Wybierz tabele lub widoki, które mają zostać odtąd w kreatorze.

Wybieranie tabel i/lub widoków do odtąd

Wybierz tabele, które chcesz wyodrębnić z docelowej bazy danych.

Zaznaczenie wszystkiego

Kliknij, aby zaznaczyć wszystkie pola wyboru na liście.

Usuń zaznaczenie wszystkich

Kliknij, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru na liście.

Informacje o tym kreatorze

Ten kreator przeprowadzi Cię przez proces tworzenia połączenia z docelową bazą danych, którą chcesz odtworzyć.

Aby utworzyć połączenie, należy określić zainstalowany sterownik Visio i 32-bitowe źródło danych ODBC (Open Database Connectivity). Dla wygody przed uruchomieniem kreatora ustaw domyślny sterownik sieci Visio docelową bazę danych na docelową bazę danych, którą chcesz odwrócić.

Informacje o definicji schematu, które kreator może wyodrębnić, zależą od kombinacji elementów, takich jak możliwości systemu zarządzania bazami danych (Database Management System) i sterownika ODBC. W zakresie, w jakim jest ono dostępne z docelowego systemu dbmS, można wybrać informacje o definicji schematu wyodrębnione przez Kreatora odwrotnej inżynierii.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×