnij miniaturę klipu wideo, który chcesz usunąć. Zostanie wyświetlona strona odtwarzacza wideo.

 3. W prawym górnym rogu strony odtwarzacza wideo naciśnij pozycję Edytuj.

 4. U dołu strony naciśnij pozycję usuń.

 5. W oknie Usunąć ten plik wideo? naciśnij pozycję Usuń wideo.

 6. U dołu strony naciśnij pozycję Gotowe.

 7. W prawym górnym rogu strony naciśnij pozycję Gotowe.

Zobacz też

Wprowadzenie do portalu Wideo w usłudze Office 365

Tworzenie kanału i zarządzanie nim w portalu Wideo w usłudze Office 365

Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×