Koszt pracy w nadgodzinach, pola

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu. Koszt pracy w nadgodzinach obejmuje rzeczywiste koszty pracy w nadgodzinach poniesione już przez zasób oraz wszelkie planowane koszty pracy w nadgodzinach pozostałej pracy.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt pracy w nadgodzinach.

Typ danych    Waluta

Koszt pracy w nadg., pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zadanie jest tworzone po raz pierwszy, pole Koszt pracy w nadgodzinach zawiera tę samą wartość, co pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach, czyli zaplanowaną nadgodzinę dla zadania. Po zgłoszonym rzeczywistą pracę w nadgodzinach program Microsoft Office Project oblicza pozostałą pracę w nadgodzinach i pozostały koszt pracy w nadgodzinach oraz dodaje ten koszt do rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach w celu utrzymania stale aktualizowanego pola Koszt pracy w nadgodzinach.

Koszt pracy w nadgodzinach = Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt pracy w nadgodzinach do arkusza zadań w celu przejrzenia całkowitych kosztów pracy w nadgodzinach bieżących dla zadań oraz połączenie rzeczywistych i pozostałych kosztów pracy w nadgodzinach na bieżąco.

Przykład    Zaplanowano 10 godzin pracy w nadgodzinach nad zadaniem dla jednego zasobu z stawką w nadgodzinach 30 zł na godzinę. Do tej pory zasób zgłosił cztery godziny pracy w nadgodzinach dla 120 zł rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach. Pozostały koszt pracy w nadgodzinach wynosi 180 zł. Dodanie rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach i pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach razem wynosi 300 zł.

Uwagi    Obliczenie kosztu pracy w nadgodzinach jest oparte na stawkach za pracę w nadgodzinach i na podstawie ilości pracy w nadgodzinach przydzielonej każdemu zasobowi przydzielonego do zadania.

Koszt pracy w nadg., pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zasób jest dodawany po raz pierwszy, pole Koszt pracy w nadgodzinach zawiera taką samą wartość jak pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach, czyli zaplanowana nadgodzina dla zasobu. Po zgłoszonym rzeczywistą pracę w nadgodzinach program Microsoft Office Project oblicza pozostałą pracę w nadgodzinach i pozostały koszt pracy w nadgodzinach oraz dodaje ten koszt do rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach w celu utrzymania stale aktualizowanego pola Koszt pracy w nadgodzinach dla zasobu.

Koszt pracy w nadgodzinach = Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt pracy w nadgodzinach do arkusza zasobów w celu sprawdzenia bieżących całkowitych kosztów pracy w nadgodzinach dla zasobów oraz połączenie rzeczywistych i pozostałych kosztów pracy w nadgodzinach na bieżąco.

Przykład    Zaplanowano 15 godzin pracy w nadgodzinach nad różnymi zadaniami dla zasobu z stawką w nadgodzinach 30 zł na godzinę. Do tej pory zasób zgłosił pięć godzin pracy w nadgodzinach w wysokości 150 zł rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach. Pozostały koszt pracy w nadgodzinach wynosi 300 zł. Dodanie rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach i pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach razem wynosi 450 zł.

Uwagi    Obliczenie kosztu pracy w nadgodzinach jest oparte na polu Stawka za pracę w nadgodzinach dla zasobu i ilości pracy w nadgodzinach przydzielonej do zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po pierwszym zdaniu pole Koszt pracy w nadgodzinach zawiera tę samą wartość co pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach, czyli zaplanowana nadgodzina dla przydziału. Po zgłosiłemu rzeczywistą pracę w nadgodzinach Microsoft Office Project ona oblicza pozostałą pracę w nadgodzinach i pozostały koszt pracy w nadgodzinach oraz dodaje ten koszt do rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach w celu ciągłego aktualizowania pola Koszt pracy w nadgodzinach.

Koszt pracy w nadgodzinach = Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach + Pozostały koszt pracy w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt pracy w nadgodzinach do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlenie bieżącego całkowitego kosztu pracy w nadgodzinach dla przydziału, łącząc rzeczywiste i pozostałe koszty pracy w nadgodzinach na bieżąco.

Przykład    Zaplanowano 10 godzin pracy w nadgodzinach nad przydziałem dla zasobu ze stawką 30 zł na godzinę. Do tej pory zasób zgłosił cztery godziny pracy w nadgodzinach dla 120 zł rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach. Pozostały koszt pracy w nadgodzinach wynosi 180 zł. Dodanie rzeczywistego kosztu pracy w nadgodzinach i pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach razem wynosi 300 zł.

Uwagi    Obliczenie kosztu pracy w nadgodzinach jest oparte na polu Stawka za pracę w nadgodzinach dla zasobu i ilości pracy w nadgodzinach przydzielonej zasobowi do zadania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×