Format pliku accdb wprowadzony w programie Access 2007 oferuje wiele korzyści, które są niedostępne we wcześniejszych formatach plików. Jeśli uaktualniasz program Access do wersji wcześniejszej niż Access 2007, mogą to być pliki baz danych w formacie mdb. W większości przypadków należy zapisać te bazy danych w formacie pliku accdb. Możesz zachować kopię oryginalnego pliku mdb, aby ułatwić sprawdzenie, czy przejście przebiegło poprawnie.

W tym artykule opisano zalety formatu pliku accdb, powody, dla których warto używać formatu pliku mdb, oraz sposób konwertowania bazy danych na nowy format pliku.

W tym artykule

Format pliku accdb

Zaczynając od Access 2007 accdb, jest domyślnym formatem pliku programu Access. Format pliku accdb obsługuje wiele nowych funkcji, takich jak pola obliczeniowe i załączniki. Jednak w niektórych sytuacjach format pliku accdb może nie być odpowiednim wyborem.

Funkcje dostępne w formacie pliku accdb

 • Pola wielowartościowe    Pole wielowartościowe to rodzaj pola odnośnika, który umożliwia przechowywanie więcej niż jednej wartości w jednym rekordzie. Załóżmy na przykład, że trzeba przydzielić zadanie kilku pracownikom. W pliku accdb można utworzyć pole wielowartościowe do przechowywania pracowników przypisanych do zadania. Nazwiska pracowników można wybrać z tabeli lub listy wartości.

  Pola wielowartościowe ułatwiają wybieranie i przechowywanie więcej niż jednego wyboru bez konieczności tworzenia bardziej zaawansowanego projektu bazy danych. Pola wielowartościowe są również ważne dla integracji z programem SharePoint, ponieważ listy programu SharePoint obsługują również pola wielowartościowe.

 • Typ danych Załącznik    Typ danych Załącznik umożliwia łatwe przechowywanie wszystkich typów dokumentów i plików binarnych w bazie danych, pomagając w zachowaniu pliku bazy danych z ograniczeniem rozmiaru pliku do 2 GB — załączniki są automatycznie kompresowane. Rekord może mieć wiele załączników, ale w jednej tabeli może być tylko jedno pole załącznika.

 • Lepsza integracja z programem SharePoint i programem Outlook    Format pliku accdb obsługuje wymagania dotyczące zabezpieczeń programów SharePoint i Outlook, które nie są obsługiwane przez pliki mdb. Umożliwia to pełniejszą integrację programu Access z programem SharePoint i programem Outlook.

 • Ulepszone szyfrowanie    Możesz ustawić hasło bazy danych i zaszyfrować zawartość bazy danych. W przypadku korzystania z formatu pliku accdb program Access domyślnie szyfruje dane za pomocą interfejsu API szyfrowania Windows Crypto. Można również używać narzędzi do szyfrowania innych firm.

 • Śledzenie historii pól długi tekst (Nota)    Pola typu Długi tekst (Nota) są przydatne do przechowywania dużych ilości informacji. W przypadku używania formatu pliku accdb można ustawić właściwość(AppendOnly),która wymusza zachowywanie w programie Access historii wszystkich zmian w polu typu Długi tekst (Nota). Historię tych zmian można później przeglądać. Ta funkcja obsługuje również funkcję przechowywania wersji w programie SharePoint, dzięki czemu za pomocą programu Access można śledzić zmiany w wielu wierszach pola tekstowego przechowywanego na liście programu SharePoint (pod warunkiem, że dla pola jest ustawiona opcja Dołącz zmiany w istniejącym tekście ustawiona na wartość Tak).

 • Obliczeniowy typ danych    Począwszy od programu Access 2010, format pliku accdb obsługuje użycie obliczeniowego typu danych. Za pomocą obliczeniowego typu danych można przechowywać wyniki definiującego wyrażenia.

Początek strony

Formaty plików mdb

Przed wprowadzeniem formatu pliku accdb w programie Access 2007 formaty plików programu Access używały rozszerzenia pliku mdb. Istnieje wiele różnych wersji formatu pliku mdb.

Nadal możesz otwierać niektóre pliki mdb. Jeśli plik jest przechowywany w formacie pliku programu Access 2002–2003 lub Access 2000, można go otworzyć i używać go normalnie. Nie można jednak korzystać z funkcji wymagających formatu pliku accdb.

Jeśli korzystasz z funkcji, które nie są dostępne w pliku accdb, nie konwertuj pliku — pozostaw go jako plik mdb.

Funkcje plików mdb, które nie są dostępne w pliku accdb

 • Środowisko w wersji mieszanej    Formatu pliku accdb nie można otwierać ani nawet wiązać z nim przy użyciu wersji programu Access przed Access 2007. Jeśli w organizacji są osoby, które mają wcześniejszą wersję programu Access, rozważ, czy użycie pliku mdb jest lepszym rozwiązaniem. Nie zapomnij jednak — możesz używać aplikacji programu Access lub bazy danych sieci Web w przeglądarce internetowej, niezależnie od tego, czy program Access jest nawet zainstalowany.

 • Replikacja bazy danych    Nie można używać replikacji w pliku accdb. Jeśli rozwiązanie programu Access korzysta z funkcji replikacji, konieczne będzie ponowne utworzenie rozwiązania bez replikacji, jeśli chcesz użyć formatu pliku accdb.

 • Zabezpieczenia na poziomie użytkownika    Format pliku accdb nie obsługuje zabezpieczeń na poziomie użytkownika — funkcji, która umożliwia wyświetlanie tylko tego, co muszą zobaczyć. Zabezpieczenia na poziomie użytkownika nie są już skuteczne w przypadku zabezpieczeń danych, ponieważ jego metoda zabezpieczeń jest teraz przestarzała i łatwo podlega ochronie. Jednak zabezpieczenia na poziomie użytkownika mogą poprawić użyteczność, ponieważ są proste dla użytkowników — na przykład jeśli ktoś nie ma biznesowego powodu używania określonego formularza, można go przed nim ukryć. Jeśli masz rozwiązanie programu Access, które korzysta z zabezpieczeń na poziomie użytkownika w celu zwiększenia użyteczności, warto nadal korzystać z formatu pliku mdb, aby nadal korzystać z rozwiązania w stanie, w którym jest.

Początek strony

Konwertowanie na nowy format pliku

Aby przekonwertować plik mdb na format pliku accdb, otwórz go, a następnie zapisz w formacie pliku accdb.

Ważne: Następująca procedura jest następująca dla plików mdb utworzonych w programach Access 97, Access 2000, Access 2002 lub Access 2003.

Najpierw otwórz bazę danych:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Po lewej stronie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych, którą chcesz przekonwertować.

Teraz przekonwertuj bazę danych:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Po lewej stronie kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. W obszarze Typy plików kliknij pozycję Zapisz bazę danych jako.

 4. Po prawej stronie w obszarze Typy plików bazy danychkliknij pozycję Baza danych programu Access.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku lub użyj podanej nazwy pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

  Kopia bazy danych jest tworzona w formacie pliku accdb.

Początek strony

Zobacz też

Zapisz bazę danych lub obiekt w innym formacie

Konwertowanie bazy danych na format accdb

Konwertowanie bazy danych accdb na wcześniejszy format pliku

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×