Koszt pozostały, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Koszt pozostały umożliwiają wyświetlanie pozostałego kosztu, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt pozostały.

Typ danych    Waluta

Koszt pozostały (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania zawartość pól Koszt pozostały i Koszt jest taka sama. Gdy przydzielone zasoby przystąpią do pracy nad zadaniem i wykonają rzeczywistą pracę, program Microsoft Office Project rozpocznie obliczanie kosztu pozostałego w następujący sposób:

Koszt pozostały = (Praca pozostała * Stawka standardowa) + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt pozostały do arkusza zadań umożliwia określenie wielkości kwoty, którą trzeba będzie jeszcze wydać na dokończenie zadania.

Przykład    Januszowi i Ewie przydzielono po 5 godzin pracy nad zadaniem „Ocena rozwoju". Stawki podstawowe obojga pracowników wynoszą 20 zł za godzinę. W chwili rozpoczęcia zadania koszt pozostały wynosi 200 zł. Po wykonaniu przez zasoby 2 godzin rzeczywistej pracy (40 zł) praca pozostała wynosi 8 godzin, a koszt pozostały jest równy 160 zł.

Koszt pozostały (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Koszt pozostały zawiera tę samą wartość, co pole Koszt. Po rozpoczęciu zgłaszania przez zasób pracy rzeczywistej nad zadaniami program Microsoft Office Project oblicza koszt pozostały w następujący sposób:

Koszt pozostały = (Praca pozostała * Stawka standardowa) + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Pole Koszt pozostały można dodać do arkusza zasobów, aby sprawdzić, ile wydatków zostanie poniesionych na zasób. Dotyczy ono całej pracy przydzielonej do zasobu nad wszystkimi zadaniami.

Przykład    Śledzony jest koszt zasobu o stawce 20 zł za godzinę. Zasobowi przydzielono wiele różnych zadań w czasie trwania projektu, które razem zajmą 100 godzin. Zanim zasób zgłosi pracę rzeczywistą, pozostały koszt wszystkich zadań przydzielonych do zasobu wynosi 2000 zł. Następnie zasób zgłasza 3 godziny pracy nad jednym z zadań i 7 godzin pracy nad innym, co daje 10 godzin pracy rzeczywistej, więc koszt rzeczywisty wynosi 200 zł. Koszt pozostały zmienił się z 2000 zł na 1800 zł.

Koszt pozostały (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Gdy przydział jest tworzony, pole Koszt pozostały ma tę samą wartość, co pole Koszt. Gdy zasób rozpoczyna pracę nad przydziałem i raportuje praca rzeczywista, program Microsoft Office Project oblicza w następujący sposób koszt pozostały:

Koszt pozostały = (Praca pozostała * Stawka standardowa) + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Pole Koszt pozostały należy dodać do części okresowewidok Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, aby sprawdzić, jak dużo pozostało jeszcze wydatków na przydział.

Przykład    Przydział składa się z 10 godzin dla zasobu ze stawką 20 zł za godzinę. Przy rozpoczęciu przydziału pozostały koszt wynosi 200 zł. Jeśli zasób zaraportuje 2 godziny pracy rzeczywistej (40 zł), pozostała praca będzie wynosić 8 godzin, a pozostały koszt będzie równy 160 zł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×