Korzystanie z udostępniania pulpitu

Dzięki funkcji udostępniania pulpitu dostępnej w programie Office Communicator 2007 R2 można przekazywać całą obsługę komputera innym kontaktom. Jeśli użytkownik ma dokument, zbiór slajdów lub aplikację i chce je zaprezentować innym osobom uczestniczącym w konwersacji, może rozpocząć sesję udostępniania pulpitu.

Można zezwolić innym uczestnikom na kontrolę nad dokumentem lub aplikacją wyświetlaną na pulpicie. Po uruchomieniu funkcji udostępniania pulpitu użytkownik kontroluje wskaźnik myszy i klawiaturę, aby mógł sterować akcjami w dowolnych otwartych programach lub dokumentach. Po uruchomieniu udostępniania pulpitu użytkownik może też umożliwić innym uczestnikom używanie na jego pulpicie klawiatury i myszy w ramach współpracy. Jeśli na przykład użytkownik udostępnia zbiór slajdów i inny uczestnik chce zaprezentować te slajdy, przeglądając je we własnym tempie, można przekazać kontrolę temu uczestnikowi.

Aby utworzyć wysoce interaktywne środowisko spotkania, można dodać funkcję udostępniania pulpitu do połączenia wideo lub uruchomić wideo podczas udostępniania pulpitu. Uczestnicy mogą wyświetlać okna wideo, udostępniania pulpitu i konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych w tym samym czasie.

Udostępnianie pulpitu

W dowolnej chwili podczas konwersacji można rozpocząć sesję udostępniania pulpitu. Osoba udostępniająca swój pulpit może przekazać kontrolę innym uczestnikom, powrócić do okna konwersacji (na przykład w celu kontynuowania konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych lub uruchomienia wideo) i zatrzymać sesję udostępniania pulpitu.

Aby udostępnić pulpit podczas konwersacji w programie Communicator

 1. W oknie Konwersacja kliknij przycisk Udostępnianie, a następnie kliknij polecenie Udostępnij pulpit. Wokół całego pulpitu zostanie wyświetlone obramowanie wskazujące, że pulpit jest obecnie widoczny dla innych uczestników. Ponadto u góry ekranu pojawi się menu udostępniania Użytkownik mający kontrolę wskazujące użytkownika kontrolującego sesję udostępniania.

 2. W oknach konwersacji innych uczestników zostanie wyświetlony komunikat Kliknij, aby zaakceptować zaproszenie do sesji udostępniania wraz z alertem. Aby zaakceptować zaproszenie, inni uczestnicy muszą kliknąć wiadomość.

  Uwaga: Jeśli użytkownik ma wiele monitorów, może wybrać ten, który chce udostępniać.

 3. Podczas udostępniania swojego pulpitu użytkownik może otwierać i wyświetlać programy, przeglądać dokumenty lub zbiory slajdów, tak jak to robi zazwyczaj.

Aby przekazać kontrolę innemu uczestnikowi

 1. Aby udostępnić kontrolę nad sesją udostępniania pulpitu, w oknie Konwersacja kliknij strzałkę obok paska udostępniania Użytkownik mający kontrolę, a następnie na liście Udziel kontroli zaznacz nazwę żądanego uczestnika.

 2. Aby odebrać kontrolę nad sesją udostępniania pulpitu, w oknie Konwersacja kliknij strzałkę obok paska udostępniania Użytkownik mający kontrolę, a następnie kliknij polecenie Cofnij udostępnienie kontroli.

Aby dodać wideo do sesji udostępniania pulpitu

 1. Aby powrócić do okna konwersacji, na pasku menu udostępniania kliknij przycisk Pokaż konwersację.

 2. W oknie konwersacji kliknij przycisk Rozpocznij połączenie wideo.

Aby zatrzymać udostępnianie pulpitu

 • Na pasku udostępniania Użytkownik mający kontrolę kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

Wyświetlanie udostępnianego pulpitu

Kiedy ktoś zainicjuje udostępnianie pulpitu, można zaakceptować zaproszenie do przeglądania, zmienić widok udostępnianego pulpitu i zażądać kontroli nad tym pulpitem.

Aby zaakceptować zaproszenie do sesji udostępniania pulpitu

 1. Kiedy uczestnik zainicjuje udostępnianie pulpitu podczas konwersacji, w oknie konwersacji zostanie wyświetlony komunikat Kliknij, aby zaakceptować zaproszenie do sesji udostępniania. Jeśli użytkownik nie prowadzi w danym momencie konwersacji, na jego pulpicie zostanie wyświetlony alert.

 2. Aby rozpocząć wyświetlanie pulpitu osoby udostępniającej, kliknij komunikat lub alert.

Aby zmienić widok udostępnianego pulpitu

 1. Aby zmaksymalizować widok udostępnianego pulpitu lub zmienić jego rozmiar, można użyć formantów okna. Ponadto w celu zmiany widoku można skorzystać również z następujących formantów:

  • Aby przełączyć rozmiar udostępnianego pulpitu między rozmiarem rzeczywistym a dopasowaniem do okna, kliknij przycisk Rozmiar rzeczywisty.

  • Aby wypełnić cały ekran udostępnianym pulpitem, kliknij przycisk Dopasuj do ekranu.

  • Aby zażądać kontroli nad udostępnianym pulpitem, kliknij przycisk Przejmij kontrolę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×