Korzystanie z okienka nawigacji w programie Word

Aby przejść do strony lub nagłówka w dokumencie programu Word bez przewijania, użyj okienka nawigacji.

Aby otworzyć okienko nawigacji, naciśnij klawisze Ctrl+F lub kliknij pozycję Widok > Okienko nawigacji.

Pole wyboru Okienko nawigacji

Przeglądanie według nagłówków

Jeśli do nagłówków w treści dokumentu zastosowano style nagłówka, te nagłówki będą widoczne w okienku nawigacji. W okienku nawigacji nie są wyświetlane nagłówki znajdujące się w tabelach, polach tekstowych ani w nagłówkach i stopkach.

 1. W okienku nawigacji kliknij kartę Nagłówki.

 2. Aby przejść do nagłówka w dokumencie, kliknij ten nagłówek w okienku nawigacji.

Przeglądanie według nagłówków w okienku nawigacji

Porada: Aby pokazać lub ukryć podnagłówek nagłówka, kliknij strzałkę obok nagłówka.

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia w okienku nawigacji nagłówek, aby pokazać, gdzie się znajdujesz. Aby wrócić na początek, kliknij przycisk Przejdź na początek dokumentu.

Przycisk Przejdź na początek dokumentu w okienku nawigacji

Przeglądanie według stron

Kliknij pozycję Strony. Następnie kliknij obraz miniatury, aby przejść do tej strony.

Miniatury stron z okienka nawigacji

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia w okienku nawigacji stronę, na której się znajdujesz, aby ułatwić Ci orientację.

Wyszukiwanie w dokumencie

 1. W polu wyszukiwania u góry okienka nawigacji wpisz tekst, który chcesz znaleźć.

 2. Kliknij wynik, aby wyświetlić go w dokumencie, lub przejrzyj wszystkie wyniki, klikając strzałki w górę i w dół.

Reorganizowanie dokumentu

Możesz przenosić części dokumentu, przenosząc je w okienku nawigacji. Można też zmieniać poziom nagłówków i dodawać nowe nagłówki.

 1. W okienku nawigacji kliknij kartę Nagłówki.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby przenieść część dokumentu, kliknij nagłówek i przeciągnij go w nowe miejsce.

   Przeglądanie według nagłówków w okienku nawigacji

  • Aby zmienić poziom nagłówka lub dodać nagłówek, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednią akcję.

   Opcje menu rozwijanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nagłówków w okienku nawigacji

   Uwaga: Jeśli dokument zawiera regiony, które są chronione, przeciągnięcie sekcji poza ostatni region chroniony może być niedyswoje.

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Aby otworzyć okienko nawigacji, naciśnij klawisze Ctrl+F lub kliknij pozycję Widok > Okienko nawigacji.

Pole wyboru Okienko nawigacji

Przeglądanie według nagłówków

Jeśli do nagłówków w treści dokumentu zastosowano style nagłówka, te nagłówki będą widoczne w okienku nawigacji. W okienku nawigacji nie są wyświetlane nagłówki znajdujące się w tabelach, polach tekstowych ani w nagłówkach i stopkach.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Przeglądaj nagłówki na karcie dokumentu.

 2. Aby przejść do nagłówka w dokumencie, kliknij ten nagłówek w okienku nawigacji.

Przeglądanie według nagłówków w okienku nawigacji

Porada: Aby pokazać lub ukryć podnagłówek nagłówka, kliknij strzałkę obok nagłówka.

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia w okienku nawigacji nagłówek, aby pokazać, gdzie się znajdujesz.

Przeglądanie według stron

Kliknij kartę Przeglądanie stron dokumentu. Następnie kliknij obraz miniatury, aby przejść do tej strony.

Miniatury stron w okienku nawigacji

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia w okienku nawigacji stronę, na której się znajdujesz, aby ułatwić Ci orientację.

Wyszukiwanie w dokumencie

 1. W polu wyszukiwania u góry okienka nawigacji wpisz tekst, który chcesz znaleźć.

 2. Kliknij wynik, aby wyświetlić go w dokumencie, lub przejrzyj wszystkie wyniki, klikając strzałki Następny wynik wyszukiwania i Poprzedni wynik wyszukiwania.

Reorganizowanie dokumentu

Możesz przenosić części dokumentu, przenosząc je w okienku nawigacji. Można też zmieniać poziom nagłówków i dodawać nowe nagłówki.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Przeglądaj nagłówki na karcie dokumentu.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby przenieść część dokumentu, kliknij nagłówek i przeciągnij go w nowe miejsce.

  • Aby zmienić poziom nagłówka na wyższy lub niższy, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Podwyższ poziom lub Obniż poziom.

  • Aby dodać nagłówek, kliknij pozycję Nowy nagłówek przed lub Nowy nagłówek po.

   Uwaga: Jeśli dokument zawiera regiony, które są chronione, przeciągnięcie sekcji poza ostatni region chroniony może być niedyswoje.

Okienko nawigacji w programie Word 2007 nosi nazwę Mapa dokumentu.

Aby otworzyć mapę dokumentu, kliknij pozycję Widok > Mapa dokumentu.

Pole wyboru Mapa dokumentu

Przeglądanie według nagłówków

Jeśli do nagłówków w treści dokumentu zastosowano style nagłówków, te nagłówki będą widoczne na mapie dokumentu. Na mapie dokumentu nie są wyświetlane nagłówki, które znajdują się w tabelach, polach tekstowych, nagłówkach lub stopkach.

 • Na mapie dokumentu kliknij nagłówek, aby przejść do tej lokalizacji w dokumencie.

Porada: Aby pokazać lub ukryć podnagłówek nagłówka, kliknij znak plus lub minus obok nagłówka.

Jeśli przewijasz dokument, program Word wyróżnia nagłówek na mapie dokumentu, aby pokazać, gdzie się znajdujesz.

Przeglądanie według stron

Kliknij strzałkę obok pozycji Mapa dokumentu, a następnie kliknij pozycję Miniatury. Następnie kliknij obraz miniatury, aby przejść do tej strony.

Miniatury na mapie dokumentu

Gdy przewijasz dokument, program Word wyróżnia stronę, na której się znajdujesz, na mapie dokumentu, aby pokazać, gdzie się znajdujesz.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×