Liczba (1–20), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola niestandardowe Liczba (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie. Domyślną wartością tego pola jest 0.

Istnieje kilka kategorii pól Numer (1–20).

Typ danych    Liczba

1 – 20 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Dodanie niestandardowego pola Numer w widoku zadań umożliwia wyświetlanie, filtrowanie, sortowanie lub edytowanie dowolnych danych liczbowych dotyczących zadań, które nie są dostępne w standardowych polach numerycznych.

Przykład    Należy wskazać, które działy odpowiadają za poszczególne zadania. W tym celu należy dodać pole Liczba1 w widoku Arkusz zadań, zmienić nazwę pola na „Kod działu" i wprowadzić odpowiednie kody działów dla zadań. Następnie można sortować zadania za pomocą nowego pola w celu pogrupowania ich według działów.

Uwagi    W oknie dialogowym niestandardowe pola można utworzyć niestandardowe listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne dla każdego niestandardowego pola Liczba. Po określeniu formuły pola stają się tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe wraz z ich niestandardowymi atrybutami można kopiować do innych plików projektu w oknie dialogowym Organizator.

1 – 20 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Dodanie niestandardowego pola Numer w widoku zasobów umożliwia wyświetlanie, filtrowanie, sortowanie lub edytowanie dowolnych danych liczbowych dotyczących zasobów, które nie są dostępne w standardowych polach numerycznych.

Przykład    Należy wyświetlić kody działów zasobów w celu wskazania, które działy uczestniczą w projekcie. W tym celu w widoku Arkusz zasobów należy dodać pole Liczba1, zmienić jego nazwę na „Kod działu", a następnie wprowadzić odpowiednie kody działów dla każdego zasobu.

Uwagi    Dla dowolnego z pól niestandardowych numeru w oknie dialogowym Pola niestandardowe można utworzyć niestandardowe listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe z atrybutami niestandardowymi można kopiować do innych plików projektów w oknie dialogowym Organizator.

1 – 20 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie niestandardowego pola Liczba w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, filtrowanie, sortowanie lub edytowanie dowolnych niestandardowych danych liczbowych.

Przykład    Należy wyświetlić kody działów z przydziałami w celu wskazania, które działy odpowiadają za poszczególne przydziały. W tym celu w widoku Obciążenie zadaniami należy dodać pole Liczba1, zmienić jego nazwę na „Kod działu" i wprowadzić odpowiednie kody działów dla przydziałów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×