Korzystanie z klawiatury do pracy z programami zawierającymi wstążkę

Korzystanie z klawiatury do pracy z programami zawierającymi wstążkę

Zadania można szybko wykonywać bez użycia myszy przez naciśnięcie kilku klawiszy — niezależnie od tego, w jakim miejscu programu pakietu Office pracujesz. Można przejść do każdego polecenia na wstążce przy użyciu klawisza dostępu — zwykle przez naciśnięcie od dwóch do czterech klawiszy.

Ważne: Jeśli wybrane polecenie jest przyciskiem podziału (który powoduje otwarcie menu z dodatkowymi opcjami), aby go aktywować, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Przejdź do odpowiedniej opcji klawiszem Tab. Aby wybrać daną opcję, naciśnij klawisz Spacja lub Enter.

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT.

  Nad wszystkimi poleceniami dostępnymi w bieżącym widoku zostaną wyświetlone małe pola nazywane poradami dotyczącymi klawiszy.

  Naciśnij klawisz ALT lub F10, aby wyświetlić porady dotyczące klawiszy na wstążce

  Uwaga: Listę skrótów klawiaturowych dla porad dotyczących klawiszy znajdziesz w tabeli umieszczonej w poniższej sekcji.

 2. Naciśnij literę pokazaną w poradzie dotyczącej klawiszy nad poleceniem, którego chcesz użyć.

 3. Zależnie od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe porady dotyczące klawiszy. Jeśli na przykład jest aktywna karta Narzędzia główne i naciśniesz klawisz V, zostanie wyświetlona karta Wstawianie razem z poradami dotyczącymi klawiszy dla grup na tej karcie.

 4. Naciskaj kolejne litery do czasu naciśnięcia litery związanej z poleceniem, którego chcesz użyć.

  Porada: Aby anulować wykonywaną akcję i ukryć porady dotyczące klawiszy, naciśnij i zwolnij klawisz ALT.

Początek strony

Skróty klawiaturowe dla porad dotyczących klawiszy

Przy użyciu skrótów klawiaturowych przedstawionych w poniższej tabeli można aktywować porady dotyczące klawiszy opisane w poprzedniej sekcji.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie strony Plik.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie.

Alt+N

Otwieranie karty Projektowanie.

Alt+G

Otwieranie karty Przejścia.

Alt+T

Otwieranie karty Animacje.

Alt+A

Otwieranie karty Pokaz slajdów.

Alt+S

Otwieranie karty Recenzja.

Alt+R

Otwieranie karty Widok.

Alt+W

Otwieranie pola Powiedz mi.

Alt+Q, a następnie wprowadź szukany termin

Początek strony

Zmienianie fokusu klawiatury bez korzystania z myszy

Innym sposobem używania klawiatury podczas pracy ze wstążką jest przenoszenie fokusu między kartami i poleceniami do czasu znalezienia odpowiedniej funkcji. Poniżej przedstawiono niektóre ze sposobów przenoszenia fokusu klawiatury bez używania myszy.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty i pokazywanie klawiszy dostępu.

ALT lub F10. Należy ponownie nacisnąć jeden z tych klawiszy, aby wrócić do pliku pakietu Office i anulować klawisze dostępu.

Przechodzenie do innej karty.

ALT lub F10, aby zaznaczyć aktywną kartę, a następnie STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO.

Przechodzenie do innej grupy na aktywnej karcie.

ALT lub F10, aby zaznaczyć aktywną kartę, a następnie CTRL+STRZAŁKA W LEWO lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO, aby przejść między grupami.

Minimalizowanie (zwijanie) lub przywracanie wstążki.

CTRL+F1

Wyświetlanie menu skrótów dla wybranego elementu.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu w celu wybrania aktywnej karty, pliku pakietu Office, okienka zadań lub paska stanu.

F6

Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na wstążce do przodu lub do tyłu.

ALT lub F10, a następnie TAB lub SHIFT+TAB

Przechodzenie między elementami na wstążce w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do wybranego polecenia lub kontrolki na wstążce.

SPACJA lub ENTER

Otworzenie wybranego menu lub galerii na wstążce.

SPACJA lub ENTER

Przechodzenie do polecenia lub opcji na wstążce, aby można było je zmienić.

ENTER

Zakończenie zmieniania wartości polecenia lub opcji na wstążce i przenoszenie fokusu z powrotem do pliku pakietu Office.

ENTER

Wyświetlanie Pomocy dla wybranego polecenia lub kontrolki na wstążce (jeśli z wybranym poleceniem nie jest skojarzony żaden artykuł Pomocy, zamiast tego jest wyświetlany spis treści Pomocy dla danego programu).

F1

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×