Wybierz procedury składowane, które mają zostać odtąd w kreatorze.

Wybieranie procedur składowanych do odtąd

Wyświetla wszystkie procedury składowane, które można wyodrębnić z docelowej bazy danych.

Zaznaczenie wszystkiego

Zaznacza na liście wszystkie procedury składowane.

Usuń zaznaczenie wszystkich

Anuluje zaznaczenie wszystkich procedur składowanych, które zostały wybrane na liście.

Informacje o tym kreatorze

Ten kreator przeprowadzi Cię przez proces tworzenia połączenia z docelową bazą danych, którą chcesz odtworzyć.

Aby utworzyć połączenie, należy określić zainstalowany sterownik Visio i 32-bitowe źródło danych ODBC (Open Database Connectivity). Dla wygody przed uruchomieniem kreatora ustaw domyślny sterownik sieci Visio docelową bazę danych na docelową bazę danych, którą chcesz odwrócić.

Informacje o definicji schematu, które kreator może wyodrębnić, zależą od kombinacji elementów, takich jak możliwości systemu zarządzania bazami danych (Database Management System) i sterownika ODBC. W zakresie, w jakim jest ono dostępne z docelowego systemu dbmS, można wybrać informacje o definicji schematu wyodrębnione przez Kreatora odwrotnej inżynierii.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×