Maksymalna liczba jednostek, pole zasobu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych    Wartość procentowa/liczba

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pole Maksymalna liczba jednostek zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczby jednostki wydajności maksymalna liczba, dla której zasób jest dostępny do wykonania dowolnych zadań w bieżącym okresie. Wartość domyślna w polu Maksymalna liczba jednostek wynosi 100%.

Sposób obliczania    Jeśli w oknie dialogowym Informacje o zasobie zostały ustawione jednostki zasobów, ta wartość jest wyświetlana w polu Maksymalna liczba jednostek.

Zalecane zastosowania    Dodawanie pola Maksymalna liczba jednostek do widok zasobów, gdy chcesz wyświetlić, filtr lub modyfikowanie maksymalna liczba jednostek, czy zasób jest dostępny dla praca na dowolnym przydzielonego zadania dla bieżącego okresu. W polu Maksymalna liczba jednostek współdziała z pole jednostki przydziału dla przydział. Po przydzieleniu zasobu do większej liczby jednostek niż zezwala na polu Maksymalna liczba jednostek projektu wskazują, że ten zasób ma nadmierną alokację. Jeśli zasobu dostępność jednostek zmienia się w realizacji projektu, również dodać dostępny od i dostępny do pola w celu wyświetlenia zakres dat, którego dotyczy ta dostępność jednostek.

Przykłady    Marcin działa niepełnym wymiarze czasu w projekcie i niepełnym wymiarze czasu w projekcie innej grupy, ustaw pole Maksymalna liczba jednostek Piotra osoby do 50 procent. Później możesz przypadkowo przypisywać Piotra do zadania na jednostkę w 100 procentach. Marcin teraz ma nadmierną alokację.

Nowy zasób — Urszula — rozpocznie pracę nad tym projektem mniej więcej za miesiąc: 1 czerwca. Na początku Urszula będzie pracowała nad projektem przez połowę czasu, a od 1 września Urszula rozpocznie pracę przez 75 procent czasu. 1 stycznia Urszula będzie pracowała nad projektem przez 100 procent czasu. W oknie dialogowym Informacje o zasobie należy ustawić daty dostępność i odpowiadające im jednostki. Następnie należy dodać pola Dostępne od, Dostępne do i Maksymalna liczba jednostek do widoku zasobów, aby zawsze wyświetlana była dostępność Urszuli w bieżącym okresie.

Uwagi    Jeśli zasobowi przydzielono więcej jednostek przydziału dla wszystkich przydzielonych zadań, zasób ma nadmierną alokację, a w polu Z nadmierną alokacją jest ustawiona wartość Tak.

Maksymalną liczbę jednostek można także ustawić w oknie dialogowym Informacje o zasobie. Na tej karcie można także ustawić różną dostępność jednostek dla różnych okresów w czasie trwania projektu.

Maksymalna liczba jednostek może być przedstawiana w postaci wartości procentowych lub dziesiętnych. To ustawienie można zmieniać w oknie dialogowym Opcje projektu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×