Użyj Malarza formatów na karcie Narzędzia główne, aby szybko zastosować to samo formatowanie, takie jak kolor, styl i rozmiar czcionki oraz styl obramowania, do wielu fragmentów tekstu lub grafik. Malarz formatów umożliwia skopiowanie całego formatowania z jednego obiektu i zastosowanie go do innego obiektu — można to opisać jako kopiowanie i wklejanie formatowania.

  1. Zaznacz tekst lub grafikę, których formatowanie chcesz skopiować.

    Uwaga: Aby skopiować formatowanie tekstu, zaznacz część akapitu. Aby skopiować formatowanie tekstu i akapitu, zaznacz cały akapit wraz ze znacznikiem akapitu.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Malarz formatów.

    Malarz formatów

    Wskaźnik myszy zmieni kształt na ikonę pędzla.

  3. Użyj pędzla, aby zamalować wybrany tekst lub grafikę i zastosować formatowanie. Ta procedura działa tylko raz. Aby zmienić format wielu zaznaczeń w dokumencie, należy najpierw kliknąć dwukrotnie pozycję Malarz formatów.

  4. Aby zatrzymać formatowanie, naciśnij klawisz ESC.

Uwaga:  Malarz formatów w przypadku grafiki najlepiej nadaje się do obiektów rysunkowych, takich jak autokształty. Można też skopiować formatowanie obrazu (na przykład obramowanie).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×