Kryteria daty nie działają w mojej kwerendzie

Gdy używasz daty jako kryterium w zapytaniu programu Access, może się okazać, że nie uzyskujesz spodziewanych wyników.

Kryteria daty, które nie zwrócą odpowiednich wyników

W powyższym zapytaniu kryteria >=#1/1/2005#<#1/1/2010# nie będą działać, ponieważ są nieprawidłowe. Kwerenda zostanie uruchomiona, ale prawdopodobnie wyniki będą nieprawidłowe. Kryterium wymaga operatora "And" między datami. Kryteria przedstawione poniżej, z operatorem "And", będą działać zgodnie z oczekiwaniami:

Te kryteria daty będą działać

Aby ułatwić sobie pracę, zamiast używać znaków "większe niż", "mniejsze niż" lub "równe", możesz użyć operatora "Between" z datami i operatorem "And" w celu przetestowania tego samego testu, jak podano poniżej:

Between #1/1/2005# And #1/1/2010 #

Zwróć uwagę na znaki # (znaki tysięcy) otaczające daty? Po wprowadzeniu daty rozpoznasz ją automatycznie przez program Access, zostanie ona automatycznie ujęta w znaki #.

Przykłady kryteriów daty

W tym przykładzie są określone kryteria, które będą działać, a takie, które nie będą:

Kryteria

Zwraca rekordy z:

>2010-12-31

Daty od 2011-01-01.

<=2014-06-01

Daty od 2014-06-01.

8/25/13

Jedyna data 2013-08-25.

Between 9/1 And 12/31/15

Daty od 2011-09-01 bieżącego roku i od 31.12.15.

>2013-03-31<2013-07-01

Wszystkie daty. W kryterium brakuje operatora "And", dlatego nie są filtrowane żadne wyniki.

Between 3/1/10 And 1/1/05

Daty od 2005-01-01 i późniejsza lub wcześniejsza niż 01.03.10. Nie ma znaczenia, że późniejsza data zostanie wprowadzona w kryteriach przed wcześniejszą datą.

Przykłady formatów daty rozpoznanych przez program Access

Poniżej podano niektóre z wielu formatów daty, których można użyć w komórce Kryteria:

Format

Przykład

m/d/yyyy

10/5/2013

m/d

10/5

Program Access używa bieżącego roku, jeśli nie zostanie określony.

d-mmm-yyyy

5 października 2013 r.

m-d-yyyy

3-7-1990

Zobacz przykłady użycia dat jako kryteriów w zapytaniach programu Access, aby uzyskać informacje o wielu sposobach użycia dat jako kryteriów zapytań.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×