Korzystanie z zadań w usłudze Outlook.com

Zadanie to utworzony element, który chcesz śledzić do momentu jego wykonania. Za pomocą To Do w Outlook.com tworzyć, edytować i zarządzać zadaniami.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy używasz To Do w Outlook.com lub klasyczne zadania. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

Uwaga: Środowisko zadań klasycznych zostanie usunięte w nadchodzących miesiącach.

JEŚLI IKONA WYGLĄDA TAK...

Wybieranie klasycznego widoku Zadania

Zobacz instrukcje do wykonania w Outlook.com.

Instrukcje do wykonania w programie Outlook.com

Program Microsoft To Do jest teraz zintegrowany z Outlook.com. To Do zajmują miejsce zadania i obejmuje listy inteligentne. Listy inteligentne to filtrowane listy ułatwiające śledzenie zadań i organizowanie jej. Dzięki integracji To Do możesz szybko organizować zadania, dodając je do widoku mój dzień, zaznaczając je jako ważne lub dodając je do nowo tworzonych list. Istnieje nawet Lista zadań, do których przypisano datę. Aby rozpocząć pracę, Zaloguj się do usługi Outlook.com.

To Do to bit różny od klasycznego zadania w Outlook.com. Niektóre funkcje są inne, a inne zostaną dodane jako To Do.

Uwaga: Możesz również wyświetlać zadania i zarządzać nimi w podróży, instalując aplikację do wykonania.

Aby wyświetlić zadania i zarządzać nimi, wybierz pozycję Ikona zadań To Do u dołu okienka nawigacji.

Wybieranie klasycznego widoku Zadania

Strona To Do zawiera cztery domyślne listy zadań oraz opcjonalne listy zadań oraz wszystkie utworzone zadania.

 • Mój dzień jest listą inteligentną, która może pomóc w śledzeniu zadań, które mają zostać ukończone dzisiaj. Jest ona pusta na początku każdego dnia, aby można było zorganizować dzień, dodając do niego zadania. Możesz dodać istniejące zadania do widoku mój dzień, klikając prawym przyciskiem myszy zadanie, a następnie wybierając pozycję Dodaj do widoku mój dzieńlub przeciągając zadanie z dowolnej innej listy zadań do widoku mój dzień. Zadania wyświetlane w widoku mój dzień są przechowywane na oryginalnej liście.

  Uwaga: Mój dzień jest wyczyszczony o północy każdego nocy. Zadania wyświetlane w widoku mój dzień są przechowywane na listach inne zadania, więc nie są usuwane, gdy mój dzień jest wyczyszczony.

  • Sugestie to zadania, które nie są ukończone i możesz zechcieć dodać je do widoku Mój dzień. Aby wyświetlić sugerowane zadania, przejdź do pozycji Mój dzień, a następnie wybierz pozycję Ikona przedstawiająca żarówkę Sugestie u góry strony. Wybierz znak plus (+) obok zadania, aby dodać je do widoku Mój dzień. Wybierz pozycję Gotowe, aby zamknąć listę sugestii i powrócić do widoku Mój dzień. Sugestie obejmują zadania, których termin upływa dzisiaj lub w przyszłości, zadania zaległe lub takie, które zostały wcześniej przeniesione do widoku Mój dzień, ale są nieukończone, albo takie, które są istotne dla rozpoczęcia pracy.

 • Ważne jest to lista inteligentna zawierająca zadania oznaczone jako ważne. Możesz oznaczyć zadanie jako ważne, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Oznacz jako ważne lub zaznaczając znajdującą się obok niego ikonę gwiazdy.

 • Planowana jest to lista inteligentna zawierająca zadania z przypomnieniem lub datą ukończenia, które nie zostały oznaczone jako ukończone. Zadania utworzone z przypomnieniem lub datą będą automatycznie wyświetlane na tej liście. Jedynym sposobem na dodanie zadania do tej listy jest przypisanie do istniejącego zadania daty ukończenia lub przypomnienia.

 • Zadania to lista, na której są domyślnie zapisywane nowe zadania.

 • Oflagowana wiadomość e-mail jest listą opcjonalną. Po wybraniu tej funkcji wiadomości oflagowane w wiadomości są kopiowane do listy oflagowanych wiadomości E-mail jako zadania. Możesz włączyć lub wyłączyć listę oflagowanych wiadomości E-mail, przechodząc do obszaru zadania, a następnie wybierając pozycję ustawienia Przycisk koła zębatego systemu Windows 10 w górnej części strony, przechodząc do pozycji połączenia i używając suwaka, można włączyć lub wyłączyć listę oflagowanych wiadomości e-mail.

  Uwaga: Oflagowana lista wiadomości E-mail jest dostępna tylko w przypadku kont hostowanych przez firmę Microsoft, takich jak konta kończące się na Outlook.com, Hotmail.com lub Live.com. Także konta z domen prywatnych hostowanych przez firmę Microsoft.

Możesz dodać nowe zadania, wybierając listę zadań, a następnie wybierając znak plus obok pozycji Dodaj zadanie i wprowadzając opis zadania. Po dodaniu zadania do listy inteligentnej zadanie zostanie zapisane w zadaniach i połączone z listą inteligentną, w której znajdował się podczas tworzenia.

Uwaga: Nie możesz tworzyć nowych zadań na liście Planowane. Aby dodać zadanie do listy Planowane, dodaj przypomnienie lub datę ukończenia do istniejącego lub nowego zadania.

Wybierz zadanie na dowolnej liście, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje dla tego zadania. Możesz wykonać takie operacje, jak: dodanie dodatkowych kroków, dodanie do widoku Mój dzień, ustawienie cykliczności, dodanie daty ukończenia lub przypomnienia oraz dodanie notatki.

Użyj okienka mój dzień, aby utworzyć zadanie z wiadomości.

Uwaga: Okienko mój dzień jest nową funkcją, która może nie być jeszcze dostępna na Twoim koncie.

 1. Przejdź do obszaru Poczta w usłudze Outlook.com.

 2. Otwórz okienko mój dzień, wybierając Ikona My Day (mój dzień) widoku mój dzień na pasku narzędzi u góry strony.

  Ikona zadania do wykonania wyróżniona na pasku narzędzi
 3. Na liście wiadomości odszukaj wiadomość, na podstawie której chcesz utworzyć zadanie.

 4. Wybierz i przeciągnij wiadomość na kartę To Do w okienku mój dzień.

Okienko mój dzień służy do tworzenia wydarzenia w kalendarzu z poziomu zadania.

Uwaga: Okienko mój dzień jest nową funkcją, która może nie być jeszcze dostępna na Twoim koncie.

 1. Przejdź do obszaru Kalendarz w Outlook.com.

 2. Otwórz okienko mój dzień, wybierając Ikona My Day (mój dzień) widoku mój dzień na pasku narzędzi u góry strony.

 3. Znajdź zadanie, na podstawie którego chcesz utworzyć zdarzenie kalendarza.

 4. Wybierz i przeciągnij zadanie w odpowiednie pole w kalendarzu.

Do zadania można dodać jeden lub więcej plików.

 1. Wybierz pozycję Ikona zadań To Do u dołu okienka nawigacji.

 2. Wybierz zadanie, do którego chcesz dodać plik.

 3. Wybierz pozycję Dodaj plik z okienka Szczegóły zadania.

 4. Przejdź do pliku, który chcesz dodać, i wybierz go.

Uwaga: Do zadania można dołączyć więcej niż jeden plik, ale można je dodać tylko pojedynczo.

Nie możesz udostępniać poszczególnych zadań, ale możesz udostępniać utworzone przez siebie listy zadań.

 • Przejdź do To Do.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy listę zadań, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Udostępnij listę.

  Udostępnianie listy zadań
 • Wybierz pozycję Utwórz link zaproszenia.

  Tworzenie zaproszenia do udostępniania
 • Wybierz pozycję Kopiuj link.

  Kopiuj link do listy Udostępnij zadania
 • Przejdź do obszaru Poczta i Utwórz nową wiadomość. Odadresuj go do osób, którym chcesz udostępnić listę, wklej link w treści wiadomości i Dodaj odpowiednie informacje, a następnie Wyślij wiadomość.

  Uwaga: Możesz wysłać link do dowolnej osoby, ale tylko osoby mające konto Microsoft (takie jak Outlook.com, Hotmail.com lub Live.com) będą mogli nawiązywać połączenie z listą udostępnioną.

Po udostępnieniu listy zadań możesz kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać Opcje udostępniania , aby ponownie uzyskać link zaproszenia. Wybierz pozycję Opcje udostępniania , przycisk więcej opcji , aby zatrzymać udostępnianie listy, lub uniemożliwić osobom, które nie przyłączyły się do listy, przed dołączeniem.

Porada: Udostępnione listy można identyfikować za pomocą ikony udostępnionej Lista zadań udostępnionych .

Oprócz domyślnych list zadań możesz tworzyć listy i zarządzać nimi, aby uporządkować zadania.

 • Tworzenie nowej listy zadań.

  1. Wybierz pozycję Nowa lista w okienku nawigacji.

   Tworzenie listy nowych zadań
  2. Wprowadź nazwę nowej listy.

  3. Naciśnij klawisz Enter , aby zapisać nową listę.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy listę w okienku nawigacji, aby ją udostępnić, zduplikowaćlub usunąć .

  Udostępnianie listy zadań
 • Wybierz listę, a następnie wybierz ikonę Więcej akcji Więcej akcji w oknie zadania, aby uzyskać dostęp do opcji listy, takich jak Zmienianie nazwy listy, Zmienianie motywulub ukrywanie wykonanych zadań.

  Więcej opcji listy

Ustawienia To Do znajdują się na osobnej stronie. Na stronie To Do wybierz pozycję Przycisk koła zębatego systemu Windows 10 Ustawienia w górnej części strony, aby wyświetlić wszystkie opcje To Do.

Możesz przełączyć się z powrotem do klasycznych zadań, wybierając przełącznik nowe zadania w górnej części strony To Do.

Po przełączeniu do klasycznego widoku zadań możesz przełączyć się z powrotem, zmieniając pozycję przełącznika Wypróbuj wersję beta u góry strony zadania.

Instrukcje dotyczące klasycznego widoku Zadania w usłudze Outlook.com

Klasyczny widok zadań zawiera zadania, które już zostały utworzone i zapisane w dowolnym folderze zadań, oraz dodatkowo oflagowane wiadomości.

Przejrzyj poniższą ilustrację oraz ponumerowane elementy odpowiadające poszczególnym obszarom, aby zapoznać się z wyglądem okienka Zadania.

Zarządzanie zadaniami.

 1. Twórz, usuwaj, przenoś lub kategoryzuj zadania. Oznaczaj zadania jako wykonane po ich ukończeniu.

 2. Moje zadania — wyświetla foldery, których można użyć do przeglądania zadań i zarządzania nimi. Określ, czy chcesz wyświetlać elementy oflagowane jako ważne. Możesz tworzyć nowe foldery zadań, przenosić istniejące foldery i zmieniać ich nazwy. Aby dodać folder, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Moje zadania i wybierz polecenie Utwórz nowy folder. Aby zmienić nazwę folderu lub go usunąć, kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę lub Usuń.

 3. Lista zadań — filtruj i wyświetlaj zadania według stanu, który im przypisano. Użyj menu Filtruj, aby posortować zadania na podstawie różnych kryteriów.

  Wybierz sposób filtrowania, sortowania i określania kolejności zadań na liście Zadania w usłudze Outlook.com

  Użyj znajdującego się powyżej listy zadań paska poleceń, aby usunąć wybrane zadanie, przyporządkować je do kategorii lub oznaczyć jako ukończone. Do obsługi wiadomości e-mail dostępne jest polecenie Odpowiedz.

  Pasek poleceń dla zadań

 4. Szczegóły zadania — wyświetl szczegóły zadania wybranego na liście zadań. Aby edytować szczegóły zadania, takie jak stan, priorytet i procent wykonania, wybierz pozycję Edytowanie .

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 3. Wybierz pozycję Nowe.

  Nowe zadanie

 4. Wpisz temat, datę ukończenia i ewentualnie uwagę dotyczącą zadania.

 5. Wybierz pozycję Pokaż więcej szczegółów, aby wprowadzić informacje, takie jak Data rozpoczęcia, Data ukończenia i Stan, oraz śledzić postęp zadania, na przykład Ukończono % lub liczbę przepracowanych godzin.

 6. Aby dołączyć plik do zadania, kliknij pozycję Dołącz.

 7. Wybierz polecenie Znaczek, aby przydzielić znaczek do zadania. Znaczki to ikony, które można zastosować do zadań jako podpowiedzi wizualne ułatwiające szybkie identyfikowanie konkretnych typów zadań.

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

  Formularz szczegółów zadania dla usługi Outlook.com

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 3. Wybierz zadanie, które chcesz edytować, a następnie w okienku zadań wybierz pozycję Edytuj Edytowanie .

 4. Zmodyfikuj zadanie, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 3. Wybierz zadanie, które chcesz sklasyfikować na liście zadania, wybierz pozycję Kategorie, a następnie wybierz kategorię. Wybierz na przykład Kategoria żółta.

  Kategorie zadań

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Zadania.

 3. Wybierz menu filtr i wybierz sposób sortowania zadań na liście zadania. Na przykład na poniższym obrazie zadania są sortowane według stanu (Aktywne), daty ukończenia, z najstarszymi zadaniami na górze. Można sortować według stanu Aktywne, Zaległe lub Wykonane.

  Wybierz sposób filtrowania, sortowania i określania kolejności zadań na liście Zadania w usłudze Outlook.com

Uwaga:  Aplikacja Outlook.com nie obsługuje sortowania zadań według kategorii.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uwaga:Aby uzyskać pomoc techniczną, musisz się najpierw zalogować. Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do pozycji Obsługa kont.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×