Korzystanie z formularzy poczty e‑mail programu InfoPath w programie Outlook

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli używasz już formularzy programu Microsoft Office InfoPath dla zadań, takich jak przesyłanie tygodniowych raportów o stanie, a jeśli Zarządzanie wiadomościami e-mail za pomocą Microsoft Office Outlook 2007 formularzy poczty e‑mail programu InfoPath może ułatwić usprawnianie procesów, których używasz do współpracy i udostępniania danych. Jest tak, ponieważ można otwierać, wypełnianie i przesyłanie formularzy programu InfoPath z poziomu Office Outlook 2007, bez konieczności otwierania programu InfoPath. Jeśli zostanie wyświetlony formularz poczty e-mail programu InfoPath, można odpowiedzieć na nią, Prześlij go dalej i zapisać go tak samo jak inne elementy w Office Outlook 2007.

W tym artykule

Wymagania wstępne dotyczące korzystania z formularzy poczty e‑mail programu InfoPath

Przed rozpoczęciem należy przeczytać następujące wymagania wstępne dotyczące korzystania z formularzy poczty e‑mail programu InfoPath. Jeśli następujące elementy są spełnione w Twojej organizacji, możesz za pomocą formularzy poczty e‑mail programu InfoPath wysyłać i odbierać danych formularza.

Wymagania wstępne dotyczące instalacji    Do wysyłania i odbierania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath w Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 musi być zainstalowana na komputerze, a Office Outlook 2007 musi być skonfigurowany do wysyłania i odbierania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath. Jeśli masz te programy zainstalowane na komputerze i Office Outlook 2007 jest skonfigurowany do wysyłania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath, ale nie dotyczy to dla adresatów formularzy poczty e-mail programu InfoPath, formularzy, które wysyłasz pojawią się do adresatów jako załączniki wiadomości e-mail. Adresatów można zapisywać załączone formularze i otwieranie ich za pomocą programu InfoPath. Office Outlook 2007 jest skonfigurowany do wysyłania i odbierania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath domyślnie. Aby włączyć formularzy poczty e‑mail programu InfoPath i wyłączanie w oknie dialogowym Opcje w Office Outlook 2007, na karcie inne kliknij przycisk Opcje zaawansowane, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz formularzy poczty e‑mail programu InfoPath w Zaawansowane opcje okno dialogowe.

Dostępność formularzy    Jeśli użytkownik ma mieć możliwość Wypełnij formularz programu InfoPath i przesyłanie danych, aby odczytywał i formularza skojarzony szablon formularza nie znajduje się w lokalizacji udostępnionej, którego użytkownicy mają dostęp, klikając pozycję w mogą zawierać szablonu formularza z formularza programu InfoPath w wiadomości e-mail szablon formularza ołącz opcji w okienku zadań Opcje poczty. Podczas przesyłania dalej formularz poczty e-mail programu InfoPath lub odpowiedzi do niego lub podczas wysyłania go, klikając pozycję Prześlij na formularzu, zostanie wyświetlone okienko zadań. Alternatywnie możesz wysłać kopię formularza tylko do odczytu.

Wymagania wstępne dotyczące instalacji dla adresatów    Jeśli adresaci formularzy poczty e-mail programu InfoPath nie mają Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office InfoPath 2007 zainstalowana i skonfigurowana do używania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath, otrzymają wiadomość e-mail, zawierającą reprezentacji w formacie HTML domyślnego widoku formularza i programu InfoPath formularz zostaną dołączone do wiadomości e-mail. Jeśli odbiorcy mają starszej wersji programu zainstalowanego programu InfoPath i formularz zawiera funkcje zgodny z poprzednimi wersjami, mogą zapisać plik dołączony formularz i otworzyć przy użyciu starszej wersji programu InfoPath.

Uwaga: Gdy formularzy poczty e-mail programu InfoPath, które wysyłasz do innych osób są wypełnione i wysłać prezentację do, możesz przeglądać dane z tych formularzy na różne sposoby w Office Outlook 2007. Na przykład możesz wyświetlić dane przy użyciu dostosowanego widoku folder formularzy programu InfoPath, który umożliwia wyświetlanie danych formularza bez otwierania formularza. Możesz również scalanie wielu formularzy poczty e-mail programu InfoPath w jeden formularz do analizowania danych lub porównywać dane lub eksportować dane z jednego lub kilku formularzy poczty e-mail programu InfoPath do Microsoft Office Excel 2007. Więcej informacji na temat tych zadań można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Zbierz dane od innych osób za pomocą formularza programu InfoPath w wiadomości e-mail

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Wybierz formularz programu InfoPath.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie formularza programu InfoPath kliknij dwukrotnie formularz, który ma.

 3. W formularza programu InfoPath: Nazwa formularza okna, kliknij przycisk Dalej.

 4. Wprowadź adresy e-mail adresatów w polach do i DW. Oddziel nazwy średnikami (;).

  Uwaga: Pole UDW nie jest wyświetlana domyślnie. Aby dodać adres e-mail w polu UDW, kliknij pozycję do lub DW, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wpisz adres e-mail w polu UDW.

 5. W polu temat wpisz temat nowe wiadomości.

 6. W oknie dialogowym wprowadzenie wpisz tekst objaśniający o formularz wiadomości e-mail programu InfoPath.

 7. W okienku zadań Opcje poczty wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wysłać kopię formularza, który umożliwia adresatów wypełnianie i przesyłanie danych, kliknij pozycję formularz do edycji.

   Uwaga: Jeśli szablon formularza dla formularza nie znajduje się w udostępnionej lokalizacji dostępnej dla innych użytkowników, takich jak w folderze sieciowym lub w witrynie Windows SharePoint Services 3.0, zaznacz pole wyboru Dołącz szablon formularza.

  • Aby wysłać kopię formularza tylko do odczytu, kliknij przycisk Migawka tylko do odczytu.

 8. Kliknij przycisk Wyślij.

  Uwaga: Ponieważ wysyłasz formularz poczty e-mail programu InfoPath zbieranie danych od innych użytkowników, nie trzeba wpisywać wszystkie dane w polach formularza wiadomości e-mail programu InfoPath, przed wysłaniem formularza.

Początek strony

Przesyłanie danych użytkownika przy użyciu formularza programu InfoPath w wiadomości e-mail

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Wybierz formularz programu InfoPath.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie formularza programu InfoPath kliknij formularz, który ma być.

 3. W formularza programu InfoPath: Nazwa formularza okna, wprowadzanie danych do formularza programu InfoPath w wiadomości e-mail.

  Porada: Wypełnianie formularza programu InfoPath e-mail działa tak samo jak wypełniania formularza w programie InfoPath. Na przykład jeśli formularz zawiera więcej niż jeden widok, można przełączać widoki, klikając menu Widok w formularzu, a następnie wybierając odpowiedni widok. Znajdź więcej informacji na temat wypełniania formularzy programu InfoPath w sekcji Zobacz też.

 4. Kliknij przycisk Prześlij, a następnie w formularza programu InfoPath: Nazwa formularza okno dialogowe wpisz adresy e-mail adresatów w polach do, DW lub UDW. Oddziel nazwy średnikami (;).

  Uwaga: Jeśli zdefiniowano Projektant szablonu formularza niestandardowego przesyłanie akcji, dane są automatycznie wysyłane.

 5. W polu temat wpisz temat nowe wiadomości.

 6. W polu duża w dolnej części okna dialogowego wpisz tekst objaśniający o formularz wiadomości e-mail programu InfoPath.

 7. Kliknij przycisk Wyślij.

 8. Aby zapisać kopię formularza, który właśnie wysłane do aktywnego folderu, w menu plik kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×