Funkcja MAKS.WARUNKÓW zwraca wartość maksymalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna na Windows komputerów Mac, jeśli masz Office 2019 lub masz subskrypcję usługi Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Składnia

MAKS.WARUNKÓW(maks_zakres;kryteria_zakres1;kryteria1;[kryteria_zakres2;kryteria2];...)

Argument

Opis

max_range
(wymagany)

Zakres komórek, w którym zostanie określona wartość maksymalna.

criteria_range1
(wymagany)

Zbiór komórek ocenianych na podstawie kryteriów.

kryteria1
(wymagany)

Kryteria w postaci liczby, wyrażenia lub tekstu, definiujące, które wartości zostaną określone jako maksymalne. Takie same kryteria stosuje się w funkcjach MIN.WARUNKÓW, SUMA.WARUNKÓW i ŚREDNIA.WARUNKÓW.

kryteria_zakres2;
kryteria2; ... (opcjonalny)

Dodatkowe zakresy i skojarzone z nimi kryteria. Maksymalnie można wprowadzić 126 par zakres/kryteria.

Spostrzeżenia

  • Rozmiar i kształt argumentów max_range i criteria_rangeN muszą być takie same. W przeciwnym razie te funkcje zwrócą #VALUE! .

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższych tabel i wklej je w komórkach A1 nowych arkuszy programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dostosuj szerokości kolumn tak, aby widoczne były wszystkie dane.

Przykład 1

Ocena

Waga

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Formuła

Wynik

=MAKS.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;1)

91

W zakresie kryteria_zakres1 komórki B2, B6 i B7 spełniają warunek „1”. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie maks_zakres najwyższą wartość zawiera komórka A6. Dlatego wynik to 91.

Przykład 2

Waga

Ocena

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formuła

Wynik

=MAKS.WARUNKÓW(A2:A5;B3:B6;"a")

10

Uwaga: Zakresy kryteria_zakres i maks_zakres nie leżą w jednej linii, ale mają taki sam rozmiar i kształt.

W zakresie kryteria_zakres1 warunek „a” spełniają komórki nr 1, 2 i 4. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie maks_zakres najwyższą wartość zawiera komórka A2. Dlatego wynik to 10.

Przykład 3

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

100

1

a

Techniczna

100

100

a

Biznesowa

200

1

b

Techniczna

300

1

a

Techniczna

100

50

b

Biznesowa

400

Formuła

Wynik

=MAKS.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;">100")

50

W zakresie kryteria_zakres1 komórki B2, B5 i B7 spełniają warunek „b”. Spośród odpowiadających im komórek w zakresie kryteria_zakres2 warunek „>100” spełniają komórki D5 i D7. Natomiast spośród odpowiadających im komórek w zakresie maks_zakres najwyższą wartość zawiera komórka A7. Dlatego wynik to 50.

Przykład 4

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

8

1

a

Techniczna

8

100

a

Biznesowa

8

11

b

Techniczna

0

1

a

Techniczna

8

12

b

Biznesowa

0

Formuła

Wynik

=MAKS.WARUNKÓW(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;A8)

12

Argument kryteria2 to A8. Ponieważ jednak komórka A8 jest pusta, przyjęta została wartość 0 (zero). W zakresie kryteria_zakres2 warunek „0” spełniają komórki D5 i D7. Natomiast spośród odpowiadających im komórek w zakresie maks_zakres najwyższą wartość zawiera komórka A7. Dlatego wynik to 12.

Przykład 5

Waga

Ocena

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Formuła

Wynik

=MAKS.WARUNKÓW(A2:A5;B2:c6;"a")

#ARG!

Ponieważ rozmiar i kształt kształtu kształtu max_range i criteria_range nie są takie same, funkcja MAKS.#VALUE! .

Przykład 6

Waga

Ocena

Klasa

Poziom

10

b

Biznesowa

100

1

a

Techniczna

100

100

a

Biznesowa

200

1

b

Techniczna

300

1

a

Techniczna

100

1

a

Biznesowa

400

Formuła

Wynik

=MAKS.WARUNKÓW(A2:A6;B2:B6;"a";D2:D6;">200")

0

Brak komórek spełniających podane kryteria.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

MIN.WARUNKÓW

SUMA.WARUNKÓW

ŚREDNIA.WARUNKÓW

LICZ.WARUNKI

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×