Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji KWOTA.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kwotę uzyskaną w dniu spłaty dla w pełni ulokowanego papieru wartościowego.

Składnia

KWOTA.WYKUP(rozliczenie;data_spłaty;lokata;dyskonto;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji KWOTA.WYKUP występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Lokata    Argument wymagany. Kwota zainwestowana w papier wartościowy.

 • Dyskonto    Argument wymagany. Stopa dyskontowa papieru wartościowego.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie są prawidłową datą, funkcja KWOTA.WYKUP zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli inwestycja ≤ 0 lub jeśli dyskonto ≤ 0, funkcja KWOTA.KWOTA zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja KWOTA.WYLICZ ZWRACA #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja KWOTA.WYKUP zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Wartość funkcji KWOTA.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • B = liczba dni w roku w zależności od przyjętego systemu liczenia dni.

  • DIM = liczba dni od emisji do spłaty.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2008-02-15

Data rozliczenia (emisji)

2008-05-15

Data spłaty

1 000 000,00 zł

Lokata

5,75%

Stopa dyskontowa w procentach

2

Podstawa rzeczywista/360

Formuła

Opis

Wynik

=KWOTA.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6)

Całkowita kwota, która będzie odebrana w terminie spłaty za obligację przy warunkach określonych w zakresie A2:A6.

1 014 584,65 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×