Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Kreator Selektor danych (Konfigurowanie unikatowego identyfikatora odświeżania)

Jeśli zamierzasz zaktualizować rysunek, ponieważ dane w źródle danych zostaną zmienione, upewnij się, że każdy wiersz źródła danych ma unikatowy identyfikator (kolumna klucza), która nie zostanie zmieniona. Ten klucz umożliwia dokładne dopasowanie każdego wiersza w zaktualizowanych danych do wiersza w źródle danych, z którego są aktualizowane dane.

W poniższym przykładzie arkusza programu Excel unikatowym identyfikatorem lub kluczemjest kolumna IDPracownika.

Tabela programu Excel zawierająca dane pracowników

Wiersze w danych są jednoznacznie identyfikowane przez wartości w następujących kolumnach     Kreator sugeruje użycie kolumny klucza, ale jeśli chcesz, możesz wybrać inną. Jeśli istnieje kombinacja kolumn, które jednoznacznie identyfikują każdy wiersz, zaznacz pole wyboru obok każdej nazwy. Na przykład mogą istnieć dwaj pracownicy, którzy mają imiona i nazwiska, a dwóch pracowników o nazwisku Jankowski, ale dwaj pracownicy mają takie same imiona i nazwiska. Możesz więc użyć kombinacji kolumny imię i nazwisko oraz kolumny nazwisko, aby jednoznacznie identyfikować poszczególne wiersze. Może to być tzw.

Wiersze w danych nie mają unikatowego identyfikatora. Użyj kolejności wierszy w celu zidentyfikowania zmian.    Ta opcja jest Najlepsza, jeśli nie masz kolumny, która jednoznacznie identyfikuje poszczególne wiersze i nie przewiduje się znaczących zmian w źródle danych, takich jak dodawanie lub usuwanie wierszy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×