Korzystanie z Konstruktora wyrażeń

Korzystanie z Konstruktora wyrażeń

Niekiedy napisanie wyrażenia może być dużym wyzwaniem. Jednak Konstruktor wyrażeń znacznie ułatwia pracę. Wyrażenia składają się z wielu elementów lub „ruchomych części”: funkcji, operatorów, stałych, identyfikatorów i wartości. Za pomocą Konstruktora wyrażeń możesz szybko wyszukać te składniki i wstawić je w odpowiedni sposób. Z Konstruktora wyrażeń możesz korzystać na dwa sposoby. Być może wystarczy, że skorzystasz z pola Konstruktora wyrażeń, ale gdy wyrażenie jest bardziej złożone, możesz użyć rozwiniętego Konstruktora wyrażeń.

W tym artykule

Po pierwsze — gdzie go znajdę?

Chociaż Konstruktor wyrażeń jest dostępny w wielu miejscach w programie Access, najbardziej spójnym sposobem wyświetlania go jest skorzystanie z pola właściwości, w którym wprowadza się wyrażenie, na przykład Źródło formatu lub Wartość domyślna, a następnie kliknięcie pozycji Konstruktor wyrażeń Obraz przycisku lub wciśnięcie klawiszy CTRL+F2.

Przycisk Konstruuj w arkuszu właściwości.

W makrze kliknij pozycję Obraz przycisku .

Porada    Jeśli w menu zobaczysz słowo wyrażenie, możesz je kliknąć, aby uruchomić Konstruktora wyrażeń.

Przekonaj się, jak to działa

W poniższym klipie wideo przedstawiono sposób tworzenia typowego wyrażenia dotyczącego pola obliczeniowego za pomocą Konstruktora wyrażeń.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Korzystanie z pola Konstruktora wyrażeń

Dzięki polu Konstruktora wyrażeń możesz szybciej i dokładniej tworzyć wyrażenia przy użyciu inteligentnych narzędzi i informacji kontekstowych. Jeśli widzisz rozwinięty Konstruktor wyrażeń, kliknij pozycję Mniej >>, aby wyświetlić tylko pole Konstruktora wyrażeń.

Lista IntelliSense i szybkie porady

Lista rozwijana IntelliSense i szybka porada.

1 Podczas wpisywania wyrażenia na liście funkcji IntelliSense (w programie Access 2010 lub nowszej wersji) dynamicznie wyświetlają się możliwe funkcje i inne identyfikatory.

Gdy zaczniesz wpisywać nazwę identyfikatora lub funkcji, funkcja IntelliSense wyświetli listę rozwijaną możliwych wartości. Możesz kontynuować wpisywanie lub kliknąć dwukrotnie właściwą wartość na liście, aby dodać ją do wyrażenia. Możesz też wybrać odpowiednią wartość, używając klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie nacisnąć klawisz TAB lub ENTER w celu dodania jej do wyrażenia. Na przykład po rozpoczęciu wpisywania wyrazu „Format” na liście IntelliSense zostaną wyświetlone wszystkie funkcje rozpoczynające się od tego wyrazu.

Porada    Aby ukryć listę rozwijaną funkcji IntelliSense, naciśnij klawisz ESC. Aby znów ją wyświetlić, naciśnij klawisze CTRL + SPACJA.

2 Szybka porada zawiera krótki opis zaznaczonej pozycji.

Gdy jest wyświetlana lista IntelliSense, po prawej stronie zaznaczonej pozycji jest wyświetlany krótki opis, czyli szybka porada. Domyślnie jest zaznaczona pierwsza pozycja na liście, ale można zaznaczyć dowolną pozycję, aby wyświetlić jej szybką poradę. Szybka porada ułatwia ustalenie przeznaczenia danej funkcji lub określenie, jakiego rodzaju kontrolką bądź właściwością jest dana pozycja.

Szybkie informacje i Pomoc

Szybkie informacje wyświetlone dla funkcji.

1 Skorzystaj z Szybkich informacji, aby wyświetlić składnię funkcji. Możesz też kliknąć nazwę funkcji, aby otworzyć poświęcony jej temat Pomocy.

Podczas wpisywania wyrażenia funkcja Szybkie informacje wyświetla składnię funkcji, dzięki czemu widać, jakich dokładnie argumentów funkcja wymaga.

2 Argumenty opcjonalne są wyświetlane w nawiasach kwadratowych ([]). Obecnie wpisywany argument jest wyświetlany z pogrubionym tekstem. Nie należy mylić nawiasów kwadratowych wskazujących argumenty opcjonalne z nawiasami kwadratowymi wokół identyfikatorów w rzeczywistym wyrażeniu.

Początek strony

Korzystanie z rozwiniętego Konstruktora wyrażeń

Rozwinięty Konstruktor wyrażeń ułatwia wyszukiwanie i wstawianie funkcji, operatorów, stałych i identyfikatorów (np. nazw pól, tabel, formularzy i kwerend), dzięki czemu oszczędzasz czas i ograniczasz liczbę błędów. Jeśli widzisz tylko pole Konstruktora wyrażeń, kliknij pozycję Więcej >> , aby wyświetlić rozwinięty Konstruktor wyrażeń.

Okno dialogowe Konstruktora wyrażeń

1 Skorzystaj z instrukcji i łącza do Pomocy, aby uzyskać informacje o kontekście wprowadzania danego wyrażenia.

2 Wprowadź wyrażenie w polu Konstruktora wyrażeń lub automatycznie dodaj elementy wyrażenia, klikając dwukrotnie pozycje na listach umieszczonych poniżej. Te listy są połączone ze sobą hierarchicznie, aby ułatwić Ci znalezienie poszukiwanego składnika wyrażenia.

3 Na liście Elementy wyrażeń kliknij typ elementu, aby wyświetlić jego kategorie na liście Kategorie wyrażeń.

Na liście Elementy wyrażeń są wyświetlane elementy najwyższego poziomu dostępne na potrzeby konstruowania wyrażenia, takie jak obiekty bazy danych, funkcje, stałe, operatory i typowe wyrażenia. Zawartość tej listy jest dostosowywana do konkretnego kontekstu, w jakim pracujesz. Jeśli na przykład wpisujesz wyrażenie we właściwości Źródło kontrolki formularza, ta lista zawiera inne pozycje niż w przypadku wpisywania wyrażenia we właściwości Reguła sprawdzania poprawności tabeli.

Porada   Aby korzystać z gotowych wyrażeń, takich jak wyświetlanie numerów stron, bieżącej daty oraz bieżącej daty i godziny, wybierz pozycję Typowe wyrażenia.

4 Na liście Kategorie wyrażeń kliknij kategorię, aby wyświetlić jej wartości na liście Wartości wyrażeń. Jeśli na liście Wartości wyrażeń nie ma żadnych wartości, kliknij dwukrotnie pozycję kategorii, aby dodać ją do pola Konstruktora wyrażeń.

Lista Kategorie wyrażeń zawiera elementy lub kategorie elementów specyficzne dla zaznaczenia na liście Elementy wyrażenia. Jeśli na przykład klikniesz pozycję Funkcje wbudowane na liście Elementy wyrażenia, na liście Kategorie wyrażenia wyświetlą się kategorie funkcji.

5 Na liście Wartości wyrażeń dwukrotnie kliknij wartość, aby dodać ją do pola Konstruktora wyrażeń.

Lista Wartości wyrażenia zawiera ewentualne wartości wybranych wcześniej elementów i kategorii. Jeśli na przykład na liście Elementy wyrażenia klikniesz pozycję Funkcje wbudowane, a następnie na liście Kategorie wyrażenia klikniesz kategorię funkcji, na liście Wartości wyrażenia wyświetlą się wszystkie wbudowane funkcje z wybranej kategorii.

6 Kliknij łącze, aby wyświetlić Pomoc i informacje dotyczące wybranej wartości wyrażenia, jeżeli jest ona dostępna.

Początek strony

Przykład krok po kroku:

W poniższym przykładzie pokazano, jak korzystać z elementów, kategorii i wartości wyrażenia w rozwiniętym Konstruktorze wyrażeń, aby utworzyć wyrażenie.

 1. Kliknij pozycję na liście Elementy wyrażenia, np. Funkcje, a następnie wybierz pozycję Funkcje wbudowane.

 2. Kliknij kategorię na liście Kategorie wyrażenia np. Przepływ sterowania programu.

 3. Dwukrotnie kliknij pozycję na liście Wartości wyrażenia np. IIf, która zostanie dodana do pola Konstruktora wyrażeń:

  IIf (<<expression>>, <<truepart>>, <<falsepart>>) 

  Tekst zastępczy znajduje się w nawiasach ostrych ((<< >>)).

 4. Zamień tekst zastępczy na prawidłowe wartości argumentów. Możesz wprowadzić te wartości ręcznie lub również wybrać element z trzech list.

 5. Aby wyświetlić temat Pomocy zawierający więcej informacji o prawidłowych argumentach danej funkcji, wybierz funkcję na liście Wartości wyrażeń, a następnie kliknij link u dołu Konstruktora wyrażeń.

 6. Jeśli wyrażenie zawiera inne elementy, mogą one być rozdzielone następującym symbolem zastępczym:

  <<Expr>>

  Zastąp ten symbol zastępczy, aby całe wyrażenie było prawidłowe.

Początek strony

Zobacz też

Wprowadzenie do wyrażeń

Tworzenie wyrażenia

Przewodnik po składni wyrażenia

Przykłady wyrażeń

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×