Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W polach Koszt pozostały jest pokazywany pozostały planowany koszt, który zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt pozostały.

Typ danych    Waluta

Koszt pozostały, pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po utworzeniu zadania pole Koszt pozostały jest takie samo jak pole Koszt. Gdy przydzielone zasoby zaczną pracę nad zadaniem i raportują pracę rzeczywistą, Microsoft Office Project obliczyć pozostały koszt w następujący sposób:

Koszt pozostały = (Praca pozostała * Stawka standardowa) + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Koszt pozostały do arkusza zadań, aby sprawdzić, ile jeszcze zostało jeszcze wydanego na zadanie.

Przykład    Zadanie "Oszacowania rozwoju" jest przydzielane Tomaszowi i Ewa przez pięć godzin pracy. Ich standardowe stawki to 20 USD za godzinę. Na początku zadania koszt pozostały wynosi 200 zł. Gdy zasoby zgłaszają dwie godziny pracy rzeczywistej (40 zł), praca pozostała wynosi osiem godzin, a pozostały koszt wynosi 160 zł.

Koszt pozostały, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po pierwszym dodaniu zasobu pole Koszt pozostały jest takie samo jak pole Koszt. Gdy zasób rozpocznie raportowanie pracy rzeczywistej nad zadaniami, Microsoft Office Project oblicza pozostały koszt w następujący sposób:

Koszt pozostały = (Praca pozostała * Stawka standardowa) + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Koszt pozostały do arkusza zasobów, aby sprawdzić, ile jeszcze zostało jeszcze wydane dla zasobu. Dotyczy to całej pracy przydzielonej do zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań.

Przykład    Śledzenie kosztów zasobu z oprocentowaniem 20 zł na godzinę. Zasób jest przydzielony do wielu różnych zadań w czasie trwania projektu, co łącznie zajmie 100 godzin. Zanim zasób rozpoczął raportowanie pracy rzeczywistej, pozostały koszt wszystkich zadań przydzielonych do zasobu wynosi 2000 zł. Następnie zasób zgłasza 3 godziny pracy nad jednym zadaniem i 7 godzin pracy nad innym zadaniem w przypadku 10 godzin pracy rzeczywistej lub 200 zł rzeczywistego kosztu. Pozostały koszt zmieni się z 2000 zł na 1800 zł.

Koszt pozostały, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po przydział pole Koszt pozostały jest takie samo jak pole Koszt. Gdy zasób rozpocznie pracę nad przydziałem i raporty praca rzeczywista, Microsoft Office Project oblicza pozostały koszt w następujący sposób:

Koszt pozostały = (Praca pozostała * Stawka standardowa) + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Koszt pozostały do okresowe zadania w polu Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu widok, aby sprawdzić, ile jeszcze pozostało do przydzielenia.

Przykład    Przydział dla zasobu składa się z 10 godzin, a stawka godzinowa wynosi 20 zł. Na początku zadania zadanie wynosi pozostały koszt $200. Gdy zasób zgłasza dwie godziny pracy rzeczywistej (40 zł), praca pozostała wynosi osiem godzin, a pozostały koszt staje się 160 zł.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×