Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do planowania emisji spotkania w Skypie

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do planowania emisji spotkania w Skypie

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, aby planować spotkania i zdarzenia emisja spotkania w Skypie dla nawet 10 tys. uczestników online.

Jeśli planujesz spotkanie w programie Outlook i zapraszasz ponad 250 osób, nastąpi automatyczne przełączenie do portalu emisja spotkania w Skypie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Aplikacja emisja spotkania w Skypie działa w przeglądarce internetowej, więc skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji emisja spotkania w Skypie.

W tym temacie

Logowanie w portalu Emisja spotkania w Skypie

Zaloguj się do portalu za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

 1. W przeglądarce przejdź do portalu Emisja spotkania w Skypie. Otwarte zostanie okno logowania.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz swoją nazwę użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli nie usłyszysz swojej nazwy użytkownika, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Użyj innego konta, łącze”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz nazwę użytkownika, której chcesz używać, i naciśnij klawisz Enter.

 3. Usłyszysz komunikat: „Hasło, edytowanie”. Wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Otwarta zostanie strona portalu emisja spotkania w Skypie.

Planowanie spotkania

Określ datę i godzinę, uczestników oraz ich typy dostępu do emisji.

 1. Na stronie portalu emisja spotkania w Skypie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowe spotkanie”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Otwarta zostanie strona Ustawienia spotkania.

 2. Zdefiniuj następujące szczegóły spotkania:

 3. Po zdefiniowaniu ustawień i szczegółów spotkania naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Utwórz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Otwarta zostanie strona podsumowania spotkania. Instrukcje wysyłania zaproszenia zamieszczono w sekcji Wysyłanie zaproszenia.

Dodawanie tematu, daty i godziny oraz czasu trwania spotkania

Zdefiniuj temat spotkania, datę i godzinę oraz czas trwania emisji.

 1. Na stronie Ustawienia spotkania naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Tytuł spotkania, edytowanie”, a następnie wpisz tytuł emisji.

 2. Aby zmienić ustawienia dnia i godziny oraz czasu trwania spotkania, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Data rozpoczęcia, <current month>”.

  Możesz zmienić następujące ustawienia:

  • Miesiąc rozpoczęcia

  • Dzień miesiąca rozpoczęcia

  • Rok rozpoczęcia

  • Godzina rozpoczęcia

  • Minuta rozpoczęcia

  • Czas trwania spotkania w godzinach

  Aby przełączać między ustawieniami, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz ustawienie, które chcesz zmodyfikować.

  Aby otworzyć listę opcji dla ustawienia, naciśnij klawisze Alt+strzałka w dół. Aby przejść w liście, naciskaj klawisze Caps Lock+strzałka w prawo, aż usłyszysz żądaną opcję. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Caps Lock+Enter.

Dodawanie uczestników spotkania

Możesz dodać odbiorców jako członków zespołu lub uczestników wydarzenia.

Dodawanie członków zespołu wydarzenia

Członek zespołu wydarzenia może wziąć udział w wydarzeniu jako prezenter, producent, organizator lub moderator oraz może kontrolować emisję.

 1. Na stronie Ustawienia spotkania naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Adres e-mail lub alias każdego członka wydarzenia, zespół wydarzenia, edytowanie”.

 2. Wpisz imiona i nazwiska, adresy e-mail lub listy mailingowe członków zespołu wydarzenia oddzielone przecinkami.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Sprawdź nazwy, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie uczestników

Uczestnik może oglądać wydarzenie online, ale nie może pełnić roli prezentera ani kontrolować emisji. Można określić dostęp z następującymi typami uczestników:

 • Anonimowy: każdy, kto ma łącze do emisji, może dołączyć bez logowania.

 • Cała firma: każdy członek firmy może dołączyć do spotkania. Wymagane jest logowanie. Ten typ jest wybrany domyślnie.

 • Tylko zaproszenia: tylko uczestnicy wymienieni w zaproszeniu mogą dołączyć do spotkania. Wymagane jest logowanie.

 1. Na stronie Ustawienia spotkania naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wybrane”, a następnie aktualnie wybrany lub domyślny typ uczestnika.

 2. Aby zmienić aktualny typ uczestnika, naciskaj klawisze Caps Lock+strzałka w prawo, aż usłyszysz żądaną opcję. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Caps Lock+Enter.

 3. Po wybraniu opcji Tylko zaproszenia naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Uczestnicy, edytowanie, adres e-mail lub alias osoby lub lista dystrybucyjna”.

  Wpisz imiona i nazwiska, adresy e-mail lub listy mailingowe członków zespołu wydarzenia oddzielone przecinkami. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Sprawdź nazwy, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Definiowanie opcji nagrywania wideo

Możesz utworzyć z emisji nagranie lub wideo na żądanie dostępne dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu lub chcą później wrócić do emisji.

 1. Na stronie Ustawienia spotkania naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Utwórz nagranie wideo do pobrania, pole wyboru”. Narrator informuje także, czy opcja ta jest zaznaczona. Aby wybrać, naciśnij spację.

 2. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Udostępnij wideo na żądanie po spotkaniu”. Narrator informuje także, czy opcja ta jest zaznaczona. Aby wybrać, naciśnij spację.

Włączanie transkrypcji i tłumaczenia

Aby udostępnić emisję większej liczbie odbiorców, możesz włączyć transkrypcję emisji i automatyczne tłumaczenie transkrypcji. Uczestnicy będą wówczas mogli wyświetlać podczas emisji napisy w wybranym języku.

Uwaga: Niektóre organizacje mogą ograniczyć dostępność tej funkcji.

 1. Na stronie Ustawienia spotkania naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Włącz transkrypcję i tłumaczenie na potrzeby automatycznego generowania napisów”. Narrator informuje także, czy opcja ta jest zaznaczona. Aby wybrać, naciśnij spację.

 2. Otwarta zostanie lista języków. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Podstawowy mówiony język emisji”.

 3. Aby zmienić podstawowy język mówiony, naciśnij klawisze Alt+strzałka w dół. Otwarta zostanie lista opcji. Naciskaj klawisze Caps Lock+strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz żądany język, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+Enter.

 4. Aby zdefiniować języki tłumaczenia, naciskaj klawisze Caps Lock+strzałka w prawo, aż usłyszysz pierwszy język, w którym chcesz udostępnić tłumaczenie.

 5. Aby wybrać język, naciśnij klawisze Caps Lock+strzałka w lewo, a następnie naciśnij spację. Powtórz ten krok dla wszystkich języków, na które chcesz przetłumaczyć transkrypcję.

  Uwaga: Dane spotkanie może być przetłumaczone na maksymalnie 6 języków.

Wysyłanie zaproszenia

Po utworzeniu zaproszenia można łatwo wysłać je przy użyciu programu Outlook.

 1. Na stronie podsumowania spotkania naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Utwórz zaproszenie w programie Outlook, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Usłyszysz komunikat: „Tekst powiadomienia, co chcesz zrobić z plikiem BroadcastMeetings.ics?”. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Usłyszysz komunikat „Tekst powiadomienia, zakończono pobieranie pliku BroadcastMeetings.ics”. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Otwórz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zaproszenie zostanie otwarte w programie Outlook. Fokus będzie umieszczony w polu tekstowym wiadomości.

 4. Aby wysłać zaproszenie w programie Outlook, naciśnij klawisze Alt+S.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w Skypie dla firm

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×